Den som vill vara en kristen i Sverige idag vet hur det känns att lida nederlag. Vår tro och bekännelse som för två generationer sedan präglade hela samhället från kungahus till småskola håller nu på att förvridas, förträngas och förnekas inte bara i samhället utan till och med i Svenska kyrkan. Den folkväckelse som många bett om länge dröjer. Den där hungern och törsten som vi känt av bland våra medmänniskor i årtionden finner alltid något annat att mätta sig med än Guds ord och Guds nåd.

För dem som inte ägnar sig så mycket åt att tänka på vad som händer i samhället och kyrkan i stort finns det dagligen rika tillfällen att uppleva nederlagets beska i det egna livet. Just när ett vittnesbörd behövdes blev bekännarmodet till försagdhet. De där synderna som var så lätta att ta avstånd från hos andra blev plötsligt så svåra att stå emot när det dök upp som frestelser för en själv. De man älskar allra mest och önskar och ber av allt hjärta skulle tro och leva som Guds barn vandrar tvärtom iväg från Guds rike och slår ner sina bopålar djupt i världens hårdtrampade marker. Uppriktiga kristna har rika tillfällen att känna sig som förlorare. För att hitta några att känna igen sig i får de se på lärjungarna i Getsemane som efter år av segrar och succéer kände sig som hopplösa förlorare som satsat på att följa fel ledare.

Men våra evangelier slutar ju inte i ­Getsemane, inte ens på Golgata. Alla de små nederlagen ibland människor följdes av en kosmisk seger över allt skapat, synligt och osynligt: över syndens skuld och makt, över djävulen och hans åtal och lögner, över döden och dess till synes ointagliga maktposition. Den seger Jesus vinner i sin död och i sin uppståndelse ska inte jämföras med några futtiga mänskliga segrar. Den kan bara jämföras med när Gud skapade allt ur intet! Men skapelsen är förgänglig, medan följderna av Jesus totala seger sträcker sig in i evigheten och in i härligheten.

Vill en kristen i Sverige idag vara verklighetstrogen då ska han eller hon lägga ner alla sina små nederlag inför segertronen där Jesus sitter med sin segerns krona. Från sin tron säger Jesus ut över den fläckade trasmattan av vår misslyckanden ”Se jag gör allting nytt!” och ”för Gud är ingenting omöjligt”. Guds Ande låter över vår gårdag, vårt nu och vår morgondag basunera ut: ”Lejonet från Juda har segrat.”

Kristna i Sverige idag ska därför inte dröja sig kvar med sina hjärtan och sina tankar i sina små futtiga nederlag utan de ska lyfta sina huvud och se på Jesus, han som har vunnit den slutgiltiga segern. Det är en liten sak, en fullständigt rimlig konsekvens av denna seger, att Sveriges folk på nytt börjar söka sitt hopp i evangelium och sin vägledning i Guds lag. Det är fullt möjligt att kyrkan förnyas till trohet och hängivenhet mot Guds Ande och Guds ord. Du får förvänta dig att alla dina dagar av syndafall kan följas av dagar då Jesus segrande för dig fram på den väg där du kommer närmare Honom och blir mer lik Honom. Bördan av dina nederlag är som att kasta småsten i den ocean som är Jesu seger.

Glöm inte det!

Fredrik Sidenvall  

Lämna feedback

 1. Inte valt något?
 2. Rubrik(*)
  Glömt ange ämne?
 3. Lämna dit inlägg(*)
  Glömt skriva något?
 4. Namn
  Ogiltig inmatning
 5. Email
  Ogiltig inmatning
 6. Lösen (1234) för att undvika spam(*)
  Ange 1234 som lösenord för att skicka

Sök på sidan