När Simon och hans kamrater lade ut näten i förtroende för Jesus blev som vi minns fångsten så stor ”att näten var nära att brista”. Den välsignade arbetsinsatsen fick ett överväldigande resultat tack vare kraften i Jesu ord. Detta under blev ett tecken som Jesus förklarar när han säger till Petrus: ”härefter ska du fånga människor.” (Luk 5:6-10) Det är löftet om en framgångsrik världsmission där evangeliets ord ska nå till alla jordens folk. Guds rikes nät kastas ut över jorden.

”… näten höll på att gå sönder” – de orden skulle kunna vara en beskrivning av utvecklingen i Svenska kyrkan idag. Kyrkans alla församlingar i städer och på landsbygden bildar ett finmaskigt nät där alla som bor i landet har vetat vilken församlingen de tillhör. De har alla haft en kyrkobyggnad som de regelbundet kallats till genom klockornas klang, genom församlingsblad och annonser i dagstidningar. Många, långt utöver kretsen av dem som regelbundet firat gudstjänst, har med självklarhet kunnat peka ut en kyrkobyggnad och säga ”det där är min kyrka”. Känslor av tillhörighet och utanförskap kan blandas, minnena kan vara ljusa eller smärtsamma, men man vet vilken kyrka de är knutna till.

Det är långt ifrån alla Svenska kyrkans församlingar som under det senaste kvartsmilleniet varit med om några väckelsetider. Men över allt har barn burits till dopet och där fått nåden att bli födda på nytt som Guds egna älskade barn. Dopstatistiken för 2016 visar nu att av de 117  385 barn som föddes i Sverige förra året döptes 51  771 vilket motsvarar 44,1 % av de födda. En majoritet av barnen som föddes, 82 046, hade åtminstone en förälder som tillhörde Svenska kyrkan. Av dessa barn döptes 63,1 %. Vi kan alltså se att av barnen som idag föds i Sverige döps en minoritet i Svenska kyrkan. De faktum att en förälder tillhör Svenska kyrkan ökar som vi ser benägenhet att bära barnet till dopet. Kanske döps så många barn i andra kristna kyrkor att det fortfarande är en majoritet av barnen i Sverige som döps.

Nådens nätverk handlar också om de tillfällen att möta Guds ord och nåd, som ges i gudstjänster. Genom sammanslagningar av församlingar och pastorat till allt större enheter står allt fler kyrkor tomma.

För att en kyrklig enhet ska få kallas församling måste en huvudgudstjänst firas per söndag. Om församling då består av fyra eller tio gamla kyrksocknar räcker det med gudstjänst i en av kyrkorna. Allt fler kyrkor står stängda och låsta på söndagen. Nådens nätverk i Sveriges folk håller på att brista.

Bortom alla motsättningar mellan olika fromhetsriktningar har det funnits ett djupgående historiskt samförstånd om inriktningen på all kyrkans verksamhet. Nätet måste hållas starkt och utsträckt till alla. Nu visar alltså statistiken med obarmhärtig tydlighet att Svenska kyrkans rikstäckande verksamhet går i precis motsatt riktning mot telefonbolagens nät: täckningen blir sämre och sämre. Spelar det någon roll? För den som inte tror att människor har någon nytta av Guds nåd spelar det ingen roll. Den inställningen sprider sig i kyrkans ledning där skapelseteologin används för att tränga undan läran om frälsning genom Guds nåd och därmed också missionsbefallningen.

Trogna kristna som för länge sedan gett upp Svenska kyrkan kan också ställa sig oberörda inför den här utvecklingen så länge deras förening möjligen vinner en ny medlem om året. Men om man ser det storartade verk som Gud har byggt upp i vårt land och i vårt folk och tänker på det underbara att en majoritet av svenska folket har vetat eller kunnat bli påminda om att de är döpta i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn, så ringer alla klockor till samling och förnyade ansträngningar. Alla som vet att människor utan Guds nåd går förlorade måste vända sig till kyrkoherdar och kyrkoråd och fråga: Vad vill ni nu göra? Vad kan jag göra? Hur kan vi bidra till att inte nätet brister för att det är för tunnslitet och ruttet.

Guds rikes nät får vara nära att brista bara av ett skäl: att fångsten är så stor. För att det ska ske måste biskopar, präster och alla deras medarbetare och alla kyrkans förtroendevalda och kyrkfolk göra som Petrus: Lita på Jesu ord och kasta ut näten på hans befallning.

Fredrik Sidenvall

Lämna feedback

 1. Inte valt något?
 2. Rubrik(*)
  Glömt ange ämne?
 3. Lämna dit inlägg(*)
  Glömt skriva något?
 4. Namn
  Ogiltig inmatning
 5. Email
  Ogiltig inmatning
 6. Lösen (1234) för att undvika spam(*)
  Ange 1234 som lösenord för att skicka

Sök på sidan