• Socialdemokraterna, folkkyrkobegreppet och makten över Svenska kyrkan

  Socialdemokraterna, folkkyrkobegreppet och makten över Svenska kyrkan

  måndag, 15 maj 2017 12:20
 • ”Res baneret med det gamla lösenordet om Kyrkans frihet!”

  ”Res baneret med det gamla lösenordet om Kyrkans frihet!”

  fredag, 05 maj 2017 14:25
 • Ordförandeskifte i Evangelisk Litteraturmission – Scriptura Ragnar Block slutar efter 39 år

  Ordförandeskifte i Evangelisk Litteraturmission – Scriptura Ragnar Block slutar efter 39 år

  fredag, 21 april 2017 09:53
 • Luther

  Luther

  onsdag, 29 mars 2017 16:21
 • Den levande Luther – reformatorn

  Den levande Luther – reformatorn

  onsdag, 22 mars 2017 14:43
Ett pastoralt program för vår tid. Ledare 23-24 2017

Flödet från kyrkbänkarna ut till gravarna balanseras inte av flödet från dopfuntarna till kyrkbänkarna

Läs mer...

Ställföreträdande strafflidande? Ledare nr 22 2017

Behovet av evangelium är alltså obegränsat.

Läs mer...

Tronen som aldrig vacklar. Ledare nr 21 2017

Vad innebär det då i praktiken att Jesus sitter på tronen och regerar som kung?

Läs mer...

Demokrati, demokratins idéer och folkstyret. Ledare nr 20 2017

Denna utveckling är paradoxal eftersom man fyller begreppet demokrati med en annan innebörd än vad som egentligen avses.

Läs mer...

“… näten höll på att gå sönder.” Ledare nr 19 2017

Guds rikes nät får vara nära att brista bara av ett skäl: att fångsten är så stor. För att det ska ske måste biskopar, präster och alla deras medarbetare och alla kyrkans förtroendevalda och kyrkfolk göra som Petrus: Lita på Jesu ord

Läs mer...

folk-i-kyrkan2Finns det något bättre en varm sommardag, än sol, bad och glass? Ja, det finns det! De sista dagarna i juni reste ett gäng svenska ungdomar till Finland för att delta på årets 
Corpus Christi konferens, i Kristinestad. De varma soliga dagarna fylldes med gudstjänster, föredrag, fördjupningsspår, seminarier, tideböner och massor av god gemenskap. Naturligtvis fanns det tid för sol, bad och glass också, som en extra guldkant på livets fat. Men vad är en guldkant om inte fatet är helt?

Läs mer...

Semester. I Trondheim tillsammans med delar av familjen. Några dagar har gått sen den stora katastrofen på Utöya och den bedrövelse som tagit grepp om det norska folket känns nästan i luften.

Läs mer...

Under våren har Nordisk Östmission genomfört en översättning av Martin Luthers Huspostilla till ryska. Vi har även denna gång utnyttjat oss av Valerij Volodin som tidigare gjort översättningar av Bo Giertz böcker Stengrunden och Den stora lögnen och den stora sanningen.

Läs mer...

himmelBegreppet ”Världen” finns med på många ställen i Nya Testamentet. Det mest citerade är säkert Joh. 3:16. Ty så älskade Gud världen o.s.v. Det tycks inte finnas en entydig tolkning av detta begrepp inom kristenheten. ”Icke sände Gud sin son i världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom”. Gud visar här var fokus ska ligga.

Läs mer...

I Finland gick några kristna organisationer ihop om en ”Stå på dig”-kampanj. Syftet var att uppmuntra ungdomar att söka svar på de stora livsfrågorna i Bibeln och inte i den allmänna opinionen. Man är bekymrad över att värderingarna i samhället blir alltmer främmande för en kristen värdegrund. Henrik Perret skriver i Kristet Perspektiv nr 2/11 om kampanjen och de reaktioner den mötte:

Läs mer...

Överblickar man Svenska kyrkans utveckling det senaste årtiondet kan man skönja två genomgående linjer. Den ena linjen är den krympande skaran av medlemmar, eller kyrkotillhöriga som de skall kallas officiellt. Den del av Sveriges befolkning som är medlemmar i Svenska kyrkan har sjunkit och närmar sig nu storleksordningen två tredjedelar av befolkningen, 66-70%. 

Läs mer...

bronsstatySom samtida hade William Tyndale och Martin Luther (1483- 1546) båda del i reformationen och gick i föregångaren John Wycliffes (ca 1320-1384) fotsteg. Alla tre hade framför allt en viktig roll i att göra Guds ord tillgängligt på lekfolkets språk – som en divinum donum (Guds gåva) till alla. 2 maj i år firades 400-årsjubileet av King James auktoriserade bibelöversättning och man kan inte förbise det offer...

Läs mer...

Evangelium räcker oss Guds nåd till frälsning från synd och död och till nytt liv i Jesus Kristus. Frälsningsnåden får vi fatt på genom nådens medel, alltså ordet och sakramenten. Det är genom tron som vi kan tillgodogöra oss nåden i Kristus så att den blir oss till frälsning. Och vi fallna syndare behöver verkligen frälsningsnåden. Utan den är alla vägar in i Guds rike stängda.

Läs mer...

Lämna feedback

 1. Inte valt något?
 2. Rubrik(*)
  Glömt ange ämne?
 3. Lämna dit inlägg(*)
  Glömt skriva något?
 4. Namn
  Ogiltig inmatning
 5. Email
  Ogiltig inmatning
 6. Lösen (1234) för att undvika spam(*)
  Ange 1234 som lösenord för att skicka
Annons▼
Annons▲

Ge en gåva

på bankgiro 514-0629.
IBAN: SE15 5000 0000 0501 1103 4973, BIC: ESSESESS, Bank: SEB 

Tänkvärt

Dopet – omskärelsen

Genom omskärelsen ingick Gud i Gamla Testamentet ett förbund med sitt folk. På liknande sätt blir vi i Nya Testamentet genom dopet upptagna i Guds förbund, ty, dopet har trätt i omskärelsens ställe (Kol. 2:11, 12). Men den som står i förbund med Gud, behö­ver inte frukta för djävulens anklagelser.


Läs mer...

Kort undervisning om nattvarden

Kort undervisning om nattvardenOm den heliga nattvarden lär vi först och främst, att den är av Herren Jesus förordnad och instiftad, ty detta läser vi tydligt i den heliga Skrift (Matt. 26:26, Mark. 14:22, Luk. 22:19, 1 Kor. 11:23). Vi vet, att denna nådens måltid skall firas i Guds kyrka till Kristi sista ankomst till domen (1 Kor. 11:26).


Läs mer...

I samma ögonblick

som den botfärdiga själen kommer med hela hjärtats begär till Gud och önskar att frälsas utan förbehåll från alla sina synder endast av nåd för Jesu förtjänsts skull försiggår nya födelsens verk i människan och rättfärdiggörelsens verk inför Guds tron.P. L. Sellergren


Läs mer...

Viktiga råd

Sköt din andliga hälsa väl! Akta dig för sådant, som kan göra dig andligt slö och likgiltig! Klema inte för mycket med dina religiösa känslor! Gräv inte ständigt i gamla minnen! Var inte rädd för att på allvar bli dömd av Guds lag! Men var inte heller rädd för att helt och fullt ta till dig evangelium!V. Rundgren


Läs mer...

Guds kärlek är omätlig

Frågar du efter bredden, så sträcker sig Guds kärlek till alla människor . Söker du längden, så har den inget slut. Vill du mäta djupet, så måste du försänka dig i den oändlighet, som är Gud själv. Frågar du efter höjden, så överstiger den alla himlar. Hur du än betraktar Guds kärlek, så är den omätlig.


Läs mer...
01234

Sök på sidan

Håll dig uppdaterad

Genom att fylla i din e-postadress nedan, kommer du automatiskt att få ett meddelande när något nytt har publicerats här på startsidan.

Ange din e-postadress: