Fjärde söndagen efter Trefaldighet. 2020

I evangeliet på fjärde söndagen efter trefaldighet går Jesus till rätta med en vanlig andlig sjukdom, nämligen lusten att sätta oss till doms över andra människor. Detta är ett gift som gör oss, likt djävulen, till våra medmänniskors åklagare, när vi istället skulle...
Det särskilda ämbetet och det allmänna prästadömet

Det särskilda ämbetet och det allmänna prästadömet

Frågan om det särskilda ämbetet och det allmänna prästadömet har varit föremål för många kontroverser i den evangelisk-lutherska traditionen. Orsakerna till detta är mångskiftande men helt avgörande är att Luther – som inte är en systematisk teolog – kan få sin lära...

Tredje söndagen efter Trefaldighet. 2020

”Den förlorade sonen” är en rubrik som människor har satt. Den hör inte till bibeltexten men avser att återge kortfattat, vad texten handlar om. Därför har man ibland velat sätta rubriken ”Den återfunne sonen”, ”Den förlorade fadern”, ”De förlorade sönerna” och så...
Vad vilja Socialdemokraterna med sina egna religiösa skolor?

Vad vilja Socialdemokraterna med sina egna religiösa skolor?

Det första lustiga sammanträffandet Det var under statsrådet Ardalan Shekarabis förskoletid i Iran som hans motstånd mot konfessionell utbildning grundlades, har Shekarabi berättat. Ett antal män gick in med sten och murbruk och byggde en mur, alltmedan Shekarabi och...
Herre, lär oss att be

Herre, lär oss att be

Genom alla tider i kyrkans historia har kristna bett. ’Alla’ kristna ber, likväl är det många som tycker att det är svårt och flera funderar på vad bön egentligen är. I Lukas 11:1 har Jesus varit själv och bett. När han kom tillbaka sa lärjungarna: ”Herre, lär oss att...