Sanningens Ande och villfarelsens ande

När Guds Ord och bud blir vantolkade och uttagna ur sitt sammanhang är villfarelsens ande verksam för att skapa förvirring och vilseledning. 
Skriven av: David Ekström
Publicerad: 16 juni, 2022

Det är i aposteln Johannes första brev som han förmanar sina älskade medsyskon att pröva andarna. Till dem skriver han: ”Tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.” (1 Joh 4:1) ­Johannes budskap är att varje ande som är sänd av Gud bekänner Jesus som Herre, medan den ande som står emot Jesus har antikrist som avsändare. Den människa som lyssnar till Gud leds då av sanningens Ande, medan den som inte gör det leds av villfarelsens ande (1 Joh 4:2-6).  

Denna grundläggande sanning påminner också Jesus om när han vid ett tillfälle måste konfrontera några efterföljare ur sitt judiska folk med att de ändå inte tror honom. Då säger han på motsvarande sätt: ”Den som är av Gud lyssnar till Guds ord, men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud.” (Joh 8:47) Och dessförinnan hade han sagt: ”Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” (Joh 8:32) Med detta menar ­Jesus inte att någon människa i sig själv kan greppa den fullkomliga sanningen. Men han stryker vid flera tillfällen under att sanningens Ande, den helige Ande, ­Hjälparen uppenbarar sanningen från Gud. 

Sanningens Ande är Guds egen röst och Jesu ord och gärningar är grundade i den helige Ande, han som vägleder och visar på Guds goda vilja. Varje lärjunge till honom behöver därför sanningens Ande som kompassnål för att hamna rätt på trons väg. Särskilt viktigt är detta då även en annan ande är verksam. Ja, även i vår tid är villfarelsens ande i aktion och har ett stort inflytande över människors tankar och livsföring. Det gäller också för kristna lärjungar. Villfarelsens ande är då inte endast en fara för att den verkar uppenbar lögn och falskhet. Det mest bedrägliga är att villfarelsens ande blandar sanning och lögn, för att, så att säga, blanda bort korten. Det kan innebära att det som verkar vettigt och förnuftigt och helt i tiden, egentligen kan vara något som står emot Guds vilja och till och med förvränger den. Det kan gälla allt ifrån Guds skapelseordning av människan och naturen till hur människan ska leva rättfärdigt och gott för att ära sin Skapare och värna det liv som han har skapat. 

Villfarelse handlar om något som kastar om och vänder upp och ned på det som är sant och rätt. Och när Guds Ord och bud blir vantolkade och uttagna ur sitt sammanhang är villfarelsens ande verksam för att skapa förvirring och vilseledning. 

Denna ande är ju sprungen ur den onda makten, ur den onde Antikrists vilja och verk. Men han klär ofta sin ondska i en skenbar godhet, så att den inte så tydligt ska upptäckas och genomskådas. Och dessvärre verkar han också för att människor ska bli präglade av hans tankar och föra dem vidare till andra. Aposteln Paulus varnar i sina skrifter hur detta hotar den kristna församlingen. I 1 Tim 4:1 skriver han: ”Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.” Och i Efesierbrevet uppmanar aposteln de kristna att bli uppfyllda av ­Kristus och kunskapen om honom: 

”Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när män­niskorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse.” (Ef 4:13f)

Villfarelsens ande och tidsandan i dagens västerländska samhällen tycks ofta gå hand i hand. Vänder man Gud och hans bud ryggen kommer ju andra bud och tankegods och tar dess plats istället. Som kristen lärjunge gäller det därför att vara vaksam på detta. Inte minst när nu villfarelsens ande steg för steg vinner insteg i samhälle och kyrka. Då gäller det att kunna skilja på vad som är från Gud och vad som istället är syndens makt att bedra. 

För att kunna göra detta behöver varje kristen lärjunge uppriktigt och uthålligt bedja om att få bli ledd av sanningens Ande. Detta för att bli styrkt med Andens kraft och frimodighet. Varje kristen behöver på samma sätt bedja om att få bli bevarad ifrån villfarelsens ande och alla röster som leder bort och vilse ifrån Gud. Dessa böner skulle bedjas, såväl enskilt av varje kristen, som för Kristi kyrka, så att Herren Jesus även i vår tid kan få leda med sanningens Ande och sitt levande ord. Sanningens Ande står ju aldrig emot Bibelordet i Skriften, utan leder alltid till Ordet och det som uppenbaras där.

Led mig var dag i sanningen,

och öppna mitt förstånd för den,

så att jag ser din vilja.

Från alla synder gör mig ren.

Dig vill jag följa steg för steg

och från allt ont mig skilja. 

(Sv.ps. 364:2)

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.