Anonyma Lettland

Anonyma Lettland

Under stormaktstiden andra halvan av 1600-talet fram till 1718 hette klart största staden i det svenska riket Riga, numera Lettlands huvudstad. Med sina knappa två miljoner invånare, därav drygt hälften i huvudstadsområdet, och omfattande avfolkning på landsbygden,...
En Kyrka genom sekler

En Kyrka genom sekler

Tala om väckelse! Den största väckelsen i Sveriges historia är den som skedde vid Sveriges kristnande. Utgångspunkterna var de sämsta möjliga: Ett brutalt, främlingsfientligt samhälle, präglat av magi och våld. Det var till ett sådant samhälle missionärerna kom. Den...

Andra Söndagen i Advent. 2022

Luk 17:20-30 I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. I butiker börjar julhandeln redan tidigt i november. När så julhelgen kommer så är julen nästan över.  Den viktiga advent-­tiden har nästan försvunnit i folks medvetande. I Kyrkan firas inte jul...
Sankt Sigfrids stift 850 år!

Sankt Sigfrids stift 850 år!

Ett stiftsjubileum innebär att på väg mot framtiden medvetet se efter i backspegeln, tacka för det som varit, hämta lärdomar och ge rum för glädje och lovsång. Det är ju ungefär det som sker varje söndag, då vårt nu kopplas samman med Kristi kyrkas fundament i Guds...
Recension av Stellan Bengtssons Evangeliepostilla

Recension av Stellan Bengtssons Evangeliepostilla

Stellan Bengtsson var komminister i Södertälje mellan 1983 och 2019 och tjänstgjorde i Hovsjö kyrka i stadsdelen med samma namn. Som emeritus, pensionär, har han på uppmaning av andra gett ut tre predikoböcker, med predikningar från var och en av de tre årgångarna i...