Ledare

Bruk och missbruk av Jesus

Är det möjligt? Är vi människor så djupt fallna att till och med Jesus skulle kunna missbrukas? Kan han, Frälsaren och Förlossaren verkligen missbrukas? Ska en kristen inte glädja sig åt allt bruk av Jesus i tro, tanke och teologi? I de allra flesta fall är varje...

Samhället vi vill ha – hur ser det ut?

Under de senaste 230 åren har mängder av politiska och kulturella rörelser, för en smal elit och ibland för den breda massan, målat visioner och drivit förändringar som har motverkat bandet mellan kyrkan och vardagslivet och som har fört fram andra värdeskalor än de...

Valtider och dubbelt medborgarskap

Det är snart val i Sverige. Medborgarna har förmånen och rättigheten att rösta om vilka som ska leda landet på olika nivåer. Valet engagerar, även inom kyrkor och samfund. Och det är gott. Vi är kallade att söka vårt lands bästa. Men det finns utmaningar med att ha...

Artiklar

Är det  förnuftigt  att tro på Gud?

Är det förnuftigt att tro på Gud?

Många kristendomskritiker avfärdar all gudstro som irrationell och oförnuftig. Vår tids kanske mest kända ateist, Richard Dawkins, hävdar att religiös tro är övertygelser ”trots, kanske till och med på grund av, brist på bevis” (”Faith is belief in spite of, even...

Valet på söndag

Valet på söndag

Det kommande valet sägs vara ett ödesval. Trots att valrörelsen inte varit lika lång som vid många tidigare val har de politiska ställningstagandena hos gemene man varit tydligare och i vissa fall kunnat orsaka konflikt på arbetsplatser, i familjer och bland vänner.

En gedigen katekesförklaring

En gedigen katekesförklaring

Förhoppningsvis kan Såkorns klara och handfasta undervisning utgöra ett värn mot oklarhet på trons område i våra dagar.

Prenumerera

Välkommen som prenumerant du också. Just nu får du 150:- rabatt, första året!

Betraktelse

Sextonde söndagen efter Trefaldighet

Döden i livet Döden är något som de flesta har en erfarenhet av. Antingen för länge sedan eller nyligen, där sorgen nästan blivit det som får styra hela ens tillvaro. Och som grädde på moset lever vi i ett samhälle som försöker hitta lycka genom att tiga om allting...

läs mer

Femtonde söndagen efter Trefaldighet

Texterna är: Nehemja 9:19-21 Apostlagärningarna 20:32-36 Matteusevangeliet 6:31-34 ”Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? Allt detta söker (arbetar för i sitt anletes svett. Ps 127:2, Förgäves...

läs mer

Fjortonde söndagen efter Trefaldighet

”Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe.” (1 Tim 2:5-6) ”Jesus sade: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh 14:6) Det finns ett otal...

läs mer

Trettonde söndagen efter Trefaldighet

Den trettonde söndagen efter trefaldighet bär rubriken ”medmänniskan”. Det är ett viktigt ämne som inte bara berör hur vi människor ska handla mot varandra, utan som också leder in på vår egen relation till Gud.  En viktig påminnelse om detta får vi genom Lagens...

läs mer

Tolfte söndagen efter Trefaldighet

Mark 7:31-37 I Jesu namn. Amen. Människan vill vara fri och helt oberoende. Inte minst vi som lever i denna oerhört individualistiska tid. Man vill inte binda upp sig för någon eller något. Man vill inte att någon, ska styra ens liv, man vill själv styra det. I själva...

läs mer

Elfte söndagen efter Trefaldighet

”För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi nåd.” (Gal 6:14) Vad berömmer du dig av inför Gud? 1) Berömmer du dig av något hos dig själv, är du utan Guds nåd.  Farisén berömde sig av att han inte var ”som andra människor, rånare,...

läs mer