Ledare

Vad korset överbryggar – och inte.

”Öster, väster, norr och söder, korsets armar överbryggar” – psalmversens ord är starka och vackra men är de sanna? Orden syftar ju på en grundläggande samhörighet som ligger i att alla vi människor oavsett, ålder, språk och ras förenas av att Jesus dog för oss på...

”Tag inte något fosters liv”

I augusti 2017 uppmärksammades att en barnläkare på ett svenskt sjukhus hade försökt att rädda ett foster som levde efter en sen abort. Läkaren hänvisade till att den 22:a graviditetsveckan passerats och att det därför juridiskt sett var fråga om ett barn. Sedan har...

Artiklar

Klimatångest!

Klimatångest!

”Du möts av nyheter om värmerekord, extremväder och utsläppsökningar. Du vet att tiden att hinna agera är extremt knapp. Det är inte konstigt om du känner klimatångest. Klimatet är vår tids ödesfråga och enligt SOM-institutet är klimatförändringarna den fråga som...

Luthers lära om boten i  Bachs musikaliska dräkt

Luthers lära om boten i Bachs musikaliska dräkt

När Johann Sebastian Bach år 1723 tillträdde tjänsten som kantor i Leipzig hade han mycket att bevisa. Hans avlidne föregångare Johann Kuhnau hade varit en mycket skicklig kantor och komponerat storartad musik. Bach var inte heller förstavalet till tjänsten. Helst...

Guds Sanning  och människors sanningar

Guds Sanning och människors sanningar

Vad är sanning? Pilatus fråga förföljer varje tänkande människa – ung som gammal. Vi kanske hastar förbi frågan för att svaret upplevs som självklart, och Pilatus var bara feg. Eller så skyndar vi vidare för att vi förstår (anar) att frågan är så komplex att vi inte orkar med en mental brottningsmatch. Båda reaktionerna är rimliga.

Fastan

Fastan

Fastan Fastedagarna i fjärde, femte,sjunde och tionde månaden ska för Juda husbli till fröjd och glädje, till glada högtider. Och ni ska älska sanning och frid.  Sak 8:18 Skriven av: Gabriel Skilling Publicerad: 5 mar, 2019 Ta fasta på fastetiden! För många...

Att be enkelt i tro

Att be enkelt i tro

Bönen - den kristnes ämbete  Vår lärofader Martin Luther har sagt, att bönen är en kristens ämbete. Såsom smeden smider järnet eller en skomakare lagar skor så ber en kristen. Om Gud hade varit vår arbetsgivare, hade vi väl för länge sedan fått sparken, så illa...

För hemmateologen – en praktisk guide

För hemmateologen – en praktisk guide

Vill du kunna studera Bibeln, och inte bara läsa den? En summarisk och praktisk genomgång av det viktigaste du behöver veta för att studera Bibeln.

Prenumerera

Välkommen som prenumerant du också. Just nu får du 150:- rabatt, första året!

Betraktelse

Palmsöndagen

Palmsöndagen inleder det som vi i vår kyrka kallar för Stilla Veckan. De dagar då vi i stilla begrundan får ta del av det mest centrala i Jesu liv. För Jesus var det verkligen ingen stilla vecka. Tvärtom var det den mest dramatiska veckan i hans liv. Han skulle bli...

Femte söndagen i Fastan

”Om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.” (1 Joh 2:2) Dessa ord i episteltexten på femte söndagen i fastan lyfter tydligt fram söndagens...

Midfastosöndagen

Bibeltext:  Johannesevangeliet 6:24-36 Jag är livets bröd Vid flera tillfällen i Johannesevangeliet använder Jesus de mäktiga: ”Jag är”-orden. (Jag är livets bröd, Jag är världens ljus, Jag är dörren, Jag är den gode Herden, Jag är Uppståndelsen och Livet.) Dem...

Jungfru Marie Bebådelsedag

”Jag tror på Gud Fader allsmäktig!” Generation efter generation av kristna har i samband sitt dop gjort denna bekännelse till sin, det må vara genom att själva uttala orden eller genom faddrars eller församlings bistånd. Bekännelsen till en allsmäktig Gud hör till den...

Andra söndagen i Fastan

Dagens evangelium – Luk 7:36-50 – handlar om stor synd, stor nåd och stor kärlek. Stor synd Det möter vi hos kvinnan. Det är sant att texten inget säger om några synder hos henne. Men hon får där ett namn som just säger oss att hennes synd var stor. Det är namnet...

Första söndagen i Fastan

Söndagens korta evangelietext är utomordentligt komprimerad och innehållsrik. Vi får här se, båda hur Gud på ett rätt sätt, och hur vi människor på ett felaktigt sätt, bedömer det som hör Gud till.  Bakgrunden för söndagens evangelietext är Petri bekännelse som å...

Fastlagssöndagen

”Stunden har kommit”, säger Jesus till lärjungarna. Nu kommer ett nytt skede i Jesus liv. Nu blir sig inget likt längre varken för Jesus eller för hans lärjungar. Nu har stunden kommit då Herren Jesus Kristus ska fullborda det uppdrag, som han fått av Fadern. Sonen,...