Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor

Ledare

”Se vi går upp till …”

”Se vi går upp till …”

Att våga tala om synd, när myndigheter förbjuder Guds församling att kalla det för synd det kostar något.

Artiklar

Kyrkan i coronatider

Kyrkan i coronatider

Ansvaret som Gud lagt på oss genom våra kallelser gör att familj, släkt, vänner, grannar, arbete och församling inte heller nu får försummas. Här har vi att lära från hur kyrkan agerat tidigare.

Blodets röda tråd

Blodets röda tråd

”Blodet” är ett tema som löper som en röd tråd genom hela Gamla och Nya testamentet. Vi ska nu skissa den tråden i stora drag genom att göra några nedslag i några av Bibelns böcker.

Ett liv i tjänst  för Kristus

Ett liv i tjänst för Kristus

Efter 27 år som kyrkoherde i Örby-Skene församling avtackades Göran Landgren, vilket vi skriver om på sida 3, och här funderar han över tiden som gått och framtiden som kommer.
Intervju av Gabriel Skilling.

Satan är ingen myt!

Satan är ingen myt!

Bibeln lär oss att Satan och hans andehärar är verkliga och farliga.

Prenumerera

Välkommen som prenumerant du också. Just nu får du 150:- rabatt, första året!

Betraktelse

Palmsöndagen. 2020

Vägen till korset.
Gud kallar alla sina barn på nytt att fira påsk, att Gud i Kristus har försonat världen med sig själv (2 Kor 5:19).

Femte söndagen i fastan. 2020

Försonaren.
Ofattbart för vårt förnuft och mänskliga tanke, men Guds kraft till frälsning för var och en som tror.

Kyrka och Folk – ett kristet magasin

Kyrka och Folk har utkommit sedan 1924. Tidningen är kristen och utkommer varje vecka. Tidningen har en konservativ evangelisk luthersk grund.