Ledare

Den sista striden

Den sista striden

Pandemin, som går över världen, har satt djupa spår i hela vår tillvaro.

Trevlig helg!

Trevlig helg!

I sin iver att vara något för alla blir man inget för någon.

En kristen kung och hans folk

En kristen kung och hans folk

Guds barn i Sverige har anledning att tacka Gud för kungen och be att han blir välsignad och bevarad.

Artiklar

Det okända brevet

Det okända brevet

Plötsligt låg det på golvet i mitt arbetsrum – ett originalbrev från Karl XI.

Utvecklingsläran

Utvecklingsläran

En naturvetenskaplig teori kanske kan beskrivas som ett abstrakt modellbygge för tanken i vilken konkreta exempel i den yttre verkligheten sedan kan infogas på ett elegant och passande sätt.

Guds ledning

Guds ledning

Det viktigaste av allt är att tillägna sig ett bibliskt perspektiv på sitt liv och att följa bibliskt grundade värderingar.

Recension: Lova Herren 2020

Recension: Lova Herren 2020

Även om Lova Herren, utgiven av BV-förlag 2020, inte gör anspråk på att vara en psalmbok är den fullt jämförbar med en psalmbok.

Gamla Testamentets auktoritet

Gamla Testamentets auktoritet

Det allra mest grundläggande, som ger Gamla Testamentet auktoritet, är att det är Guds inspirerade Ord.

Inför den totala staten

Inför den totala staten

1900-talet innebar för den kristna kyrkan en fullständigt ny upplevelse – mötet med den totala staten.

Bo Giertz

Bo Giertz

Trots att jag själv har forskat en del om Bo Giertz, händer det fortfarande att jag slås av häpnad när jag läser honom.

Zion i Dallas

Den största av de bekännelsetrogna lutherska kyrkorna i USA är Missourisynoden (LCMS), med cirka 2 miljoner medlemmar.

Prenumerera

Välkommen som prenumerant du också. Just nu får du 160:- rabatt, första året!

Kommande gudstjänster

Nothing from 20 juni, 2021 to 20 juli, 2021.

Betraktelse

Femte söndagen i Påsktiden. 2021

Guds vilja är att alla människor ska komma till kunskap om sanningen, till tro på honom och den som han i sin kärlek har sänt till att rädda människan.

Kyrka och Folk – ett kristet magasin

Kyrka och Folk har utkommit sedan 1924. Tidningen är kristen och utkommer varje vecka. Tidningen har en konservativ evangelisk luthersk grund.