Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor

Ledare

Kris som leder till Kristus?!

Kris som leder till Kristus?!

För oss som är övertygade om att det välstånd och överflöd som präglat vårt land inte främst beror på mänsklig förtjänst utan på Herrens välsignelse, framstår den oerhörda bristen på andlig beredskap som allvarligast.

Artiklar

Kroppens uppståndelse  i påsktid

Kroppens uppståndelse i påsktid

Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida, så kan jag inte tro.

Dödens ängel

Dödens ängel

Dikt av Johan Olof Wallin
Text från kolerans tid, Stockholm 1834.
Till eftertänksam läsning i coronans tid 2020.
Varsamt reviderad och kommenterad av Fredrik Sidenvall.

Prenumerera

Välkommen som prenumerant du också. Just nu får du 160:- rabatt, första året!

Betraktelse

Pingstdagen 2020

Där Jesus Kristus står i centrum, där kan törsten stillas.

Bönsöndagen. 2020

Vi kan alla känna av den. Vår bön känns ibland som om den faller platt till marken.

Kyrka och Folk – ett kristet magasin

Kyrka och Folk har utkommit sedan 1924. Tidningen är kristen och utkommer varje vecka. Tidningen har en konservativ evangelisk luthersk grund.