Ledare

Det viktigaste

Det viktigaste

Vi kommer inte förbi Skriftens ord om allvaret inför evigheten. Jesus, som personifierar Guds kärlek till alla människor, talar själv allra tydligast om helvetets realitet och om risken att gå evigt förlorad.

Människan som råvara

Människan som råvara

Den medicinska vetenskapen har utvecklats så långt att vi står inför högst verkliga metoder som mänskligheten inte har utvecklat någon etik omkring. 

Artiklar

Konkordieformeln 1577

Konkordieformeln 1577

Konkordieformeln är ett av de lutherska kyrkornas viktigaste dokument. Den skrevs 1577, och är än idag fundamental för många kyrkor. Här är en genomgång av den.

Kristen i den yttersta tiden (del 1)

Kristen i den yttersta tiden (del 1)

Kyrkoåret börjar närma sig sitt slut och vi kommer genom de olika söndagarnas texter och psalmer att bli påminda om tidens slut, och domen. Vi lever alltså i den yttersta tiden, sett till kyrkoåret, men också sett till tidens slut då hela mänskligheten träder in i evigheten, vissa till evigt liv andra till evigt straff. Vi ska här, i två artiklar, se på några perspektiv av vad Guds ord säger om den yttersta tiden.

En upprörande finsk inrikesminister – lydnaden mot Gud och människor

En upprörande finsk inrikesminister – lydnaden mot Gud och människor

”Den kristna församlingen har i alla tider varit tvungen att leva i strid med tidens anda på ett eller annat sätt. Alla har vi säkert mött situationer, där vi varit tvungna att överväga ifall vi vågar handla mot den allmänna opinionen, normen, grupptrycket eller till och med mot lagen, ifall dessa står i strid med Guds ord.”

Barnen  – kyrkans framtid

Barnen – kyrkans framtid

Den stora tragedin är dock att de sanna medborgarna, de som genom dopet och tron är medborgare i Guds rike, minskar snabbt i antal och det på grund av att ungdomarna lämnar kyrkan och allt färre barn föds in i kyrkan.

Ämbetsfrågan måste hanteras – Rune Imberg fick rätt hos överklagandenämnden

Ämbetsfrågan måste hanteras – Rune Imberg fick rätt hos överklagandenämnden

Svenska kyrkans överklagandenämnd beslutade den 14 oktober att upphäva Domkapitlet i Göteborgs stifts beslut att obehörighetsförklara teologie doktorn och prästen Rune Imberg. Detta beslut innebär, förutom att Domkapitlet gjort en felaktig bedömning, att Imberg återfår sin rätt att utöva prästämbetet i Svenska kyrkan. Imberg meddelades Överklagandenämndens beslut samma dag, och dagen efter då Kyrka och Folk träffade honom, var han både glad och lättad.

Agape = kärlek = eros

Agape = kärlek = eros

I dagens samhälle har ordet ’kärlek’ kommit att i så hög grad förknippas med eros/erotik.

Prenumerera

Välkommen som prenumerant du också. Just nu får du 150:- rabatt, första året!

Betraktelse

Andra söndagen i Advent – 2019

I Nya testamentet talas det om Jesu återkomst över trehundra gånger. Det är således en säker sak och Jesus själv undervisade ofta om det.

Domsöndagen – 2019

”Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet.”

Söndagen före Domsöndagen – 2019

Tron är av många slag. Tron på Jesus kan vara en tro på en av Guds inkarnationer bland många andra under tidernas lopp. Det kan vara en tro på en undergörare som verkar på ett övernaturligt sätt. Det kan vara en tro på en etiskt och moraliskt högtstående människa. Det kan vara en tro på en som hjälper i alla livets svåra situationer, en som man kan vända sig till i bön. Det kan vara en tro på en som är garantin för att synderna är sonade och att vi nu genom honom har förlåtelse för våra synder och evigt liv.

Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet – 2019

Vi går mot slutet på kyrkoåret. Vi har redan passerat allhelgona och texterna manar till allvar inför domen och evigheten. I dagens texter får vi höra om hur vi skall ta ansvar för vår värld och visa kärlek mot våra medmänniskor. Evangeliet om den rike tullmannen Sackaios som mötte Jesus och blev helt förvandlad har mycket att lära oss. Nu är Jesus är på väg till Jerusalem den sista gången. Påskveckan närmar sig och Jesus vet vad som väntar honom, men först måste han få tala med tullmannen Sackaios.

Söndagen efter alla helgons dag – 2019

Jesus talar om salt, och salt nämns i Bibeln först i Första Mosebok:
”De församlade sig alla och tågade till Siddimsdalen, där Salthavet nu är.”
Salthavet är Döda havet, och där utkämpades ett krig. Det står i kapitlet före, att på långt håll såg området ut som Herrens lustgård. Men på närmare håll var det en otäck plats, full av asfaltgropar. Där låg Sodom och Gomorra, syndens nästen. Det var så långt ner man kunde komma, både på jordytan och i andligt avseende.

Kyrka och Folk – ett kristet magasin

Kyrka och Folk har utkommit sedan 1924. Tidningen är kristen och utkommer varje vecka. Tidningen har en konservativ evangelisk luthersk grund.