Judisk shavuot och kristen pingst

Judisk shavuot och kristen pingst

Från alla områden i Romarriket hade det kommit tusentals människor till Jerusalem för att fira den judiska pingsten. De flesta var judar men vissa var hedningar som hade övergett sina gamla gudar och börjat tro på och tillbe Israels Gud. Alla hade de kommit till...

Pingstdagen

Ännu en gång får vi fira pingst – den högtid som på ett särskilt sätt vill lyfta fram den helige Ande och det verk denne är sänd att utföra i våra hjärtan. För att det verket ska ha framgång hos oss behöver vi be med David i Psaltaren 51:13: ”Förkasta mig inte från...

Söndagen före Pingst

”Nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt, du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud.” (Joh 16:29-30) När Jesus håller sitt avskedstal för sina lärjungar i nattvardssalen, har de under några få år fått...

Kristi himmelsfärds dag

”När tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt.”  Guds syfte med Kristi ’jordefärd’ var att i Kristus försona världen med sig själv. Genom att ta människans synd på...
Är barnets århundrade slut?

Är barnets århundrade slut?

Ellen Key (1843-1926) publicerade år 1900 på Albert Bonniers förlag boken ”Barnets århundrade”. Den fick stor uppmärksamhet och spridning och översattes till många språk. Kärnan i bokens budskap handlar om att barnen måste få vara barn i trygga och nära relationer med...