SVÄLT!

SVÄLT!

SVÄLT! ”Det råder en renässans för den enkla och rustika maten. På topprestaurangerna har den traditionella svenska husmanskosten intagit finmatsalarna.” Skriven av: Gabriel Skilling Publicerad: 8 Okt, 2018 Så presenteras boken ”Husmanskost” (Norstedts, 2009) av...

Nittonde söndagen efter Trefaldighet

Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus. Det var påsktid. Jesus var i Jerusalem dagarna före lidandet. Han undervisade på tempelplatsen och satte sig nu mitt emot offerkistan.  Ordningen med offerkista var gammal. På 800-talet f.Kr. hade...
Vårt dagliga bröd giv oss idag

Vårt dagliga bröd giv oss idag

Inom den kommande generationen menar forskare att två innovationsområden kommer att förändra den ekonomiska grundvalen för vårt samhälle; en sorts ny industriell revolution. Det handlar om datorisering och robotisering av samhället. När det gäller vanliga arbetaryrken...
Kristen lära och personlig tro

Kristen lära och personlig tro

”Kristendomen är inte en religion, det är en relation.” Detta är ett påstående som dyker upp lite varstans. Syftet med detta påstående är delvis gott. Det tycks bland annat vara i ett försök att påvisa skillnaden mellan den kristna tron och den tro som möter i andra...

Mikaelidagen

Vilken är din bild av Jesus? Är han den starke, som besegrar allt ont som kommer i hans väg, eller är den milde till synes svage, som inte verkar ha någon makt alls? Är han Allhärskaren som triumferar över dj-n eller är han Torvaldsens milde Jesus med sina utsträckta...