Kvinnan och ämbetet  i Nya testamentet

Kvinnan och ämbetet i Nya testamentet

Vid genomgång av en trave papper fann jag ett föredrag, utgivet i stencil, av biskop Bertil Gärtner, hållet vid ”Kyrkligt möte kring Bibel och bekännelse” i Örebro 7-8 juli 1958. Han framhåller, att ett nej till kvinnliga präster inte bara har stöd i enstaka bibelord,...
Trosbekännelsen  – som en enda lång bön

Trosbekännelsen – som en enda lång bön

En trosbekännelse säger med några få ord vad vi tror på. Varför uttalas den apostoliska trosbekännelsen varje söndag förmiddag? Hur kan vi använda den i vårt eget liv? Varför trosbekännelser? Ganska tidigt – redan på apostlarnas tid, skrevs grundläggande trossanningar...
Klimatångest!

Klimatångest!

”Du möts av nyheter om värmerekord, extremväder och utsläppsökningar. Du vet att tiden att hinna agera är extremt knapp. Det är inte konstigt om du känner klimatångest. Klimatet är vår tids ödesfråga och enligt SOM-institutet är klimatförändringarna den fråga som...
Luthers lära om boten i  Bachs musikaliska dräkt

Luthers lära om boten i Bachs musikaliska dräkt

När Johann Sebastian Bach år 1723 tillträdde tjänsten som kantor i Leipzig hade han mycket att bevisa. Hans avlidne föregångare Johann Kuhnau hade varit en mycket skicklig kantor och komponerat storartad musik. Bach var inte heller förstavalet till tjänsten. Helst...
Guds Sanning  och människors sanningar

Guds Sanning och människors sanningar

Vi har som människor ett fundamentalt behov av att kunna dela utsagor i kategorierna sant och falskt, det är därför en god idé att fundera kring begreppen. Bibeln talar frekvent om lögn och sanning. Djävulen beskrivs som lögnens fader (Joh 8:44) och Jesus talar om sig...
Vad är egentligen evangelium?

Vad är egentligen evangelium?

I vårt minnes arkiv finns mängder av ord som vi hört någon gång och som vi sedan stoppar in på hyllor för att sedan ta fram dem när de behövs för att vi ska förstå eller själva säga något. Första gången vi hör ett ord kanske det väcker vår nyfikenhet men sedan blir...