Den neutrala svenska skolan

Den neutrala svenska skolan

”Eleverna ska lära sig att bli kritiskt tänkande individer. Det går inte ihop med att ha religiösa skolor. Vi lever i sekulärt samhälle och det måste även gälla våra skolor.”1 Detta svarar Berit Müllerström, andre vice ord­förande i LO, på en fråga från den kristna...
Att finna kyrkans väg i nya landskap

Att finna kyrkans väg i nya landskap

”Lutherdomen föddes i en konstantinsk, förmodern, lokal kultur och många av dess arbetsformer föddes i densamma. Nu måste den lära sig att leva i en fullkomligt annorlunda miljö som är post-konstantinsk, postmodern och postlokal.”1 Dessa tre begrepp, relativt okända...
Väckelsens nödvändighet

Väckelsens nödvändighet

”Liturgi utan väckelse är kanske det farligaste av alla kyrkoprogram.” Denna varning ger Bo Giertz i sitt herdabrev till Göteborgs stift 1949, en skrift som i sin helhet alltjämt är aktuell för vår svenska kyrklighet och som därför rekommenderas för läsning och...
Intervju med Henrik Andersson om mission i Peru

Intervju med Henrik Andersson om mission i Peru

Man talar ofta i dag om att Sverige är ett missionsland. Vilka likheter ser du mellan Peru och Sverige i denna bemärkelse? - Inom missiologin gör man ibland en distinktion mellan mission och evangelisation, där mission gäller folk som aldrig hört talas om evangeliet...