En svensk kyrka?

En svensk kyrka? Kan man verkligen tala om en svensk kyrka, och i så fall vad innebär det? Skriven av: Adam Davidsson Publicerad: 29 jun, 2019 För det första så är begreppet kyrka alltid något vars innehåll kan diskuteras. Den hugade kan ägna timmar åt att diskutera...

Lär känna Philipp Melanchthon!

Lär känna Philipp Melanchthon! Philip Melancton är en av de viktigaste personerna i reformationen på 1500-talet. Idag är han inte längre så känd i Sverige. Här får du en god överblick över vem denne superintelligente man var. Skriven av: Ragnar Andersen Publicerad: 29...

I all sin glans nu solen strålar

1. I all sin glans nu solen strålar,  och livets ljus försoning målar. Nu pingstens liljor har sin tid, och sommar nalkas ljus och blid. Oss mer än änglars röst bär bud om gyllne skörd från livets Gud. 2. När sommarnatten svalka bjuder, en näktergal i lunden ljuder. I...

Judisk shavuot och kristen pingst

Från alla områden i Romarriket hade det kommit tusentals människor till Jerusalem för att fira den judiska pingsten. De flesta var judar men vissa var hedningar som hade övergett sina gamla gudar och börjat tro på och tillbe Israels Gud. Alla hade de kommit till...