Söndagen före Pingst – 2018

Skriven av:
Publicerad: 9 maj, 2018

Joh 15:26-16:4

I Jesu namn. Amen.

Jesus är Vägen och så gick han Vägen. Han gick Vägen mot korset och graven för att sona synden. Han gick Vägen upp från graven genom uppståndelsen för att ge nytt liv och besegra döden. Hans väg fortsatte med himmelsfärden och därför kan han inte ses mer som när han vandrade här på jorden. Istället sände Jesus som även är Sanningen, Hjälparen, Sanningens Ande, den Helige Ande till sin Kyrka.

Vem är då han? Det är han som svarar mig när jag ropar. I Psaltaren 27 säger han: ”Sök mitt ansikte.” Och mitt hjärta svarar: ”Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag.” Hans ansikte är Kristus, det vill säga uppenbarelsen av Kristus. Han säger det som Kristus redan har uppenbarat. För Hjälparen, säger Kristus, ska vittna om mig. Sök mitt ansikte, det är Sök Kristus. Hjälparen pekar alltid på Kristus.

Och detta gör han fortfarande. Det som började med de tolv apostlarna på pingstdagen har fortsatt sedan dess. 

Hjälparen är Sanningens Ande och därmed kommer han med sanningen. Det är hos honom du finner sanningen om vem du är och vart du går efter döden. Det finner vi inte i våra egna tankar och funderingar. Det finner vi heller inte i våra känslor. Vi finner heller det inte utifrån vad andra tycker och tänker eller vad majoriteten menar vara det sanna. Utan den ende som kommer med sanningen är den helige Ande. Han leder oss till all sanning. Det betyder att han inte leder oss på fel väg. Han kommer inte med åsikter, utan han leder oss till Jesus. Denna sanning är ingen ideologi. Den är inte dold i våra hjärtan eller i det undermedvetna. Istället är sanningen om vem du är och vart du går efter döden sammankopplad till Jesu person och verk. Sanningen är Jesus och därför pekar hjälparen på Jesus och därmed pekar han till Ordet.

Vad är sanningen om dig? Hjälparen pekar på att du är en syndare, en stor syndare. Inte minst handlar det om att vi inte helt och hållet fruktar och älskar Gud över allting och sätter all vår förtröstan till Honom. Ofta är det saker som i sig är goda som vi gör till avgudar i våra liv, inte minst livet i sig, tekniska och medicinska framsteg, jobbet, familjen … Vi sätter vårt hopp till detta eller bekymra vi oss över det, mer än att frukta Gud. Vi blandar samman Gud Skaparen med hans skapelse och med det så bryter vi också alla andra bud. Vi har här mycket att bekänna. Hjälparen måste om och om igen påminna oss om detta avguderi. 

Men även om synden är stor, så påminner Hjälparen att nåden är ännu större. För hans primära uppgift är alltid att peka på Kristus, det han gjort för dig, din rättfärdighet, syndernas förlåtelse och ditt eviga hopp. 

När vi för många år sedan blev ett Guds barn genom det heliga dopet innebar det också det som evangeliet talar om och som även det hjälparen vittnar om: ”Den tid kommer då var och en som dödar er skall tro sig tjäna Gud. Och det skall de göra, därför att de varken känner Fadern eller mig.” Med dopet följer korset. Han påminner oss om att förföljelser och kanske till och med martyrskap är den väg vi får gå. Som kristen går man alltid på Korsets väg. Och han vittna om detta för att vi inte ska falla.

Vi ser, hör och läser om terrorattentat. Det är islamister som dödar i sin guds namn och de menar att de tror sig tjäna sin gud med det. Ofta är det kristna som blir offer.

Muslimer varken känner eller tillber Fadern eller vår Herre Jesus Kristus. Paulus skriver: ”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” Jesus sa: ”Jag är Vägen, Sanningen och Livet, ingen kommer till Fadern, utom genom mig.” Muslimerna tillber sin fader, vilket i själva verket är djävulen. Paulus skriver: ”Vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud.” Döden kommer att föra dem till sin herre, till den de tillbad på jorden.

Hjälparen påminner oss också om att det finns något som är värre än döden och det är den eviga döden, evig separation från den sanne Guden, vilket vi alla förtjäna, vilket gör att vi också frukta döden. Men Gud sänder ingen till helvetet. Människor går själva vägen dit. Alla dör och går till sin herre.

Även du och jag går till vår Herre efter döden. Hjälparen vittnar om att vi har en som vunnit seger över döden och därmed behöver ett Guds barn aldrig frukta varken för den ena eller andra döden. Din Herre är den korsfäste och uppståndne. Du bär Namnet, den Treenige Gudens namn på din panna och i ditt hjärta, sedan du döptes. Du är korsmärkt. Du dör och går till din Herre, till Jesus Kristus och till hans Fader som också är din Fader, för Jesus älskade inte sitt liv, men gav sitt liv för dig, just för att han älskar dig.  

Hjälparen talar ordet till dig när du läser denna andakt. Han talar till dig när du läser din bibel där hemma. Han talar till dig när din församlings Pastor kommer med detta budskap. För den helige Ande vittnar fortfarande om Sonen. 

Sök mitt ansikte. Och mitt hjärta svarar: Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Och hans ansikte är Kristus. 

I Jesu namn. Amen.

Andreas Johansson