Ledare

Lejonet av Juda

Lejonet av Juda

Ingen av oss vet vad som gömmer sig i framtidsbokrullen. Under en tid har mörka krigsmoln synts också vid vår horisont. Rädslan breder ut sig i landet.

Ett domkapitel under prövotid!

Ett domkapitel under prövotid!

Detta gäller att granska besluten från Strängnäs stifts domkapitel under lupp för att se om de är olämpliga att utöva sitt uppdrag.

I Svenska kyrkans andliga tradition

I Svenska kyrkans andliga tradition

På Svenska kyrkans hemsida står att läsa: ”Kyrkans värdegrund har alltså sitt centrum i den gyllene regeln och det kristna kärleksbudskapet som tolkas lite olika i varje tid och i varje sammanhang”.

Artiklar

Nattvarden

Nattvarden

HERRENS heliga nattvard har firats av Kristi Kyrka genom snart 2000 år. Den har firats i stora katedraler och undangömda grottor.

Biskopsbrev med frågor utan svar

Biskopsbrev med frågor utan svar

I januari i år publicerade Svenska kyrkans biskopar ett brev, som behandlar livets början och slut. Dock utan att ge några tydliga svar om livets början, och också oklarheter kring dess slut. Kyrkan verkar mer sträva efter att vara diskussionspartner, än någon att vända sig till med sina tvivel och grubbel i förhoppning av svar.

Det skall inte mer bli natt … ty Herren skall lysa över dem

Det skall inte mer bli natt … ty Herren skall lysa över dem

Yngve Kalin var i många år missionär i Swaziland som kyrkoherde i den lutherska domkyrkan i Mbabane. Han har skrivit två böcker om sin erfarenheter. I den här artikeln berättar han om den sista begravningen han fick förrätta. Den handlar om hur denna begravning på ett mäktigt sätt blev ett vittnesbörd om det kristna hoppet: ”Vi tror på syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.”

Bachs Matteuspassion

Bachs Matteuspassion

När Johann Sebastian Bach presenterade sin Matteuspassion 1727 var den kulmen av en musikalisk utveckling under åtminstone 900 år. Den är en kombination av kyrkans tradition med bevarandet av hela bibelberättelsen, det evangeliska tillägget av koralsättningar och de nya solosångformerna till poetisk text som övertagits från operan via oratoriet.

Fördömelseskräck och frälsningsglädje

Fördömelseskräck och frälsningsglädje

Tänk om helvetet fanns på riktigt och människor faktiskt kom dit. Tänk om det var sant att det bara är genom Jesus, genom tron på honom som människor kan få ett rätt förhållande till Fadern och del i det eviga livet. Tänk om livet för alla som inte tror på honom, inte slutar med en öppen fadersfamn, utan med en eld som aldrig slutar brinna. Men är det verkligen så?

Sekulariseringsprojektet fullföljs – med vilka konsekvenser?

Sekulariseringsprojektet fullföljs – med vilka konsekvenser?

Hela det svenska samhället genomgick under 1900-talet en stark sekularisering, som även innefattade ett kontinuerligt ökande inslag av individualism. En övervägande kristen kultur ersattes av en autonomibaserad sådan, där den oberoende individen övertog Guds plats som tillvarons centrum. Detta är en enorm omkastning av en samhällskultur, och den behöver betraktas och utvärderas som så omvälvande den faktiskt är. Del 3 av 3 (se Kyrka och Folk nr 1/23 & 7/23)

Hur kan vi tro på en god Gud när så mycket ont händer?

Hur kan vi tro på en god Gud när så mycket ont händer?

I denna artikel reflekterar Yngve Kalin över en av tillvarons allra svåraste frågor, nämligen Gud och det onda. Han delar med sig av några av sina erfarenheter på livets väg och i mötet med människor under 50 år som präst både ute i världen och i Sverige.

Det gamla är förbi, något nytt har kommit

Det gamla är förbi, något nytt har kommit

Ännu ett år har gått. Ett nytt har börjat. Det här är det första numret av Kyrka och Folk kalenderåret 2024. Det är också det tredje numret i kyrkoåret 2023–2024. Och både i ingången till ett nytt år, men egentligen oavsett när under året det är, kan det vara värt att reflektera över de orden: Det gamla är förbi, något nytt har kommit (2 Kor 5:17).

Prenumerera

Välkommen som prenumerant. Första året endast 530 kr (ordinarie pris 580 kr).

Betraktelse

Kyrka och Folk – ett kristet magasin

Kyrka och Folk har utkommit sedan 1924. Tidningen är kristen och utkommer varje månad. Tidningen har en konservativ evangelisk luthersk grund.