Ledare

Ett domkapitel under prövotid!

Ett domkapitel under prövotid!

Detta gäller att granska besluten från Strängnäs stifts domkapitel under lupp för att se om de är olämpliga att utöva sitt uppdrag.

I Svenska kyrkans andliga tradition

I Svenska kyrkans andliga tradition

På Svenska kyrkans hemsida står att läsa: ”Kyrkans värdegrund har alltså sitt centrum i den gyllene regeln och det kristna kärleksbudskapet som tolkas lite olika i varje tid och i varje sammanhang”.

Hemligheten i det som sker

Hemligheten i det som sker

Mycket av det som sker på jorden är sådant, att under det som sker och syns, är det något mer eller långt större som äger rum.

Artiklar

Fördömelseskräck och frälsningsglädje

Fördömelseskräck och frälsningsglädje

Tänk om helvetet fanns på riktigt och människor faktiskt kom dit. Tänk om det var sant att det bara är genom Jesus, genom tron på honom som människor kan få ett rätt förhållande till Fadern och del i det eviga livet. Tänk om livet för alla som inte tror på honom, inte slutar med en öppen fadersfamn, utan med en eld som aldrig slutar brinna. Men är det verkligen så?

Sekulariseringsprojektet fullföljs – med vilka konsekvenser?

Sekulariseringsprojektet fullföljs – med vilka konsekvenser?

Hela det svenska samhället genomgick under 1900-talet en stark sekularisering, som även innefattade ett kontinuerligt ökande inslag av individualism. En övervägande kristen kultur ersattes av en autonomibaserad sådan, där den oberoende individen övertog Guds plats som tillvarons centrum. Detta är en enorm omkastning av en samhällskultur, och den behöver betraktas och utvärderas som så omvälvande den faktiskt är. Del 3 av 3 (se Kyrka och Folk nr 1/23 & 7/23)

Hur kan vi tro på en god Gud när så mycket ont händer?

Hur kan vi tro på en god Gud när så mycket ont händer?

I denna artikel reflekterar Yngve Kalin över en av tillvarons allra svåraste frågor, nämligen Gud och det onda. Han delar med sig av några av sina erfarenheter på livets väg och i mötet med människor under 50 år som präst både ute i världen och i Sverige.

Det gamla är förbi, något nytt har kommit

Det gamla är förbi, något nytt har kommit

Ännu ett år har gått. Ett nytt har börjat. Det här är det första numret av Kyrka och Folk kalenderåret 2024. Det är också det tredje numret i kyrkoåret 2023–2024. Och både i ingången till ett nytt år, men egentligen oavsett när under året det är, kan det vara värt att reflektera över de orden: Det gamla är förbi, något nytt har kommit (2 Kor 5:17).

Prenumerera

Välkommen som prenumerant. Första året endast 530 kr (ordinarie pris 580 kr).

Betraktelse

Kyrka och Folk – ett kristet magasin

Kyrka och Folk har utkommit sedan 1924. Tidningen är kristen och utkommer varje månad. Tidningen har en konservativ evangelisk luthersk grund.