Ledare

”Det är bara mer av det samma!”

”Det är bara mer av det samma!”

Att arbeta för församlingsbyggande och fördjupad teologisk insikt innebär inte alls att man behöver avskärma sig från kristna i andra sammanhang.

”Du i mig och jag i dig”

”Du i mig och jag i dig”

Från vår folks andliga historia vet vi hur oerhört många det var som inte endast gick regelbundet i kyrkan utan som lyssnade till predikan, som bad.

Artiklar

Väldoft

Väldoft

Då är frågan: ”Hur sprider vi denna väldoft som Paulus beskriver?”

Varför jag gick från ateist till troende

Varför jag gick från ateist till troende

Först gick jag från att vara ateist till agnostiker, sedan började jag uppskatta den kristna synen på rätt och fel, och till slut vågade jag äntligen tro på Gud.

Nobelpriset i Guds hand

Nobelpriset i Guds hand

I år är det femtio år sedan Alexander Solsjenitsyn fick Nobelpriset. Hur såg han själv på det?

Kyrkorätt och rätt

Kyrkorätt och rätt

Att kyrkorätten är viktig visade sig också i det senaste fallet av ’avkragning’ och ’påkragning’.

Prenumerera

Välkommen som prenumerant du också. Just nu får du 160:- rabatt, första året!

Betraktelse

Tacksägelsesdagen

Väcks inte lovprisning och tacksägelse när du tänker på allt som Jesus har gjort för dig?

Den Helige Mikaels dag. 2020

Så ska förbindelsen mellan himmel och jord hållas levande hos oss, ända tills vi en gång får se.

Kyrka och Folk – ett kristet magasin

Kyrka och Folk har utkommit sedan 1924. Tidningen är kristen och utkommer varje vecka. Tidningen har en konservativ evangelisk luthersk grund.