Ledare

Tack!

Tack!

Vi har verkligen skäl att tacka Gud i allt!

Artiklar

Varje församlings missionär mission

Varje församlings mission
är mission

Utgångspunkten för en analys, om en församling fungerar missionerande, måste vara att bli klar över vad en församling är underbara och ansvarsfulla uppdrag från Gud.

Herrens bön 1614

Herrens bön 1614

Fadher wår som äst i himblom Helgadt warde titt nampn. Tillkomme titt Rijke Skee tin wilie såsom i himmelen Så ock på jordene Wårt dagligha brödh giff oss idagh. Och förlåt wåra skulder Såsom wij förlåte dem oss skyldighe äro. Och inleedh oss icke j frestelse. Uthan...

Mor lilla mor, vem behöver väl dig?

Mor lilla mor, vem behöver väl dig?

Hur kan den ideologi som kännetecknas av en feministisk grund så förneka och förringa den Guds gåva och uppgift som vi kvinnor biologiskt har givits i skapelsen.

Blanketten

Blanketten

En berättelse från Lübeck julen 1939

Traditionell kristen tro i ett fritt land

Traditionell kristen tro i ett fritt land

Artikeln utgör en lätt bearbetad översättning av ett föredrag som USA:s förre justitieminister Bill Barr höll den 11 oktober 2019 inför en samling med kristna jurister på Notre Dame-universitetet i Indiana i USA. Föredraget har rönt stor uppmärksamhet inom i stort sett alla traditionella kyrkosamfund i USA. Föredraget översätts här till Kyrka och Folks läsare i lätt bearbetad form.

En Kyrka genom sekler

En Kyrka genom sekler

Detta är en historia som blir aktuell, när Växjö stift nu firar 850-årsminnet av hur den dåvarande påven stadfäste stiftet omkring år 1170.

Prenumerera

Välkommen som prenumerant du också. Just nu får du 160:- rabatt, första året!

Betraktelse

Kyrka och Folk – ett kristet magasin

Kyrka och Folk har utkommit sedan 1924. Tidningen är kristen och utkommer varje månad. Tidningen har en konservativ evangelisk luthersk grund.