Ledare

Att vara på rätt sida av historien

Att vara på rätt sida av historien

I den offentliga debatten letar många kristna efter bekväma positioner som kan bejakas av en samtid, en samtid som man i de flesta frågor står i allvarlig konflikt med.

Skapelse och nyskapelse

Skapelse och nyskapelse

Genom att studera den ofattbara rikedomen i naturen, ändamålsenligheten och ordningen, så kan människan förstå att det finns en Skapare.

Vem sitter på tronen?

Vem sitter på tronen?

Tidigt torsdagsmorgonen den 24 februari gick Ryssland in i Ukraina och här i Sverige vaknade vi och fick genom morgonnyheter veta om invasionen. Det var skakande att förstå att i Europa pågår krig än en gång. Det finns många evangeliska kristna i såväl Sverige som...

Artiklar

Stoppa pressarna!

Stoppa pressarna!

När vår deadline kommer, vår död eller himmelska födelsedag inträffar får vi istället för att blicka tillbaka på allt vi gjort se på frälsaren och allt han har gjort för oss. 

Artikelförfattarens svar

Frågan om covid-vaccin berör och engagerar, och jag gläds åt att min text kunnat stimulera till eftertanke. Jakob Birgersson bidrar med viktiga perspektiv på gränsytan mellan vetenskap och politik. Det är uppenbart att ämnet inte är uttömt, och jag vill svara på några...

Om vaccin och sund skepsis

Om vaccin och sund skepsis

Finns det anledning att vara skeptisk till den pågående vaccinationskampanjen? Korrupta läkemedelsbolag och en tvivelaktig historia skulle tala för det.

Att vaccineras eller inte

Att vaccineras eller inte

Frågan om hur kyrkorna skall förhålla sig till pandemin, samt vad är ett rimligt förhållningssätt till vaccin, behandlas av Per Arvidsson, leg läkare, medicine doktor, forskare vid Oxfords universitet.

Över Tibern och tillbaka

Över Tibern och tillbaka

Mikael Karlendal berättar personligt om sin väg till romerska katolska kyrkan, och sedan om sin väg därifrån.

Missionsstiftet – en luthersk kyrka i Finland

Missionsstiftet – en luthersk kyrka i Finland

De nordiska länderna har sedan gammalt mycket gemensamt. Det finns stora likheter mellan våra samhällen och de historiska beröringspunkterna är många. Detta gäller de nordiska folkens kultur överlag, men också om vi ser på det specifikt kyrkliga. Tidigt kom Nordens...

Jultankar om livets helighet och hur svensk polis kränks

Jultankar om livets helighet och hur svensk polis kränks

Kyrkornas julkrets sträcker sig egentligen ända fram till Kyndelsmässodagen, den internationellt firade 1 februari. Kristi födelses högtid påminner oss alla i Sverige och i vår kristet präglade västerländska civilisation om betydelsen av att bejaka livet och livets...

Ett värdigt avsked

Ett värdigt avsked

Under en liten tid vikarierade jag på Fonus i Skaraborg. Jag fick vara på flera av kontoren, bl.a. i Lidköping, Mariestad, Falköping och Skara. Att få jobba på en begravningsbyrå är mycket fint. Det är också speciellt. Man kan på ett sätt säga att en...

Den spruckna 68-bubblan: Svenska kyrkans israeldebacle

Den spruckna 68-bubblan: Svenska kyrkans israeldebacle

Prästen Anna Karin Hammar och hennes edsvurna hade anledning att stråla av glädje. De hade fått den demokratiska världens mest politiserade trossamfund – Svenska kyrkan – dit de ville: till ett ställningstagande som kan tolkas som en direkt eller indirekt...

Den falska Jesusbilden: Selma Lagerlöf och Antikrists mirakler

Den falska Jesusbilden: Selma Lagerlöf och Antikrists mirakler

Antikrist kommer till världen i syfte att göra den så paradisiskt skön att människorna glömmer himlen och den egna själen. Så kan man i en enda mening sammanfatta Antikrists mirakler (1897), Selma Lagerlöfs kanske minst lästa och mest missförstådda roman. Flera...

Prenumerera

Välkommen som prenumerant du också. Just nu får du 160:- rabatt, första året!

Predikoturer

Betraktelse

Sexagesima 2022

I vårt evangelium förs vi in i en händelse som sker på Lövhyddohögtiden i...

Septuagesima 2022

Luk. 17:7-10 När människor idag talar och tänker om Gud så finns det väl en...

Kyndelsmässodagen 2022

Det finns hopp inför döden! Kyndelsmässodagens evangelium där de gamla i...

Kyrka och Folk – ett kristet magasin

Kyrka och Folk har utkommit sedan 1924. Tidningen är kristen och utkommer varje vecka. Tidningen har en konservativ evangelisk luthersk grund.