Ledare

Bekännare

Bekännare

Att bekänna Kristus kan se väldigt olika ut.

De första ska bli de sista

De första ska bli de sista

Överklagandenämnden för Svenska kyrkan meddelade att man upphävde Härnösands stiftsstyrelses beslut.

Artiklar

Zion i Dallas

Den största av de bekännelsetrogna lutherska kyrkorna i USA är Missourisynoden (LCMS), med cirka 2 miljoner medlemmar.

Polarisering

Polarisering

“Polarisering” har kommit att bli något av ett modeord. Vi ser polarisering överallt i samhället. Även i religionens värld ser vi detta.

Biskop och judarnas vän

Biskop och judarnas vän

Boken om Hans Fuglsang-Damagaard har en dubbel dramatik – de danska judarnas och hans egen.

Förtroende för troende

Förtroende för troende

Däremot känner mitt hjärta med de människor, särskilt ungdomar, som utan att inse konsekvenserna delger sina tillkortakommanden, sitt elände och sin sköra situation rakt ut till vem som helst.

Guds ord är verksamt i er som tror

Guds ord är verksamt i er som tror

När vi läser evangelierna och alla breven i Nya testamentet upptäcker vi hur ofta det berättas om villigheten att läsa och forska i Guds ord.

Prenumerera

Välkommen som prenumerant du också. Just nu får du 160:- rabatt, första året!

Kommande gudstjänster

Nothing from 15 april, 2021 to 15 maj, 2021.

Betraktelse

Tredje söndagen i Påsktiden. 2021

Vad gjorde Gud för att församla sina förlorade barn ifrån världens alla länder och rädda dem från ett i grunden meningslöst liv?

Jungfru Marie bebådelsedag. 2021.

Så här fungerar det vid alla nådestillfällen när Gud besöker oss. Det handlar i grunden om hans besökelse och hans tid.

Skärtorsdagen. 2021.

Käre himmelske Fader, du som sänt din Son till att bli vårt skuldoffer, vårt...

Midfastosöndagen. 2021

Vi har ingen annan än Jesus att gå till för att få Livets bröd, och det eviga livets ord. Det räcker ända in i evigheten.

Kyrka och Folk – ett kristet magasin

Kyrka och Folk har utkommit sedan 1924. Tidningen är kristen och utkommer varje vecka. Tidningen har en konservativ evangelisk luthersk grund.