Ledare

Om Svenska kyrkan och Svenska kyrkan

Om Svenska kyrkan och Svenska kyrkan

Centralisering har under lång tid präglat kyrkan. Följsamhet mot överheten premieras på bekostnad av erfarenhet och trohet mot Kyrkans Herre.
Kyrkans skatt

Kyrkans skatt

”Skatt” har som bekant två helt olika betydelser. Å ena sidan handlar det om ’pålagor’, ’uppbörd’ och liknande, till exempel det som får vår lön att minska med 30-50%. Å andra sidan handlar det om ’dyrbarheter’, ’rikedom’, ’värdeföremål’ och så vidare. Det är om Kyrkans dyrbaraste egendom som dessa rader handlar. Men det är inte värden som kan sättas i siffror på kyrkors ekonomiavdelningar.
Är barnets århundrade slut?

Är barnets århundrade slut?

Tänk om det fortfarande finns kvar någon dold auktoritet som skapar betryck och ångest hos barnen?

Artiklar

Prästämbetet

Prästämbetet

Det är inte särskilt ofta man finner artiklar som handlar om det särskilda prästämbetet.
100 år sedan katekesen försvann: Ett samtal med professor emeritus Bo Johnson

100 år sedan katekesen försvann: Ett samtal med professor emeritus Bo Johnson

Bo Johnson är präst och professor emeritus i Gamla testamentets exegetik vid Lunds universitet. Han berättar att han ser en tydlig koppling mellan läroplanens förändring 1919, då katekesen förlorade sin givna plats i skolan, och kyrkans och samhällets förändrade syn på kristen tro. Han gör också en analys över samtiden med dess utmaningar och möjligheter.
En svensk kyrka?

En svensk kyrka?

Vad menar vi egentligen, när vi talar om ”vår svenska kyrka”?
Lär känna  Philipp Melanchthon!

Lär känna Philipp Melanchthon!

Luther: ”Magister Philipp går lugnt och stilla fram, bygger och planterar, betraktar och vattnar med lust, så som Gud har gett honom rikligt med gåvor till.”
Alsike kloster – en plats för bön, arbete och vila

Alsike kloster – en plats för bön, arbete och vila

I utkanten av det lilla samhället Alsike i Knivsta kommun ligger Alsike kloster. Där har tre HeligeAndssystrarnas bott genom åren; syster Marianne, syster Ella och syster Karin. Klosterfamiljen lever med öppna dörrar mot en omvärld i nöd. Syster Karin, som varit en del av klosterfamiljen sedan 1983, ger oss här en inblick i klostrets historia och i klosterlivet.

Prenumerera

Välkommen som prenumerant du också. Just nu får du 150:- rabatt, första året!

Betraktelse

Sjätte söndagen efter Trefaldighet

Jesus sade: ”Jag säger er om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.” (Matt 5:20)  Den här söndagen har överskriften efterföljelse och då är det fråga om Jesu Kristi efterföljelse. Visst kan man ha goda...

Apostladagen

Åsikter om Jesus leder ingenstans ”Vem säger folket att Människosonen är?” (Matt 16:13) Då, såväl som nu, går meningarna isär kring frågan om vem Jesus är. Idag menar många att Jesus måste ha varit en sällsynt religiöst begåvad människa. Då menade vissa att han...

Fjärde söndagen efter Trefaldighet

Det var under lövhyddohögtiden. Uppemot 150 000 människor hade sökt sig till Jerusalem för att fira den tredje av judarnas vallfartsfester. Det rådde något av karnevalsstämning över denna glada högtid, som firades under hösten till minne av att Gud skyddat folket...

Tredje söndagen efter Trefaldighet

Det femtonde kapitlet i Lukasevangeliet har kallats ”hjärtat i det tredje evangeliet”. Dess tre liknelser hänger samman – en herde letar efter ett förlorat får tills han finner det, en kvinna söker med ljus och lyckta igenom hela sitt huset tills hon finner sitt...

Andra söndagen efter Trefaldighet

Vi får en ögonblicksbild av de första lärjungarnas möte Jesus. Det förändrade deras liv. Mötet med Jesus lämnar ingen oberörd. Jesu kallelse till lärjungarna då gäller också oss nu! Jesus väcker en törst efter livet med honom Det är framför allt två frågor som blir...