Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor

Ledare

Läran – fängelsemur, försvarstorn eller brunnskant

Läran – fängelsemur, försvarstorn eller brunnskant

”Det där är för smalt för mig!” Smalhetsidealet som länge dominerat det europeiska kroppsidealet gäller knappast på det andliga livets område. Lika ivrigt som människor kämpar för att bli och förbli smala till kroppen, lika ivrigt värjer man sig mot att beskrivas som...

Artiklar

Julmordet i kampen mellan kyrka och stat

Julmordet i kampen mellan kyrka och stat

I katedralen i Canterbury rådde det i slutet av december 1170 inte någon julfrid. Medan vespern bes huggs ärkebiskopen ihjäl i ett sidokapell av några kung Henrik II närstående män. En svår och segdragen kamp mellan kyrkan och den världsliga makten fick därmed sitt slut.

Lindsborg – ett Sverige i Amerika

Lindsborg – ett Sverige i Amerika

I Kansas, USA, finns sedan 1869 en liten stad som heter Lindsborg. Staden har en synnerligen intressant historia, inte minst för oss svenskar.

Lars Johan Nybloms åhörare

Lars Johan Nybloms åhörare

Det som här berättas är några exempel ur verkligheten från mellersta Bohuslän under väckelsen.

Prenumerera

Välkommen som prenumerant du också. Just nu får du 150:- rabatt, första året!

Betraktelse

Får han skapa tro hos oss, förlåta oss alla våra synder och göra oss beredda för hans stora ankomst, så vill han också hjälpa i all annan nöd, vilken den än är.

Trettondag Jul. 2020

Och hos var och en som kommer till tro får Jesus ett nytt hem i den människans hjärta.

Söndagen efter nyår. 2019

Det viktiga är alltså inte hur väl vi lyckas i den ena eller andra situationen, utan hos vem vi söker hjälp i motgången.

Nyårsdagen – 2019

I Kristi Kyrka firar vi att Jesus blev omskuren och fick sitt namn, Jesus.

Söndagen efter Jul – 2019

Nu är det inte längre den som verkar mest lyckad och from som är den störste. Nej, nu förstår vi att den störste är den som kämpar med frestelser och oro, den som är helt beroende av Jesus och hans nåd och hjälp.

Kyrka och Folk – ett kristet magasin

Kyrka och Folk har utkommit sedan 1924. Tidningen är kristen och utkommer varje vecka. Tidningen har en konservativ evangelisk luthersk grund.