Ledare

Vad har du gjort?

Vad har du gjort?

Sedan lagstiftningen om fri abort beslutades i juni 1974 har cirka 1,5 miljoner människoliv gått till spillo.

Sagan om de skolkande biskoparna

Sagan om de skolkande biskoparna

21-23 November håller kyrkomötet för Svenska kyrkan sin andra session i Uppsala. Då ska man bl.a. debattera och ta beslut i frågan om motion 2022:83 där Jesper Eneroth (S) med flera vill få kyrkomötet att införa ett nytt ämbetsbrott för präster. Innebörden är att 1....

… och Folk

… och Folk

I vårt land, där en gång Kristus var den främste i vår lag, har så många med inflytande i politik och kulturliv vänt Jesus ryggen.

Artiklar

Himmelrikets hemligheter

Himmelrikets hemligheter

För dem som lever i trons gemenskap med Jesus i hans Ord, öppnas himmelrikets hemligheter mer och mer.

Exilprocesser

Exilprocesser

Nya krav på prästvigning i Svenska kyrkan

Löftets land och tecken i tiden

Löftets land och tecken i tiden

Krisen i vårt grannskap har också blivit konkret genom att Sverige tagit emot en rännil av den största europeiska flyktingströmmen sedan Andra världskriget.

Ett folk på randen

Ett folk på randen

Uigurerna är ett folk, som står på randen av sin existens.

Glädje

Glädje

Paulus har i sin grundbok i kristendom, Romarbrevet, ett avsnitt om Glädje. Där ger han tre anledningar till glädje: Glädje i hoppet, Glädje i lidanden, Glädje i försoningen.

Prenumerera

Välkommen som prenumerant du också. Just nu får du 160:- rabatt, första året!

Betraktelse

Kyrka och Folk – ett kristet magasin

Kyrka och Folk har utkommit sedan 1924. Tidningen är kristen och utkommer varje månad. Tidningen har en konservativ evangelisk luthersk grund.