Ledare

Vad är det som händer?!

Vad är det som händer?!

Tydligen är det bara i Mexiko som det sker fler sprängningar, utan att det råder krig, än i Sverige – i hela världen.

Den lilla hjorden och den Store Herden

Den lilla hjorden och den Store Herden

När dessa rader skrivs har det återigen blossat upp strider i det heliga landet genom terroristgruppen Hamas (till synes oväntade) attack på Israel.

Artiklar

Vad spelar prästen för roll?

Vad spelar prästen för roll?

Denna artikel handlar om hur en präst ska tas emot och användas och vilka krav som kan ställas på varje präst.

Kyrkliga Förbundets 100-årsjubileum

Kyrkliga Förbundets 100-årsjubileum

Under fredagen och lördagen den 6-7 oktober firade Kyrkliga Förbundet sitt 100-årsjubileum i Göteborg. På fredagen hölls firandet på Församlingsfakulteten. Lördagen inleddes med en högtidsgudstjänst i Vasakyrkan – vilket också är platsen för Kyrkliga Förbundets bildande för 100 år sedan, den 9 oktober 1923 – och sedan fortsatte firandet i L M Engströms Gymnasium.

”Ett fäste med oöverstigliga murar”

”Ett fäste med oöverstigliga murar”

I år högtidlighålles 100 års-minnet av Kyrkliga förbundets bildande. Avsikten med denna artikel är att försöka sätta in förbundets bildande i ett bredare sammanhang än vad som tidigare gjorts.

Kyrkliga förbundets ungas läger

Kyrkliga förbundets ungas läger

Kyrkliga förbundets ungas (KFU) anordnade ett läger i Vännäs vid Kristi himmelsfärdshelgen. Drygt 80 unga vuxna samlades till lägret. Kyrka och Folk hörde av sig till två av de ansvariga i KFU:s styrelse, Nellie Waldemarson och Hanna Johansson, och ställde några frågor till dem.

Kyrkliga Förbundet– och Artur Engberg

Kyrkliga Förbundet– och Artur Engberg

Kyrkliga förbundets svar i KoF nr 2, feb 1924 på Artur Engbergs artikel ”Präster på krigsstigen” (finns här på webbplatsen). (Artikeln något förkortad)

Prenumerera

Välkommen som prenumerant. Första året endast 400 kr (ordinarie pris 450 kr).

Betraktelse

Kyrka och Folk – ett kristet magasin

Kyrka och Folk har utkommit sedan 1924. Tidningen är kristen och utkommer varje månad. Tidningen har en konservativ evangelisk luthersk grund.