Ledare

Var är prästerna?

Var är prästerna?

I Kyrkans tidning kunde man i slutet av april läsa två artiklar som på ett tydligt sätt ställer en diagnos på Svenska kyrkan.I ”Här kommer prästerna snart inte att räcka till” framgick att över en fjärdedel av prästerskapet gått i pension till år 2030. 8 av 13 stift...

Lejonet av Juda

Lejonet av Juda

Ingen av oss vet vad som gömmer sig i framtidsbokrullen. Under en tid har mörka krigsmoln synts också vid vår horisont. Rädslan breder ut sig i landet.

Artiklar

Att måla livets tavla

Att måla livets tavla

Allra först vill jag introducera en konstnär för er. Det är Bob Ross som föddes i Florida 1942 och dog 1995 bara 52 år gammal. I över tio års tid medverkade han i ett TV-program som sändes i flera länder.
I programmet började han med en tom målarduk för att sedan under de 30 minuter som programmet pågick måla färdigt tavlan. Under tiden som han målade småpratade han hela tiden och förklarade också hur han tänkte och gjorde så att de som satt hemma framför sina egna staflin med penseln i handen kunde lära sig.

Anders Chydenius – en vägvisare för 2000-talets kyrka

Anders Chydenius – en vägvisare för 2000-talets kyrka

Det hör inte till vanligheten att präster från det svenska 1700-talet nämns med gillande i svenska press. Men en sådan präst som inte bara nämns med gillande utan också hyllas är Prästen Anders Chydenius (1729–1803). I sin samtid var han känd både som en bibeltrogen präst, en innovativ bonde och riksdagsman.
Det finns anledning för vår kyrka att reflektera över om han rentav kan vara en vägvisare för 2000-talets lutherdom i en allt brokigare samtid?

Missionsångest?

Missionsångest?

”Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp.” 1 Petr 3:15b

Nattvarden

Nattvarden

HERRENS heliga nattvard har firats av Kristi Kyrka genom snart 2000 år. Den har firats i stora katedraler och undangömda grottor.

Biskopsbrev med frågor utan svar

Biskopsbrev med frågor utan svar

I januari i år publicerade Svenska kyrkans biskopar ett brev, som behandlar livets början och slut. Dock utan att ge några tydliga svar om livets början, och också oklarheter kring dess slut. Kyrkan verkar mer sträva efter att vara diskussionspartner, än någon att vända sig till med sina tvivel och grubbel i förhoppning av svar.

Det skall inte mer bli natt … ty Herren skall lysa över dem

Det skall inte mer bli natt … ty Herren skall lysa över dem

Yngve Kalin var i många år missionär i Swaziland som kyrkoherde i den lutherska domkyrkan i Mbabane. Han har skrivit två böcker om sin erfarenheter. I den här artikeln berättar han om den sista begravningen han fick förrätta. Den handlar om hur denna begravning på ett mäktigt sätt blev ett vittnesbörd om det kristna hoppet: ”Vi tror på syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.”

Bachs Matteuspassion

Bachs Matteuspassion

När Johann Sebastian Bach presenterade sin Matteuspassion 1727 var den kulmen av en musikalisk utveckling under åtminstone 900 år. Den är en kombination av kyrkans tradition med bevarandet av hela bibelberättelsen, det evangeliska tillägget av koralsättningar och de nya solosångformerna till poetisk text som övertagits från operan via oratoriet.

Fördömelseskräck och frälsningsglädje

Fördömelseskräck och frälsningsglädje

Tänk om helvetet fanns på riktigt och människor faktiskt kom dit. Tänk om det var sant att det bara är genom Jesus, genom tron på honom som människor kan få ett rätt förhållande till Fadern och del i det eviga livet. Tänk om livet för alla som inte tror på honom, inte slutar med en öppen fadersfamn, utan med en eld som aldrig slutar brinna. Men är det verkligen så?

Prenumerera

Välkommen som prenumerant. Första året endast 530 kr (ordinarie pris 580 kr).

Betraktelse

Kyrka och Folk – ett kristet magasin

Kyrka och Folk har utkommit sedan 1924. Tidningen är kristen och utkommer varje månad. Tidningen har en konservativ evangelisk luthersk grund.