Ledare

¡No pasaran!

¡No pasaran!

Till varje kompromiss med Guds ord har vi anledning att säga: ¡No pasaran! – de ska inte passera!

Hungersnöd

Hungersnöd

När vi ser hur vårt handlingsutrymme minskar och kyrkopolitiska beslut fattas att vi ska utmönstras ökar i stället vår beslutsamhet att hålla oss kvar.

Artiklar

Över Tibern och tillbaka. Del 3

Över Tibern och tillbaka. Del 3

Som jag skrev i tidigare artiklar, så är frågan om läran om Skriften allena tillsammans med den katolska läran om påveämbetet och läroämbetet de två enskilt viktigaste frågorna för ganska många, troligen de flesta, hugade konvertiter från protestantismen.

Något om Bibelglädje!

Något om Bibelglädje!

Vi behöver läsa Bibeln med inlevelse, med vårt förstånd, vår fantasi, våra sinnen och våra känslor så att vi blir berörda och den blir införlivad med oss.

Nu är Andens tid

Nu är Andens tid

Har du sett vad det står om Anden? Har du förstått hur avgörande det är? Är du klar över hur detta förvandlade lärjungarna?

Religionsförföljelse i motvind

Religionsförföljelse i motvind

Finlands förra inrikesminister och KD-ledare ­Päivi Räsänen hade i en tweet undrat hur den evangelisk-lutherska kyrkan, som hon tillhör, kan upphöja det som Bibeln kallar synd och skam till stolthet genom att ställa sig bakom Pride-kampanjen.

Stoppa pressarna!

Stoppa pressarna!

När vår deadline kommer, vår död eller himmelska födelsedag inträffar får vi istället för att blicka tillbaka på allt vi gjort se på frälsaren och allt han har gjort för oss. 

Prenumerera

Välkommen som prenumerant du också. Just nu får du 160:- rabatt, första året!

Betraktelse

Första söndagen efter Trefaldighet

Kristi offer på korset och hans uppståndelse är den kristna trons, och det kristna livets, hypocentrum och nådemedlen dess epicentrum.

Kyrka och Folk – ett kristet magasin

Kyrka och Folk har utkommit sedan 1924. Tidningen är kristen och utkommer varje månad. Tidningen har en konservativ evangelisk luthersk grund.