Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor

Ledare

Kris som leder till Kristus?!

Kris som leder till Kristus?!

För oss som är övertygade om att det välstånd och överflöd som präglat vårt land inte främst beror på mänsklig förtjänst utan på Herrens välsignelse, framstår den oerhörda bristen på andlig beredskap som allvarligast.

När öppnar kyrkorna igen?

När öppnar kyrkorna igen?

Det är talande vilka som menar att kyrkans gudstjänster är nödvändiga och omistliga, och vilka som inte menar att så är fallet.

Artiklar

Kroppens uppståndelse  i påsktid

Kroppens uppståndelse i påsktid

Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida, så kan jag inte tro.

Dödens ängel

Dödens ängel

Dikt av Johan Olof Wallin
Text från kolerans tid, Stockholm 1834.
Till eftertänksam läsning i coronans tid 2020.
Varsamt reviderad och kommenterad av Fredrik Sidenvall.

Ord i Bibeln: Påsk

Ord i Bibeln: Påsk

Det var påsk – passering – för Herren, och alla förstfödda i Israel skonades. De satt trygga inne i husen och åt påskalammet som hade gett sitt liv för dem.

Kyrkan i coronatider

Kyrkan i coronatider

Ansvaret som Gud lagt på oss genom våra kallelser gör att familj, släkt, vänner, grannar, arbete och församling inte heller nu får försummas. Här har vi att lära från hur kyrkan agerat tidigare.

Prenumerera

Välkommen som prenumerant du också. Just nu får du 150:- rabatt, första året!

Betraktelse

Bönsöndagen. 2020

Vi kan alla känna av den. Vår bön känns ibland som om den faller platt till marken.

Påskdagen. 2020

Påskdagen började i sorg och förtvivlan för Jesu lärjungar, övergick i undran och förvirring, och slutade i glädje och jubel.

Palmsöndagen. 2020

Vägen till korset.
Gud kallar alla sina barn på nytt att fira påsk, att Gud i Kristus har försonat världen med sig själv (2 Kor 5:19).

Kyrka och Folk – ett kristet magasin

Kyrka och Folk har utkommit sedan 1924. Tidningen är kristen och utkommer varje vecka. Tidningen har en konservativ evangelisk luthersk grund.