Ledare

När saltet mister sin sälta

När saltet mister sin sälta

Det är i sin bergspredikan ifrån Matteus evangelium som Jesus riktar det omvälvande budskapet till sina lärjungar att de är jordens salt. Han säger det inte som ett allmänt budskap genom att ropa ut det över hela den församlade folkskaran. Men till sina lärjungar som...

”Låt det aldrig ta slut”.

”Låt det aldrig ta slut”.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har nu meddelat att de allra flesta inskränkningarna av våra mänskliga fri- och rättigheter som varit betingade av pandemin ska hävas från den 29 september. Allt fler är nu fullt vaccinerade mot Covid-19, vilket fått till följd att...

Tre profeter

Tre profeter

I Samaria Kungen hade fått besök av Herrens profet Elia och fick i slutet av deras möte veta, att det under tre och ett halvt år inte skulle regna över landet. (1 Kung. 1:1f) Orsaken var att kungen hade bytt religion. Hela hans hov dyrkade Ba’al. Än värre,...

Artiklar

Kan jag veta att jag är frälst

Kan jag veta att jag är frälst

Kan jag egentligen vara säker på att jag är frälst? Måste jag bestämma mig eller måste jag förstå? Eller handlar det om att ha en ödmjuk hållning, inte så trygg att jag blir högmodig eller så osäker att jag ger upp? ”Med dumhet kämpar även gudarna förgäves”...

Galaxers (materia) och jordklotets biologiska arters byggstenar och byggnadssätt (metod) i universum avslöjar deras skapelse och skapare

Galaxers (materia) och jordklotets biologiska arters byggstenar och byggnadssätt (metod) i universum avslöjar deras skapelse och skapare

Elementarpartiklar och atomer är materians byggstenar. I universum formas all fysisk existens av partiklar, även människor, djur, växter, vatten, luft osv. Kosmos materia, galaxer, och jordklotets biologiska arters grund är skapade av ytterst små elementarpartiklar och atomer. Utan partiklar existerar inget universum och inga biologiska arter på jorden. Dessa partiklar med alla sina egenskaper finns […]

Du skall inte ha några andra gudar

Du skall inte ha några andra gudar

I vår tankevärld är all ondska och synd ett resultat av syndafallet i 1 Mos 3. Juden på Jesu tid tänkte fallet i tre delar.

Kristi två naturer

Kristi två naturer

De två naturerna är inte förenade som två ihopsvetsade metallstycken. Det skulle innebära att det inte fanns någon aktiv överföring mellan de två styckena då de två styckena blivit ett. Istället är det som det glödgade järnet då elden helt genomtränger och blir ett med järnet utan att järnet för den skulle bli eld eller elden järn.

Människan – en avgörande aktör

Människan – en avgörande aktör

Guds önskan och mål är alltså inte att vi ska bli något annat än människor, utan just sant mänskliga så att han åter kan se på människan och konstatera att det är mycket gott.

Ohelig allians med bas i 68-ideologin

Ohelig allians med bas i 68-ideologin

Missionsförbundaren Kerstin Bergman såg i Mohammad Gaddafi en framtidsman, detta i kraft av att Gaddafi förenade islam och socialism.

Prenumerera

Välkommen som prenumerant du också. Just nu får du 160:- rabatt, första året!

Predikoturer

Betraktelse

Tacksägelsedagen. 2021

”Jesus, Mästare, förbarma Dig över oss.” (Luk 17:13) Det är den bönen de tio...

Kyrka och Folk – ett kristet magasin

Kyrka och Folk har utkommit sedan 1924. Tidningen är kristen och utkommer varje vecka. Tidningen har en konservativ evangelisk luthersk grund.