Ledare

Förrådet är välfyllt, ät och dela ut!

Förrådet är välfyllt, ät och dela ut! Kyrka och Folk skrev för ett par veckor sedan om den andliga svälten i vårt land och om behovet av stöd till nybyggarna, som ”kämpar för att långsiktigt kunna försörja vårt folk med vanlig, andlig, husmanskost”. Behovet är...

Kyrka utan mission

Kyrka utan missionVid ett sammanträde i Svenska kyrkans kyrkostyrelse i våras dök förslaget om att släppa det nya begreppet ”Svenska kyrkans internationella arbete” – som sedan 2009 ersatt Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen. Det nya namn som antogs enhälligt...

Vårt dagliga bröd giv oss idag

Inom den kommande generationen menar forskare att två innovationsområden kommer att förändra den ekonomiska grundvalen för vårt samhälle; en sorts ny industriell revolution. Det handlar om datorisering och robotisering av samhället. När det gäller vanliga arbetaryrken...

Artiklar

SVÄLT!

SVÄLT!

Det råder en renässans för den enkla och rustika maten. På topprestaurangerna har den traditionella svenska husmanskosten intagit finmatsalarna.

Kristen lära och personlig tro

Kristen lära och personlig tro

”Kristendomen är inte en religion, det är en relation.” Detta är ett påstående som dyker upp lite varstans.

Den grå vardagens välsignelse

Den grå vardagens välsignelse

”En vanlig dag när inget särskilt händer kan ge mig det som jag behöver mest” - Sv.ps. 352 Sommar, värme, bad och ledighet är något som de flesta längtar efter och ser fram emot när livet under terminerna rullar på med skola och jobb. Tid att vila, tid att göra det...

Är det  förnuftigt  att tro på Gud?

Är det förnuftigt att tro på Gud?

Många kristendomskritiker avfärdar all gudstro som irrationell och oförnuftig. Vår tids kanske mest kända ateist, Richard Dawkins, hävdar att religiös tro är övertygelser ”trots, kanske till och med på grund av, brist på bevis” (”Faith is belief in spite of, even...

Prenumerera

Välkommen som prenumerant du också. Just nu får du 150:- rabatt, första året!

Betraktelse

Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet

Det kristna livet är ett liv i samhället och med människor. Det har skett mycket av förändring i samhället i dag bort från kristen tro och kristet liv, från ett liv med Gud och efter hans vilja. Det är vår kallelse som kristna och kyrka att vara jordens salt och...

läs mer

Tacksägelsedagen

”Jesus, Mästare, förbarma Dig över oss.” (Luk 17:13) Det är den bönen de tio spetälska ber när dom nalkas Jesus och ropar in honom. Ordet mästare är inte bara en benämning om Jesus utan även ett tilltal till honom som han tar emot (Joh 13:13). Mästare – ett vackert...

läs mer

Nittonde söndagen efter Trefaldighet

Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus. Det var påsktid. Jesus var i Jerusalem dagarna före lidandet. Han undervisade på tempelplatsen och satte sig nu mitt emot offerkistan.  Ordningen med offerkista var gammal. På 800-talet f.Kr. hade...

läs mer

Mikaelidagen

Vilken är din bild av Jesus? Är han den starke, som besegrar allt ont som kommer i hans väg, eller är den milde till synes svage, som inte verkar ha någon makt alls? Är han Allhärskaren som triumferar över dj-n eller är han Torvaldsens milde Jesus med sina utsträckta...

läs mer

Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet

”Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar, innan de onda dagarna kommer och de år då du skall säga: ’De ger mig ingen glädje’.” (Pred 12:1)  – Goda levnadsråd från predikaren till unga människor, ord som ibland också lästs vid skolavslutningar i kyrkorna. För en ung...

läs mer

Sextonde söndagen efter Trefaldighet

Döden i livet Döden är något som de flesta har en erfarenhet av. Antingen för länge sedan eller nyligen, där sorgen nästan blivit det som får styra hela ens tillvaro. Och som grädde på moset lever vi i ett samhälle som försöker hitta lycka genom att tiga om allting...

läs mer