Artiklar

Kristi två naturer

Kristi två naturer

De två naturerna är inte förenade som två ihopsvetsade metallstycken. Det skulle innebära att det inte fanns någon aktiv överföring mellan de två styckena då de två styckena blivit ett. Istället är det som det glödgade järnet då elden helt genomtränger och blir ett med järnet utan att järnet för den skulle bli eld eller elden järn.

Människan – en avgörande aktör

Människan – en avgörande aktör

Guds önskan och mål är alltså inte att vi ska bli något annat än människor, utan just sant mänskliga så att han åter kan se på människan och konstatera att det är mycket gott.

Ohelig allians med bas i 68-ideologin

Ohelig allians med bas i 68-ideologin

Missionsförbundaren Kerstin Bergman såg i Mohammad Gaddafi en framtidsman, detta i kraft av att Gaddafi förenade islam och socialism.

Jesus och Maria vid graven

Jesus och Maria vid graven

”Jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er.”

Lev livet!

Lev livet!

Så kom ihåg att du som fått livet av livets Gud är kallad och ämnat att leva!

Vinden på din kind

Vinden på din kind

Elia fick en dramatisk lektion om Guds närvaro, makt och möjligheter.

Det okända brevet

Det okända brevet

Plötsligt låg det på golvet i mitt arbetsrum – ett originalbrev från Karl XI.