Artiklar

Vad spelar prästen för roll?

Vad spelar prästen för roll?

Denna artikel handlar om hur en präst ska tas emot och användas och vilka krav som kan ställas på varje präst.

Kyrkliga Förbundets 100-årsjubileum

Kyrkliga Förbundets 100-årsjubileum

Under fredagen och lördagen den 6-7 oktober firade Kyrkliga Förbundet sitt 100-årsjubileum i Göteborg. På fredagen hölls firandet på Församlingsfakulteten. Lördagen inleddes med en högtidsgudstjänst i Vasakyrkan – vilket också är platsen för Kyrkliga Förbundets bildande för 100 år sedan, den 9 oktober 1923 – och sedan fortsatte firandet i L M Engströms Gymnasium.

”Ett fäste med oöverstigliga murar”

”Ett fäste med oöverstigliga murar”

I år högtidlighålles 100 års-minnet av Kyrkliga förbundets bildande. Avsikten med denna artikel är att försöka sätta in förbundets bildande i ett bredare sammanhang än vad som tidigare gjorts.

Kyrkliga förbundets ungas läger

Kyrkliga förbundets ungas läger

Kyrkliga förbundets ungas (KFU) anordnade ett läger i Vännäs vid Kristi himmelsfärdshelgen. Drygt 80 unga vuxna samlades till lägret. Kyrka och Folk hörde av sig till två av de ansvariga i KFU:s styrelse, Nellie Waldemarson och Hanna Johansson, och ställde några frågor till dem.

Kyrkliga Förbundet– och Artur Engberg

Kyrkliga Förbundet– och Artur Engberg

Kyrkliga förbundets svar i KoF nr 2, feb 1924 på Artur Engbergs artikel ”Präster på krigsstigen” (finns här på webbplatsen). (Artikeln något förkortad)

Präster på krigsstigen 

Präster på krigsstigen 

Med anledning av Kyrkliga Förbundets 100-årsjubileum återpublicerar vi här Artur Engbergs artikel i tidningen Arbetet och på hemsidan finns även Kyrkliga Förbundets svar på Engbergs artikel.

Gå ut min själ och gläd dig vid den store Gudens gåvor

Gå ut min själ och gläd dig vid den store Gudens gåvor

Herren är god och han ger oss många goda gåvor, dag och natt, år efter år. Med början i en av sommarpsalmerna ska vi särskilt se på en sådan gåva: det objektiva. Ur lite olika aspekter, i skapelsen och Ordet, ska vi se att det att något är vad det är, är en gåva från Gud, och att det kan bli till glädje för oss.

Sommaren som symbol

Sommaren som symbol

Det som händer i naturen med årstidernas växlingar, med sådd och skörd och allt annat som sker under en årscykel pekar alltså bortom sig självt mot en andlig verklighet.