Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor

Artiklar

Julmordet i kampen mellan kyrka och stat

Julmordet i kampen mellan kyrka och stat

I katedralen i Canterbury rådde det i slutet av december 1170 inte någon julfrid. Medan vespern bes huggs ärkebiskopen ihjäl i ett sidokapell av några kung Henrik II närstående män. En svår och segdragen kamp mellan kyrkan och den världsliga makten fick därmed sitt slut.

Lindsborg – ett Sverige i Amerika

Lindsborg – ett Sverige i Amerika

I Kansas, USA, finns sedan 1869 en liten stad som heter Lindsborg. Staden har en synnerligen intressant historia, inte minst för oss svenskar.

Lars Johan Nybloms åhörare

Lars Johan Nybloms åhörare

Det som här berättas är några exempel ur verkligheten från mellersta Bohuslän under väckelsen.

Konkordieformeln 1577

Konkordieformeln 1577

Konkordieformeln är ett av de lutherska kyrkornas viktigaste dokument. Den skrevs 1577, och är än idag fundamental för många kyrkor. Här är en genomgång av den.

Kristen i den yttersta tiden (del 1)

Kristen i den yttersta tiden (del 1)

Kyrkoåret börjar närma sig sitt slut och vi kommer genom de olika söndagarnas texter och psalmer att bli påminda om tidens slut, och domen. Vi lever alltså i den yttersta tiden, sett till kyrkoåret, men också sett till tidens slut då hela mänskligheten träder in i evigheten, vissa till evigt liv andra till evigt straff. Vi ska här, i två artiklar, se på några perspektiv av vad Guds ord säger om den yttersta tiden.