Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor

Artiklar

Kyrkan i coronatider

Kyrkan i coronatider

Ansvaret som Gud lagt på oss genom våra kallelser gör att familj, släkt, vänner, grannar, arbete och församling inte heller nu får försummas. Här har vi att lära från hur kyrkan agerat tidigare.

Blodets röda tråd

Blodets röda tråd

”Blodet” är ett tema som löper som en röd tråd genom hela Gamla och Nya testamentet. Vi ska nu skissa den tråden i stora drag genom att göra några nedslag i några av Bibelns böcker.

Ett liv i tjänst  för Kristus

Ett liv i tjänst för Kristus

Efter 27 år som kyrkoherde i Örby-Skene församling avtackades Göran Landgren, vilket vi skriver om på sida 3, och här funderar han över tiden som gått och framtiden som kommer.
Intervju av Gabriel Skilling.

Satan är ingen myt!

Satan är ingen myt!

Bibeln lär oss att Satan och hans andehärar är verkliga och farliga.

De gammalkyrkliga trosbekännelserna

De gammalkyrkliga trosbekännelserna

De så kallade gammalkyrkliga trosbekännelserna som ingår i Svenska kyrkan bekännelseskrifter och i alla andra lutherska kyrkor är tre till antalet.

God fortsättning?

God fortsättning?

Trots den goda tanken bakom ”god fortsättning” kan det för en mycket tyngd person ses som ett hån.