Artiklar

Är det  förnuftigt  att tro på Gud?

Är det förnuftigt att tro på Gud?

Många kristendomskritiker avfärdar all gudstro som irrationell och oförnuftig. Vår tids kanske mest kända ateist, Richard Dawkins, hävdar att religiös tro är övertygelser ”trots, kanske till och med på grund av, brist på bevis” (”Faith is belief in spite of, even...

Valet på söndag

Valet på söndag

Det kommande valet sägs vara ett ödesval. Trots att valrörelsen inte varit lika lång som vid många tidigare val har de politiska ställningstagandena hos gemene man varit tydligare och i vissa fall kunnat orsaka konflikt på arbetsplatser, i familjer och bland vänner.

En gedigen katekesförklaring

En gedigen katekesförklaring

Förhoppningsvis kan Såkorns klara och handfasta undervisning utgöra ett värn mot oklarhet på trons område i våra dagar.

Var är alla männen?

Var är alla männen?

Kyrkan har under en längre tid varit mer anpassad för kvinnor än för män.