Är Gud anti-gay?

Recension av Sam Allberrys bok, Är Gud anti-gay?
Skriven av: Johannes Leckström
Publicerad: 3 juli, 2024

Första gången jag stötte på Sam Allberry var i ett klipp på internet från Anglikanska kyrkans synod. Han höll ett anförande i debatten om välsignelse av samkönade par. Jag blev väldigt berörd när han beskrev att han hela sitt liv varit attraherad av män, och hur han och många i samma situation med stor glädje håller fast vid den traditionella synen på sex som något som bara hör hemma inom ett äktenskap mellan en man och en kvinna. Han pressade åhörarna (biskopar och valda): ”Tror ni, precis som jag, att denna syn är goda nyheter för människor i min situation?” Allberry påpekade att sexualitet inte är en fråga om identitet. Vårt värde grundar sig inte i hur vi uttrycker vår sexualitet. Jämför bara med Jesus: Han levde i celibat, och levde samtidigt det vackraste och mest fullödiga liv du kan tänka dig!

Det dröjde sedan några år innan jag stötte på honom igen: Jag följde minnesstunden för den kände New York-pastorn Timothy Keller. När det var dags för predikan tyckte jag att det var något bekant över personen som trädde fram – och visst var det Sam Allberry. Jag hajade till, inte bara för att det var en otroligt bra predikan, utan för att jag anmält mig till en samling med Sam bara några veckor senare under hans Sverige­besök som organisationen Rotad anordnade. I samband med detta besök släppte de en av hans böcker om sex på svenska, Är Gud Anti-gay. (Sjöbergs förlag har också gett ut hans bok ”Varför bryr sig Gud om vem jag ligger med?”.)

Ämnet är väldigt laddat och utmanade i vår tid, och Sam tar upp utmaningarna det innebär. Men det som trots allt lyser igenom tydligare än faktiskt någon annan förkunnelse jag hört var hur oerhört god Jesus är, och hur fantastiskt evangeliet är – mycket tack vare Sams personliga vittnesbörd. En sådan poäng är såklart svårare att förmedla i en bok än på en scen – men det är i samma anda som han skriver den här boken. Sam visar att Jesus är den som kan ge oss allt vi behöver, och att detta sätter sexualiteten på dess rätta plats: något gott, skapat av Gud – men inte det som avgör vår identitet och vårt värde. Därför blir boken inte bara uppmuntrande, utan också utmanande: Sam betonar att detta utmanar alla människor, inte bara homosexuella! 

Boken innehåller fem kapitel och varje kapitel avslutas med några spetsiga, aktuella frågor. Det första kapitlet sätter sexualiteten i ett större perspektiv och kretsar kring frågan om Jesus syn på sex. Jag uppskattar Sams ingång i denna fråga: ”Jag skulle vara en dåre om jag inte följde honom även inom detta område av mitt liv trots vad han har att säga om det. Han dog för mig och uppstod igen.”

Här bemöts också den vanliga invändningen: ”Jesus talade väl aldrig om homosexualitet?” 

Nästa kapitel blir mer praktiskt och tar upp hur den som har samkönad attraktion ska navigera och tänka kring sin sexualitet. Här lyser Sams personliga resa igenom i både ömheten och tydligheten han skriver med. Samtidigt som han betonar att alla människor har samma utmaning att följa Jesus tar han upp de specifika utmaningarna han själv kämpat med: ensamhet och sexuell frestelse. Ett viktigt perspektiv här är att Sam pekar på hur kyrkan sviker – å ena sidan genom att inte erbjuda gemenskaper för de som lever i celibat och å andra sidan genom att inte stå upp för Jesus ord. Jag blev starkt berörd när han berättade om hur han skällt ut sin biskop för att inte stötta honom i denna kamp. Här finns också en kritik mot de som säger att en klassisk kristen syn på sexualitet skulle vara skadlig och driva homosexuella till självmord. Sam pekar på att det snarare är vår kultur, som så ofta lägger det mänskliga värdet i vår sexualitet, som driver människor till psykisk ohälsa. Återigen landar han i evangeliet: ”Evangeliet befriar oss även från tanken att sex är nödvändigt för att leva fullt ut som människa.”

De två efterföljande kapitlen tar upp frågor om hur kyrkan ska navigera i dessa frågor – först personligt mot människor med samkönad attraktion och sedan mot kulturen i stort. Här finns mycket matnyttigt, även om vissa frågor är något betingade av amerikansk kontext. 

Det sista kapitlet är en genomgång av de vanligaste bibeltexterna om samkönade relationer. Det finns ju en rörelse för att nytolka dessa bibelställen till att handla framförallt om pedofili och avgudadyrkan. Sam går igenom dessa kortfattat, men med stor precision, och visar varför nytolkningen inte håller. 

Jag tror han gör helt rätt som lägger detta kapitel sist – för allt han sagt innan räcker egentligen. Att gå igenom de specifika texterna bekräftar bara det som redan slagits fast: Gud har en god tanke med vår sexualitet, och även om det är en kamp för oss och kanske ibland svårt att förstå, är det goda nyheter för vår värld. 

Sam blir i sin person ett vittnesbörd: han står mitt i en sexualiserad kultur och säger: Jesus är bättre än allt. •

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.