Betraktelser

Trettondag Jul. 2021

De vise männen trodde Guds ord. De tog vara på ordet som det stod skrivet och fann att det talade sanning.

Söndagen efter nyår. 2021

Låt vår bön detta år få bli, att Herren ska bli sedd och hörd i våra hem, i vår kyrka, i vårt land.

Ansvarig utgivare

Fredrik Sidenvall (070-628 31 69) är redaktör och ansvarig utgivare för Kyrka & Folk.