Betraktelser

Sexagesima 2022

I vårt evangelium förs vi in i en händelse som sker på Lövhyddohögtiden i Jerusalem. Man bodde i hyddor, ofta på taken av husen, som tillverkats av lövruskor. Man gick i procession med lövruskor i handen från Siloadammen till altaret i Jerusalems tempel. Än idag firas...

Septuagesima 2022

Luk. 17:7-10 När människor idag talar och tänker om Gud så finns det väl en grundtanke att Gud ska ställa upp för vår sak. Någon uttryckte det så att ”det är Guds jobb att förlåta”. Men är det verkligen så? Kan vi förränta oss att Gud hela tiden ska ställa upp för...

Kyndelsmässodagen 2022

Det finns hopp inför döden! Kyndelsmässodagens evangelium där de gamla i templet känner igen det lilla barnet Jesus som den utlovade Frälsaren, Guds Messias, är en bibeltext som rymmer så mycket tröst. Två gamla människor lär oss vad trygghet är och hur tron på Gud...

Betraktelse 4 sönd. e. Trett. 2022

Denna söndags evangelium handlar om hur Jesus botade en man, som varit sjuk i trettioåtta år. Bland de fem pelargångarna vid det hälsobringande vattnet i dammen Betesda i Jerusalem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Det är beskrivning av världens människor....

3 söndagen efter trettondedagen 2022

Dagens tema – Jesus skapar tro – är också betraktelsens tema. Till grund ligger första årgångens epistel (Rom 1:16,17). Jesus skapar tro 1) … genom evangelium. Evangelium betyder glädjebud och är vad det betyder. Det är glädjebudet om Jesus Kristus – Guds evige Son,...

Andra söndagen efter trettondedagen 2022

Detta handlar om vatten i en brunn, vid Sykar i Samarien. Landskapet Samarien hade dåligt rykte bland judarna. När man inte gillade Jesus, så kallade man honom samarit, det betydde religiös galning. Den historiska bakgrunden finns i Andra Kungaboken, där det står att...

Första söndagen efter Trettondedagen. 2022

Jesu dop och vårt dop Det kan verka förvånande att Jesus lät döpa sig. Han som kom från Gud för att rädda oss människor behövde väl inte döpas. Men ändå var det precis det som hände. Jesus kom till Johannes Döparen, där han stod vid floden Jordans strand och...

Trettondedag Jul 2022

Om jag säger Tre kronor vad tänker du på då? Ja, många av oss tänker väl på vårt ishockeylag. Dom har ju tre kronor på sina tröjor. Ibland går det bra, ibland mindre bra. Men namnet har dom faktiskt fått från dom tre vise männen. Dom kallas ju också heliga tre...

Söndagen efter nyår 2022

Ordet blev kött och bodde bland oss. (Joh 1:14) Det grekiska ord som översätts med ”bodde bland oss” har en mycket tydlig grundbetydelse, nämligen att tälta eller resa sitt tält ibland oss. I evangeliet för Söndagen efter Nyår, andra årgången, Markus 11:15-19, får vi...

Nyårsdagen 2022

Luk 13:6-9 I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. För några veckor sedan började vi ett nytt kyrkoår. För en dryg vecka sedan firade vi Jesu födelse. Men julen är inte slut för det. Julen varar i 12 dagar. Idag har vi kommit till åttonde dag jul. Idag...

Något om Bibelglädje! 1

Något om Bibelglädje!

Vi behöver läsa Bibeln med inlevelse, med vårt förstånd, vår fantasi, våra sinnen och våra känslor så att vi blir berörda och den blir införlivad med oss.

Religionsförföljelse i motvind 3

Religionsförföljelse i motvind

Finlands förra inrikesminister och KD-ledare ­Päivi Räsänen hade i en tweet undrat hur den evangelisk-lutherska kyrkan, som hon tillhör, kan upphöja det som Bibeln kallar synd och skam till stolthet genom att ställa sig bakom Pride-kampanjen.

Ansvarig utgivare

Fredrik Sidenvall (070-628 31 69) är redaktör och ansvarig utgivare för Kyrka & Folk.