Betraktelser

Trettondag Jul. 2021

De vise männen trodde Guds ord. De tog vara på ordet som det stod skrivet och fann att det talade sanning.

Söndagen efter nyår. 2021

Låt vår bön detta år få bli, att Herren ska bli sedd och hörd i våra hem, i vår kyrka, i vårt land.

Juldagen. 2020

Julens evangelium – ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot.

Domsöndagen

Vi ställs idag inför den yttersta domen.

Söndagen före Domsöndagen

Nu i slutet av kyrkoåret får jag rikta mitt liv till Herren Jesus i vaksamhet och väntan på hans ankomst.

Ansvarig utgivare

Fredrik Sidenvall (070-628 31 69) är redaktör och ansvarig utgivare för Kyrka & Folk.