Betraktelser

Tredje söndagen i Påsktiden. 2021

Vad gjorde Gud för att församla sina förlorade barn ifrån världens alla länder och rädda dem från ett i grunden meningslöst liv?

Jungfru Marie bebådelsedag. 2021.

Så här fungerar det vid alla nådestillfällen när Gud besöker oss. Det handlar i grunden om hans besökelse och hans tid.

Skärtorsdagen. 2021.

Käre himmelske Fader, du som sänt din Son till att bli vårt skuldoffer, vårt påsklamm, vi tackar dig för att du slutit ett nytt och evigt förbund med oss. Hjälp oss att dag för dag hålla oss till dina nådemedel så att vi bevaras i tron och en dag får delta vid den...

Midfastosöndagen. 2021

Vi har ingen annan än Jesus att gå till för att få Livets bröd, och det eviga livets ord. Det räcker ända in i evigheten.

Ansvarig utgivare

Fredrik Sidenvall (070-628 31 69) är redaktör och ansvarig utgivare för Kyrka & Folk.