Betraktelser

Domsöndagen

Vi ställs idag inför den yttersta domen.

Söndagen före Domsöndagen

Nu i slutet av kyrkoåret får jag rikta mitt liv till Herren Jesus i vaksamhet och väntan på hans ankomst.

Ansvarig utgivare

Fredrik Sidenvall (070-628 31 69) är redaktör och ansvarig utgivare för Kyrka & Folk.