Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor

Betraktelser

Palmsöndagen. 2020

Vägen till korset.
Gud kallar alla sina barn på nytt att fira påsk, att Gud i Kristus har försonat världen med sig själv (2 Kor 5:19).

Femte söndagen i fastan. 2020

Försonaren.
Ofattbart för vårt förnuft och mänskliga tanke, men Guds kraft till frälsning för var och en som tror.

Kyrkan i coronatider 1

Kyrkan i coronatider

Ansvaret som Gud lagt på oss genom våra kallelser gör att familj, släkt, vänner, grannar, arbete och församling inte heller nu får försummas. Här har vi att lära från hur kyrkan agerat tidigare.

Blodets röda tråd 2

Blodets röda tråd

”Blodet” är ett tema som löper som en röd tråd genom hela Gamla och Nya testamentet. Vi ska nu skissa den tråden i stora drag genom att göra några nedslag i några av Bibelns böcker.

Ansvarig utgivare

Fredrik Sidenvall (070-628 31 69) är redaktör och ansvarig utgivare för Kyrka & Folk.