Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor

Betraktelser

Pingstdagen. 2020

Där Jesus Kristus står i centrum, där kan törsten stillas.

Bönsöndagen. 2020

Vi kan alla känna av den. Vår bön känns ibland som om den faller platt till marken.

Kris som leder till Kristus?! 4

Kris som leder till Kristus?!

För oss som är övertygade om att det välstånd och överflöd som präglat vårt land inte främst beror på mänsklig förtjänst utan på Herrens välsignelse, framstår den oerhörda bristen på andlig beredskap som allvarligast.

Ansvarig utgivare

Fredrik Sidenvall (070-628 31 69) är redaktör och ansvarig utgivare för Kyrka & Folk.