Betraktelser

Tjugofjärde söndagen efter Trefaldighet

Den yttersta tiden Kära läsare! Läs även Matteus 24:1-2 för att få sammanhanget till denna Jesu profetia om den yttersta tid. Visst är det uppbyggligt och intressant att besöka gamla kyrkor – naturligtvis först som främst som gudstjänstdeltagare men även som turist....

Söndagen efter Alla Helgons dag

”Räds ej bekänna Kristi namn!” (Sv.ps. 88:1) Evangeliet ingår i ett sammanhang som handlar om att bekänna Kristus inför människorna. Därför får psalmorden stå som rubrik för vår betraktelse: Räds ej bekänna 
Kristi namn! 1) Det kan du inte så länge du fruktar...

Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

I. Därför sände Gud Jesus ”Så älskade Gud världen att Han utgav sin enfödde Son.” Syndafallet gjorde stor skada. Genom de första människornas olydnad kom synden, själviskheten, döden och allt annat ont in i Guds skapelse. Vägen till Himmelen stängdes. Jesus kom för...

Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet

Det kristna livet är ett liv i samhället och med människor. Det har skett mycket av förändring i samhället i dag bort från kristen tro och kristet liv, från ett liv med Gud och efter hans vilja. Det är vår kallelse som kristna och kyrka att vara jordens salt och...

Tacksägelsedagen

”Jesus, Mästare, förbarma Dig över oss.” (Luk 17:13) Det är den bönen de tio spetälska ber när dom nalkas Jesus och ropar in honom. Ordet mästare är inte bara en benämning om Jesus utan även ett tilltal till honom som han tar emot (Joh 13:13). Mästare – ett vackert...

Nittonde söndagen efter Trefaldighet

Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus. Det var påsktid. Jesus var i Jerusalem dagarna före lidandet. Han undervisade på tempelplatsen och satte sig nu mitt emot offerkistan.  Ordningen med offerkista var gammal. På 800-talet f.Kr. hade...