Betraktelser

Palmsöndagen

Palmsöndagen inleder det som vi i vår kyrka kallar för Stilla Veckan. De dagar då vi i stilla begrundan får ta del av det mest centrala i Jesu liv. För Jesus var det verkligen ingen stilla vecka. Tvärtom var det den mest dramatiska veckan i hans liv. Han skulle bli...

Femte söndagen i Fastan

”Om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.” (1 Joh 2:2) Dessa ord i episteltexten på femte söndagen i fastan lyfter tydligt fram söndagens...

Midfastosöndagen

Bibeltext:  Johannesevangeliet 6:24-36 Jag är livets bröd Vid flera tillfällen i Johannesevangeliet använder Jesus de mäktiga: ”Jag är”-orden. (Jag är livets bröd, Jag är världens ljus, Jag är dörren, Jag är den gode Herden, Jag är Uppståndelsen och Livet.) Dem...

Jungfru Marie Bebådelsedag

”Jag tror på Gud Fader allsmäktig!” Generation efter generation av kristna har i samband sitt dop gjort denna bekännelse till sin, det må vara genom att själva uttala orden eller genom faddrars eller församlings bistånd. Bekännelsen till en allsmäktig Gud hör till den...

Andra söndagen i Fastan

Dagens evangelium – Luk 7:36-50 – handlar om stor synd, stor nåd och stor kärlek. Stor synd Det möter vi hos kvinnan. Det är sant att texten inget säger om några synder hos henne. Men hon får där ett namn som just säger oss att hennes synd var stor. Det är namnet...

Första söndagen i Fastan

Söndagens korta evangelietext är utomordentligt komprimerad och innehållsrik. Vi får här se, båda hur Gud på ett rätt sätt, och hur vi människor på ett felaktigt sätt, bedömer det som hör Gud till.  Bakgrunden för söndagens evangelietext är Petri bekännelse som å...

Guds Sanning och människors sanningar

Vad är sanning? Pilatus fråga förföljer varje tänkande människa – ung som gammal. Vi kanske hastar förbi frågan för att svaret upplevs som självklart, och Pilatus var bara feg. Eller så skyndar vi vidare för att vi förstår (anar) att frågan är så komplex att vi inte orkar med en mental brottningsmatch. Båda reaktionerna är rimliga.