Betraktelser

Femte söndagen i Påsktiden. 2021

Guds vilja är att alla människor ska komma till kunskap om sanningen, till tro på honom och den som han i sin kärlek har sänt till att rädda människan.

Tredje söndagen i Påsktiden. 2021

Vad gjorde Gud för att församla sina förlorade barn ifrån världens alla länder och rädda dem från ett i grunden meningslöst liv?

Påskdagen. 2021

Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden!

Skärtorsdagen. 2021.

Käre himmelske Fader, du som sänt din Son till att bli vårt skuldoffer, vårt påsklamm, vi tackar dig för att du slutit ett nytt och evigt förbund med oss. Hjälp oss att dag för dag hålla oss till dina nådemedel så att vi bevaras i tron och en dag får delta vid den...

Jungfru Marie bebådelsedag. 2021.

Så här fungerar det vid alla nådestillfällen när Gud besöker oss. Det handlar i grunden om hans besökelse och hans tid.

Utvecklingsläran 4

Utvecklingsläran

En naturvetenskaplig teori kanske kan beskrivas som ett abstrakt modellbygge för tanken i vilken konkreta exempel i den yttre verkligheten sedan kan infogas på ett elegant och passande sätt.

Ansvarig utgivare

Fredrik Sidenvall (070-628 31 69) är redaktör och ansvarig utgivare för Kyrka & Folk.