Betraktelser

Första söndagen efter Trefaldighet

Kristi offer på korset och hans uppståndelse är den kristna trons, och det kristna livets, hypocentrum och nådemedlen dess epicentrum.

Sexagesima 2022

I vårt evangelium förs vi in i en händelse som sker på Lövhyddohögtiden i Jerusalem. Man bodde i hyddor, ofta på taken av husen, som tillverkats av lövruskor. Man gick i procession med lövruskor i handen från Siloadammen till altaret i Jerusalems tempel. Än idag firas...

Septuagesima 2022

Luk. 17:7-10 När människor idag talar och tänker om Gud så finns det väl en grundtanke att Gud ska ställa upp för vår sak. Någon uttryckte det så att ”det är Guds jobb att förlåta”. Men är det verkligen så? Kan vi förränta oss att Gud hela tiden ska ställa upp för...

Kyndelsmässodagen 2022

Det finns hopp inför döden! Kyndelsmässodagens evangelium där de gamla i templet känner igen det lilla barnet Jesus som den utlovade Frälsaren, Guds Messias, är en bibeltext som rymmer så mycket tröst. Två gamla människor lär oss vad trygghet är och hur tron på Gud...

Ansvarig utgivare

Fredrik Sidenvall (070-628 31 69) är redaktör och ansvarig utgivare för Kyrka & Folk.