Ledare

Sommartid vs evig sommar

Sommartid vs evig sommar

Sommarens skönhet pekar tydligt fram emot den eviga skönheten och den eviga lovsången till Gud.

Vad gäller saken?

Vad gäller saken?

Många kristna väntar på ett uppvaknande, en väckelse. Däremot har vi ingen förhoppning om någon god fe som ska vända förbannelsen.

Var är prästerna?

Var är prästerna?

I Kyrkans tidning kunde man i slutet av april läsa två artiklar som på ett tydligt sätt ställer en diagnos på Svenska kyrkan.I ”Här kommer prästerna snart inte att räcka till” framgick att över en fjärdedel av prästerskapet gått i pension till år 2030. 8 av 13 stift...

Lejonet av Juda

Lejonet av Juda

Ingen av oss vet vad som gömmer sig i framtidsbokrullen. Under en tid har mörka krigsmoln synts också vid vår horisont. Rädslan breder ut sig i landet.

Ett domkapitel under prövotid!

Ett domkapitel under prövotid!

Detta gäller att granska besluten från Strängnäs stifts domkapitel under lupp för att se om de är olämpliga att utöva sitt uppdrag.

I Svenska kyrkans andliga tradition

I Svenska kyrkans andliga tradition

På Svenska kyrkans hemsida står att läsa: ”Kyrkans värdegrund har alltså sitt centrum i den gyllene regeln och det kristna kärleksbudskapet som tolkas lite olika i varje tid och i varje sammanhang”.

Hemligheten i det som sker

Hemligheten i det som sker

Mycket av det som sker på jorden är sådant, att under det som sker och syns, är det något mer eller långt större som äger rum.

Vad är det som händer?!

Vad är det som händer?!

Tydligen är det bara i Mexiko som det sker fler sprängningar, utan att det råder krig, än i Sverige – i hela världen.

Den lilla hjorden och den Store Herden

Den lilla hjorden och den Store Herden

När dessa rader skrivs har det återigen blossat upp strider i det heliga landet genom terroristgruppen Hamas (till synes oväntade) attack på Israel.

Så går en dag …

Så går en dag …

Dagarna har gått – och vem som i striden avgått med seger är, mänskligt sett, sekulariseringsstrategerna i Stockholm.

Åt vilket håll går tiden?

Åt vilket håll går tiden?

Vår levnadstid ger Gud oss av kärlek. En tid av nåd, en tid att förbereda oss för evigheten.

Hissa flaggan!

Hissa flaggan!

Nu har det gått 100 år. Och Sverige är ett avkristnat land. Alla planer man hade på att sekularisera den Svenska kyrkan har lyckats till nästan 100 procent, med undantag av en och annan församling och några ståndaktiga präster, som ännu har mod att förkunna sanningen.