Ledare

Vad är det som händer?!

Vad är det som händer?!

Tydligen är det bara i Mexiko som det sker fler sprängningar, utan att det råder krig, än i Sverige – i hela världen.

Den lilla hjorden och den Store Herden

Den lilla hjorden och den Store Herden

När dessa rader skrivs har det återigen blossat upp strider i det heliga landet genom terroristgruppen Hamas (till synes oväntade) attack på Israel.

Så går en dag …

Så går en dag …

Dagarna har gått – och vem som i striden avgått med seger är, mänskligt sett, sekulariseringsstrategerna i Stockholm.

Åt vilket håll går tiden?

Åt vilket håll går tiden?

Vår levnadstid ger Gud oss av kärlek. En tid av nåd, en tid att förbereda oss för evigheten.

Hissa flaggan!

Hissa flaggan!

Nu har det gått 100 år. Och Sverige är ett avkristnat land. Alla planer man hade på att sekularisera den Svenska kyrkan har lyckats till nästan 100 procent, med undantag av en och annan församling och några ståndaktiga präster, som ännu har mod att förkunna sanningen.

Vår hemvist

Vår hemvist

Vi behöver fundera kring hur de kyrkliga handlingarna kan ges till medlemmar som av samvetsbetänkligheter inte kan delta i Svenska Kyrkan.

Är Kyrkan idag Guds Israel?

Är Kyrkan idag Guds Israel?

Majoriteten av de döpta i de gamla folkkyrkorna som lever utan bön och gudstjänst, kyrkliga ledare som medvetet gömmer undan otaliga prästerliga övergrepp på barn och unga?

Vad försöker kyrkan säga?

Vad försöker kyrkan säga?

Men ”duger som jag är”? Vem syftar de på? Inte mig iallafall. De skulle bara veta hur trasig jag är under min någorlunda polerade yta.

Kristendom och aktivism

Kristendom och aktivism

I nutid har klimatfrågan fått stort fokus – och på många håll bär Svenska kyrkan numera fram ett ”klimatevangelium”.

Gudstjänsttrygghet

Gudstjänsttrygghet

Det finns fortfarande glödpunkter också i Svenska kyrkan – men vi vet också hur sårbart allt är.

Sätt sprätt på 45 miljoner!

Sätt sprätt på 45 miljoner!

Det är inte framförallt information om vad kyrkan är och vad kyrkan gör som saknas hos de unga vuxna.