Juldagen – 2019

Skriven av: Lennart Nilsson
Publicerad: 23 december, 2019

1. Det fick ängeln göra

Herrens ängel fick tala om för herdarna i julnatten att en Frälsare är född, han som ska frälsa sitt folk från deras synder. Nu finns det räddning, förlåtelse för synden att få också för dig och mig. Vilken glädje!
Ängeln talade om när det hade skett.
I dag, i julnatten. I dag kan också undret ske med dig. Jesus vill komma till dig, han vill födas i ditt hjärta och göra sig ett tempel i ditt bröst. Vilken stor glädje, om han får göra det.
Ängeln talade om var undret skett.
I Davids stad Betlehem, som betyder brödhus. Där föddes han som är livets bröd. Han som ger näring för ditt andliga liv genom sitt ord och den heliga nattvarden. Vilken glädje!

Ängeln talade om vem han är, han som föddes. Han är Messias, Herren. Han är den som Gud hade lovat redan på syndafallets dag och sedan om och om igen gett löfte om genom de heliga profeterna. Han är Herren. Det är han som ska sitta på ditt hjärtas tron och leda ditt liv. Får det ske blir det stor glädje i ditt liv.
Ängeln talade om vilket tecken de hade att gå efter: Ett nyfött barn i en krubba – ett mycket förbryllande tecken. Nyfödda barn brukar man inte hitta i ett stall, i en krubba. Men när Gud lät sin Son födas och bli människa delade han den fattiges och utstöttes lott. Så djupt sänkte han sig ner. Han som är härlighetens Herre liksom transformerade ner sin härlighet, så att den skulle kunna ses och upptäckas av vanliga människor. Vilken glädje för fattiga syndare! Den glädjen blir din, när du likt herdarna söker och finner din Frälsare.

Detta är en glädje för hela folket, inte bara för herdarna, inte bara för Guds folk Israel, utan för hela folket, för varenda liten människa, inte bara för de bästa och frommaste, utan också för människor som känner sig misslyckade, för människor som inte levt riktigt och som nu sörjer över sin synd och brist. Det är ju de som allra bäst behöver Jesus som sin Frälsare och Herre.

2. Det får också vi göra

Det glada budskapet om Frälsarens födelse som vi får lyssna till vid julens gudstjänster, får vi bära vidare till andra. För många människor är julevangeliet bara något som ger en vacker och fin julstämning men inte mer. Då får du berätta för dem, för dina barn och barnbarn, för dina släktingar och vänner, som du kanske träffar, när det är jul, att barnet i krubban är ingen legendomspunnen gestalt i det förflutna. Julevangeliet är inte en vacker saga. Frälsaren är lika verklig som kejsar Augustus och ståthållaren Quirinius. Jesus är verklig också i dag. Du behöver honom i dag, du också.
Det glada budskapet om Jesus är verkligen något att berätta för andra. Du kanske invänder: Det där klarar jag inte av. Det behövs duktigare budbärare än jag till det. Tänk då på att det var herdarna – enkla, olärda människor, människor med låg status, som fick berätta vad som sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna berättade.

Så kan det bli också i dag om julfirare också sprider julens glada budskap. Då kan människor börja ana: det ligger nog något i det där. Kanske är Jesus en som också jag behöver. Det kan börja med häpnad och sedan kan människor göra som Maria gjorde: Ta allt detta till sitt hjärta och begrunda det; tänka på vad Jesus skulle kunna vara och betyda för dem. Genom en enkel människas vittnesbörd kan fler människor börja ana vem Jesus är och börja söka honom och finna honom.
Vilken glädje att få sprida julens glada budskap till andra, till sorgsna människor, till människor som längtar efter mening i livet, människor som längtar efter förlåtelse och upprättelse. Vilken glädje att få gå till dem och säga: Du har fått en
Frälsare. Den stora glädjen gäller dig.

Så kan det bli glädje och lovsång också när juldagarna är över, precis som det blev för herdarna. De vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var såsom det hade sagts dem.