”Ni borde göra det ena utan att försumma det andra.” (Matt 23:23)

Även när det kommer till vår tro och vårt liv måste vi också prioritera. 
Skriven av: Gabriel Skilling
Publicerad: 9 juni, 2022

Rådet som Jesus ger är tillämpbart på nästintill alla livets områden. När Jesus säger detta är det i själva verket en mycket skarp tillrättavisning av de skriftlärda och fariséerna eftersom de hycklar. De gav tionde men de försummade det viktigaste i lagen; nämligen rättvisan, barmhärtigheten och troheten.

Alla människor har begränsade resurser och där för kommer vi inte ifrån att vi måste prioritera. Ekonomiska och personliga förutsättningar sätter sina gränser och tiden sätter andra. Våra prioriteringar får ändå inte leda till att vi börjar försumma annat som vi också måste göra. Inget blir så bra som vi önskar eftersom tiden och resurserna är begränsade och vi bristfälliga. Lägger vi all vår tid och alla resurser på en sak så kommer vi med säkerhet att försumma annat.

När det kommer till vår tro och vårt liv måste vi också prioritera. 

Många kristna har förlorat sin tro och avfallet går allt fortare. Det räcker med att se tillbaka några årtionden så ser man hur få kristna som nu finns kvar. Det finns flera orsaker till detta men allt kan nog sammanfattas i felaktiga prioriteringar. Något prioriteras högre än gudstjänsten, bibelläsningen och bönen. Hur svårt det än kan vara så måste vi kristna kunna göra det ena (allt som rör livet här) utan att försumma det andra (det som rör vårt eviga liv).

Kyrkan och alltför många präster har också prioriterat fel. Vikten av att uppfattas som relevant har fått kyrkan att tiga och anpassa sitt budskap så att det inte väcker anstöt. Många präster har också offrat sin trohet mot Guds ord. Det kan vara för att gynna sin egen karriär men kan också ske under förevändningen att de då ges möjlighet att förkunna evangelium. Ni borde göra det ena (förkunna evangelium) utan att försumma det andra (troheten)!

Kyrka och Folk vill sprida evangelisk luthersk tro i enlighet med Guds ord till både kyrkan och folket. I perioder har vi kanske försummat kyrkan som målgrupp för att i andra perioder försumma folket, och sannolikt är det så också nu. Här måste vi lyssna till Jesu förmaning: Ni borde göra det ena utan att försumma det andra.

Vi tror att Kyrka och Folk kan utgöra en tydlig röst och hoppas och ber att den rösten inte ska grumlas eller tystna. Vi tror helt enkelt att Kyrka och Folk behövs och kan vara till en välsignelse för vår kristenhet. Det är därför glädjande att se de gåvor som skänkt till tidningen. Det finns många angelägna ändamål att ge till så också där måste vi prioritera. 

Totalt har 129325 kronor inkommit under året varav det mest kommer från en enskild större gåva. Sedan den 2 mars har 21100 kr inkommit. Detta är vi mycket tacksamma för trots att det skulle behövas betydligt fler gåvogivare och större gåvor. Vi hoppas att du som redan ger till Kyrka och Folk vill fortsätta att göra det och att fler kan börja ge, utan att för den sakens skull försumma något annat. 

Ett stort och varm tack för gåvorna:

AJA Kristianstad, EA Järna, AMO Karlshamn, GF Emmaboda, IPJ Mölndal, KET Pajala, BMK Ljungby, EJF Ljungby, KP Lammhult, KD Kalix, ILE Sandviken, ISJ Hajom, BK Korpilombolo, RA Hällevads­holm, AMB Falkenberg, AS Bjärnum, JÅK Broby, BB Gullringen, EG Tomelilla, JES Vislanda, GA Älta, SAP Västra Torup, GS Halmstad.

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.