Recension av Stellan Bengtssons Evangeliepostilla

Stellan Bengtsson. Evangeliepostilla: tredje årgångens texter. ISBN: 978-91-8020-885-7.
Skriven av: Magnus Bengtsson
Publicerad: 24 november, 2022

Stellan Bengtsson var komminister i Södertälje mellan 1983 och 2019 och tjänstgjorde i Hovsjö kyrka i stadsdelen med samma namn. Som emeritus, pensionär, har han på uppmaning av andra gett ut tre predikoböcker, med predikningar från var och en av de tre årgångarna i Evangelieboken. Här anmäls boken med tredje årgångens texter. 

Hurdan ska en bra predikan vara? Det är en fråga som kan besvaras på olika sätt, som det finns olika åsikter om. Inom rimliga gränser kan en predikan utformas på olika sätt. Det enda som kan sägas helt objektivt och odiskutabelt är, att falsk kristen lära får inte förekomma. 

Följande kommentarer ska naturligtvis ses och värderas ur mitt subjektiva prisma. ­Stellan Bengtssons predikningar står sig mycket gott i konkurrensen med de väldigt många predikningar, som jag lyssnat på under snart 40 år i den kyrkliga världen. Undervisningen är mycket Jesuscentrerad och gedigen. Övergången mellan teologiska och pastoraliska hanterar han utmärkt. Vad menar jag med det? Jag menar att han förklarar teologiska sanningar på ett pastoralt relevant sätt. Han berör och svarar på de vanligaste problem och frågor som en genomsnittlig lekman bär på. Vilket indirekt visar att han är en erfaren själasörjare och biktfader. Det blev många understrykningar. Språket är också bra; det är en detalj men en viktig sådan. Språkforskningen har kommit fram till att meningar på mellan 13 till 22 ord är idealiska ur begriplighetssynpunkt. ­Stellan har korta och koncisa meningar, idealiska ur begriplighetssynpunkt. 

Jesus är domare på yttersta dagen, inte recensenten. Men jag är övertygad om att du ligger bra till på yttersta dagen om du läser dessa predikningar, tror på vad där står och tar det till ditt hjärta. Denna predikosamling är mycket väl värd sitt pris. Enligt min mening kan man inte använda sina pengar på ett mer förståndigt sätt än att köpa denna bok. Troligen kan du inte sälja den dagen efter köpet för mer än du gav, och såtillvida är det inte någon investering. Men om du använder den som beskrivet ovan är den ovärderlig på domens dag. 

Boken kan enbart köpas hos näthandlarna Adlibris och Bokus. 

Det är bara Den Treenige Guden själv som kan göra något perfekt. ALLT mänskligt är behäftat med någon svaghet. Något att klaga på bör väl rimligtvis finnas också i denna bok. Svaret är ja, men det handlar om tunna skivor. 

På sida 145 förekommer en liknelse, där Treenigheten liknas vid vatten i tre former, ånga, flytande och fruset. Jag har själv använt samma liknelse. Tills en äldre ämbetsbroder sa, att det inte var otvetydig modalism men drog åt det hållet. Sedan dess har jag inte använt liknelsen ifråga. Jag menade det inte så, jag är övertygad om att Stellan Bengtsson inte menar så. Men det kan missförstås på ett modalistiskt sätt, och är därför enligt mig en mindre lämplig liknelse. Modalismen var (är?) en falsk lära som avvisades av fornkyrkan. Den innebär att det inte finns någon verklig skillnad mellan de tre personerna i Gudomen. Att de inte är tre olika personer, utan bara tre modus, framställningssätt för den i så fall icke treenige guden. Vilket är felaktigt. 

Detta är det enda ställe där jag satte ett frågetecken. Det nämnda är dock en detalj och någon detalj att klaga på vidlåder alla predikningar, allt mänskligt. Här finns definitivt något värdefullt och matnyttigt för alla lekmän och präster. 

Slutligen vill jag påpeka att, i detta fall har författare och recensent samma efternamn. Men släktskap och jäv föreligger inte.


Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.