Ett nytt nådens år 2023

Nådens år är tiden när det förkunnas nåd.
Skriven av: Bengt Birgersson
Publicerad: 20 januari, 2023

Om man ”googlar” på ”nådens år” möts man inte av den kristna betydelsen utan får veta att det är namnet på en guldplatta med sång och musik från av kändisarna inom populärkulturen på 70-talet. Men Nådens år är något annat. Det är den tid medan nåden ännu varar.

Uttrycket ”nådens år” finns på två ställen i Den Heliga Skrift. Lukas berättar att Jesus i Nasarets synagoga citerar profeten Jesaja, kap. 61:2, och läser: ”Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga … och predika ett nådens år från Herren.” Jesus vittnade för folket i sin hemstad, att den dagen gick löftet från Jesaja i uppfyllelse. Nu är det en ny tid, ett nådens år, ett nådens år från Herren. 

Nådens år är tiden när det förkunnas nåd. Jesus satt i synagogan och deklarerade: Nu är jag, Messias, den Smorde, här och förkunnar glädjens budskap. Därför är det ett nådens år. Under de följande åren skulle han genom att bota sjuka, öppna blindas ögon vittna om att han kommit för att förlåta synder och ge evigt liv.

Med tid följer nåd

En 45-årig känd, begåvad men svårt alkoholiserad präst, hade just deltagit i sällskapslivet på Gullaskruvs herrgård i Hälleberga socken, sydöstra Småland. Där hade de starka ­dryckerna flödat. Han sov över på herrgården. På natten vaknade han av att hörde röster utanför fönstret. Han såg ut och förstod att detta var demoner. Han hörde dem tala om honom, att ”nu har vi honom i våra klor”. Och prästen kom i djup anfäktelse och nöd. Han tänkte: Nu är det bara helvetet som gäller för mig. Prästen fick tjänstledigt för att få tid att söka hjälp. Man antog allmänt att han nu led av delirium. Men prästen visste att demonerna var verkliga. 

Från Advent 1813 till Stilla veckan 1814 befann han sig i djupaste andligt mörker. Och ingen av de präster han sökte upp i Växjö-trakten kunde hjälpa honom. Men en dag hörde han inom sig ett ord, som han hade hört i en predikan och lagt på minnet: ”Med tid följer nåd.” Ja, och han levde ju. Alltså skulle det kunna finnas nåd för honom. Någon hade varit inne och lagt en tjock bok på hans bord – och han började läsa. Det var Johann Arndts ”Om den sanna kristendomen”. Här fann han den själavård han behövde för att komma ut i ljuset och få frid. Prästen var Peter Lorenz Sellergren, som från och med nu under en 25-års­period blev ett ovanligt redskap för Guds nåd, smord av Den Helige Ande till att låta ett nådens år komma över både sin egen församling och stora områden i Småland och Blekinge. Många människor fick andlig hjälp, både genom gudstjänstens predikan och genom den enskilda själavård, som ­Sellergren utövade, personligen och brevledes.

Det blev ”ett nådens år från Herren” med centrum i Hälleberga kyrka och hans avsides belägna prästgård Högelycke. Det blev väckelse. Genom en uppväckt och omvänd präst, som ställde sig helt i sin Herres tjänst. Han blev så småningom känd som ”kyrkofadern i kaplanstugan”. 

Alla löften står kvar

Många av oss sjunger gärna ” … löftena de står kvar”. Lewi Petrus tänkte på Jesu löfte: ”Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.” (Matt 24:35) Därför att alla Jesu löften står kvar är år 2023 ett nådens år. Det finns nåd för alla, därför att Gud vill att alla ska bli frälsta, att alla ska komma till en levande tro. Det betyder att det finns ny nåd.

I en för landet mycket svår tid fick profeten Jeremia ta emot ett märkligt löftesord: 

”Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. … ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.” (Klag 3:22, 23)

Jeremia hade just sett Jerusalem och dess fantastiska tempel falla, och stora delar av hans folk var bortfört i fångenskap.

När dessa rader läses har vi gått in i ett nytt år. Framtiden är ovanligt osäker. Och många är rädda. Kanske att för många gäller att de går in i ett ”rädslans år” istället för nådens år. Vart ska kriget i Ukraina ta vägen? Ska vi i Sverige bli skonade från krig ännu en gång? Vem kommer vår mäktige granne i öster att slå sig samman med? Vart tar ekonomin vägen? Hur går det med mina besparingar? Kommer pensionen eller studiemedlen att räcka? Vi har varit vana att kunna gå till matvaruaffären och köpa vad vi önskar. Men hur ser det ut i hyllorna mot slutet av året? Eller ska mer ”normala” tider vända tillbaka?

Ett nytt nådens år betyder också att det finns en som sitter på tronen och det är han som håller framtidsboken i sin hand (Upp 4-5). Vi är inte utlämnade till nyckfulla krafter. Både i Jesu stora sluttal om de sista tiderna (Matt 24, Mark 13 och Luk 21). Och i Uppenbarelseboken hör vi om hur ”på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån”. (Luk 21:25) Men Jesus uppmuntrar alla som vill höra på honom, att inte tappa modet, inte bli rädda. Hela världshistorien ligger i hans hand, hans, som sitter på den himmelska tronen.

Ett nytt år betyder också att det fortfarande finns möjlighet för varje kristen att vittna för sin nästa om honom som har nåd för alla syndare, med förlåtelse för alla synder. Kanske kommer ett sådant vittnesbörd – ett personligt eller i en äkta predikan – att föra en människa i vår närhet till en levande tro under detta år. Då blir det för den människan ett verkligt nytt nådens år 2023, ett år då allting blir alldeles nytt. Så som det blev det för P. L. Sellergren i nådens år 1814.

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.