Mediemission med Norea Sverige

Intervju med David Castor.
Skriven av: Oscar Wessman
Publicerad: 29 april, 2024

Norea Sverige är en fristående missionsorganisation som med hjälp av olika mediebaserade verktyg vill samverka med församlingar, organisationer och enskilda kristna, för att sprida evangeliet om Jesus i Sverige och utomlands.

David Castor är missionsledare för Norea Sverige sedan 2018, och i den här intervjun berättar han om Noreas verksamhet, hur de kom till, och planer för framtiden.

Bakgrund

Norea i Sverige startades 1993, som en avknoppning från Norea i Norge som fanns tidigare. Norea Norge startades 1956 av företrädare för Trans World Radio (TWR), en evangelikal radio-missions-organisation som sänt kristen radio sedan 1954.

Anledningen till att man startade i Sverige var att det under en tid hade samlats in medel av svensk-amerikaner i USA som man nu ville skulle användas till att översätta en bibelundervisande programserie ”Through the Bible” från engelska till svenska. På svenska heter den ”Vägen genom Bibeln”.

Fristående med nationella och internationella samarbeten

Norea finns som sagt sedan tidigare i Norge, men också i Danmark. I båda fallen heter de Norea Mediemission. Sedan finns också en motsvarighet i Finland som heter Sansa.

David säger att i både Norge, Danmark och Finland är systerorganisationerna samfundsanknutna, men att i Sverige har det aldrig varit så. Utan här är Norea en fristående missionsorganisation. Men, lägger han till, med goda relationer och band till våra internationella och nationella partners, där den största är Trans World Radio (TWR). Andra samarbetspartners är Sat7, kristen tv på turkiska, arabiska och persiska; KRN (kristna radionätverket), ett nätverk för kristen närradio; och SEMA (svenska evangeliska missionsalliansen), ett nätverk av missionsorganisationer.

Norea samarbetar också med och stöds av församlingar och föreningar inom ELM, EFS, Alliansmission, EFK och Pingst.
Och finansieringen är helt gåvobaserad. Mest enskilda gåvor och en del kollekter.
I dag har Norea två anställda, David är anställd på heltid och Scott Bennett på deltid. David är Noreas missionledare. Han håller nära kontakt med Noreas styrelse och partnerorganisationer, han är operativt ansvarig för verksamheten och involverad i produktion och kommunikation. Scott arbetar i första hand administrativt.

Noreas profil i början och idag

Norea beskriver sig själva som en fristående missionsorganisation grundad i evangelisk-luthersk bekännelse. Och Noreas syfte är som sagt att bedriva mission via olika medier, främst ljud och bild. David säger att: Teologiskt är Norea en traditionell bibeltroende missionsorganisation, som vill nå ut med evangeliet till människor så att de blir frälsta.

Han säger också att den teologiska ­profilen i huvudsak är oförändrad, medan uttrycket ganska naturligt har förändrats med tiden. Från början var verktygen kassett och radio och idag är materialet nästan helt online.

Vidare, säger han, har Norea idag ett dubbelt målområde. Dels att vara en insamlingsorganisation för mediemission internationellt, och dels att sprida kristen media i Sverige.

Radiomonopol och sändningar
via Sovjetunionen

David berättar också en intressant historia om svensk radiocensur, under en tid innan Norea startades i Sverige.

Norea i Norge bildades som sagt i mitten av 1950-talet för att sända kristen radio i Norge, men man ville också sända till Sverige, vilket man också gjorde. När Norea Norge sände program över Sverige (före 1993) var det en period då man inte fick sända till ­Sverige, på grund av det Svenska radiomonopolet.
Radiomonopolet ­innebar helt enkelt att bara Sveriges Radio fick sända radio i hela ­Sverige. Sedan fick ­lokalradio sända ­program lokalt, men då var det tvunget att också vara producerat lokalt. Alltså, ett program som till exempel skulle sändas i Stockholm behövde också produceras i Stocholm.

Så hur skulle man då kunna sända från Norge till Sverige? Lösningen blev att sända på ”mellanvåg” vilket aldrig varit särskilt vanligt i Sverige. Men sändningen gick inte direkt från Norge, utan via en sändare i Leningrad i dåvarande Sovjetunionen. Och då gick det av någon anledning bra.

När David berättar detta kan jag inte låta bli att skratta åt den ganska osannolika omvägen. Att man på grund av ett svenskt statligt radiomonopol var tvungen att gå via det kommunistiska Sovjetunionen, för att via en sändare i själva Leningrad, nå in i Sverige.

Han berättar också att TWR hade det på liknande sätt när de startade på 50-talet. Då sände de program i Spanien, men de fick inte sända dem från Spanien. Däremot fick de sända från Marocko. Så det är ju också ganska ironiskt att man inte fick sända i Spanien, men man kunde nå in i Spanien genom att sända från ett muslimskt land.

Norea Play

Vad gäller kristen media i Sverige idag är Noreas primära plattform, playkanalen Norea Play. Materialet på Norea Play är bland annat andakter, bibelundervisning, barnprogram, samtalspoddar, apologetik med mera. David berättar att materialet kommer från lite olika teologiska inriktningar. Men det ska vara kristuscentrerat och ha en hög tilltro till Bibeln som Guds Ord. Bibeln och tron på Jesus som världens och vår personliga Frälsare ska lysa igenom, säger han. Vi vill att programmen ska andas evangelium mer än dom. Det är en grannlaga uppgift att bedöma det. Men det är för att kunna säga nej till saker som i och för sig är teologiskt rätt, men där tonen är fel. 

Vägen genom Bibeln

Vägen genom Bibeln, programmet som är anledningen till att Norea startades i Sverige, är också det klart största programmet de har, säger David. Det utgör ungefär 90 procent av alla lyssningar på Norea Play.

Det kan nog delvis bero på att det är många program, säger han. Så fastnar man så har man att göra ett tag. Och det stämmer. Vägen genom Bibeln har 1245 avsnitt. Och varje avsnitt är ett bibelstudie på cirka 30 minuter. Så det är i princip ett, ibland två, avsnitt/kapitel i Bibeln, inlästa av Curt Westman, som varit predikant i EFS och Norsk Luthersk Misjonssamband, och ledare för Open Doors i Norge. Hela serien tog åtta år att färdigställa (1993–2001). Vägen genom Bibeln finns både som mobilapp och på noreaplay.se.

Norea Sverige blir Norea Mediemission

David berättar också att organisationen är på väg att byta namn från Norea ­Sverige till Norea Mediemission. Vilket känns mer beskrivande. Norea Mediemission talar bättre och mer direkt om vad det är för organisation och vad man håller på med. Det är just mediemission det handlar om. David säger att: Den som inte känner till Norea får ingen ytterligare information av ”­Sverige”. Och motsvarigheterna i Danmark och Norge heter som sagt också Norea Mediemission.

Ny app på persiska

En annan nyhet som kommer snart är en app som Norea håller på att ta fram tillsammans med ett antal internationella partners. Det är en app för människor med persisk bakgrund och persiskt språk, men som bor i nordvästra europa, det vill säga med västerländsk kultur. Den kommer heta ”Söndag” fast på persiska och innehålla olika ljud- och bildprogram, som på lite olika nivå introducerar kristen tro. 

Tanken är att det också ska bli flera sådana appar, på flera språk. Somaliska är ett exempel.

Arbetet med apparna görs i samarbete med systerorganisationerna i Norge, ­Danmark, och Finland, vidare TWR Nederländerna, TWR Kanada och TWR Europa.

Ny plattform

Sedan finns det också planer på en ny plattform för de som är nya eller nyfikna på tron.

David säger att Norea-Play riktar sig mycket till människor som redan har en tro. Men vi vill skapa en plattform som riktar sig mer till människor som kanske är nyfikna på tron. Det kommer vara ljud och bild, inte text, för det är vår nisch, säger han, och tanken är att det ska vara något man kan ha att ge till den som kanske är ny eller nyfiken på tron, så att man ska kunna få en ingång. Till exempel om man vill ha apologetik, veta att man är älskad med mera. Människor söker sig till Gud på olika sätt, och vi vill kunna presentera den kristna tron utifrån lite olika ingångar. 

Det här är något som ligger längre fram. Mycket arbete kvarstår. Men detta är vår vision, och det är beslutat att vi ska satsa på den, säger David. Och han säger att tanken är att den ska vara ett komplement för den kristna människan i mötet med andra. Något att skicka med. En form av evangelisationsverktyg.

Utlandsmission

Som sagt har Norea också internationella samarbetspartners och via dem stöder Norea även olika program utomlands. David berättar:

”Från vår sida stöder vi missionsprojekt via TWR, med inriktning på kristen mediemission i länder där kristna lever mer eller mindre under förföljelse och/eller där kvinnor är särskilt utsatta. I de senare fallen genom specifika kvinnoprogram.”

Han fortsätter:

”Alla program vi stöder utomlands görs av människor på plats. De görs av infödda människor som kan kulturen och som gör programmen på plats.”

Några av de program som Norea stöder i dagsläget är i Centralasien, Uzbekistan, Kroatien, Ukraina, Bosnien-Hercegovina, Mellanöstern/Nordafrika och Eritrea. Det är olika program för olika projekt, och programmen sänds på olika språk: ­Turkmeniska, Karakalpakiska, Kroatiska, Ukrainska, Bosniska, Arabiska, Tigrinja, Kunama, Farsi, Dari och Turkiska.

Rent organisatoriskt är det ibland TWR som går in som organisation. Men ibland finns en lokal organisation som vi samarbetar med. Så är det till exempel i Bosnien, Kroatien och Ukraina.

Finns det länder som är svårare att nå in i?

Ja. Till exempel är Bosnien ett land som många missionsorganisationer stångar sig blodiga på.

Det är ett land där man får sända, men att nå in i maskros hjärtan är svårt. Sedan är det svårt att få in medel förr mission i Bosnien.

Säger man att man vill nå in med evangelium i den muslimska världen och mellanöstern så står givarna på rad. Men så är det inte med Bosnien. Det finns ingen stor västerländsk missionsiver för Bosnien. Där är det annorlunda med mellanöstern och Östafrika. Det finns människor som brinner för de områdena, liksom Ukraina.

Just i Ukraina, före kriget var det väldigt bra om man fick 5000 reaktioner på ett klipp. Medan nu kan något klipp ha uppemot 500000.

Till exempel: en andakt om att älska sina fiender och be för de som förföljer dem, från i början av kriget, hade över 50000 kommentarer. Många av dem är säkert negativa. Men poängen är att det når ut.

På förmiddagen stod predikanten och grävde skyttegravar och på eftermiddagen höll han den andakten. Det är ett oerhört vittnesbörd.

För mer information och material, besök gärna
noreasverige.se och noreaplay.se

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.