Den Helige Mikaels dag

Skriven av:
Publicerad: 28 september, 2017

Betraktelse till Kyrka och Folk, Den Helige Mikaels dag. Text: 1 Mos 28:10-17.

”Herren är på denna plats, och jag visste det inte.” Det var patriarken Jakobs ord när han vaknat upp ur drömmen, där Herren uppenbarade sig för honom och gjorde sig känd. Han fick se en stege som ledde från jorden ända upp till himmelen och Guds änglar gick upp och ned på den. Bibeln talar mycket om änglar och Mikaelidagens texter vill lyfta fram dem. Ärkeängeln Mikaels namn betyder: Vem är såsom Gud? När Gud sände änglar med budskap till människor fick de lära känna Gud och vem han är, vilket Jakob är ett exempel på.

Jakob fick i drömmen se en öppen väg till himmelen. Det är Jesus, som är vägen till Gud. Han vill visa på denna öppna väg för dem som ännu inte vet vem han är. Det är i Jesus Kristus vi lär känna Gud. Han har uppenbarat vem Gud är. Synden stängde vägen till Gud, och det blev ovänskap mellan Gud och människor. Men Jesus har genom sin försoningsdöd förenat Gud och människor. Han är stegen till himmelen, för han har genom sin död och uppståndelse tagit bort det som hindrar oss att komma i gemenskap med Gud. Jesus har ju tagit synden, skulden och straffet på sig, för att vi ska gå fria och bli förlåtna.

När vi lär känna Jesus och den frälsning han uträttat för oss, lär vi också känna änglarna. För det var ju änglar som var med vid Marie bebådelse och vid Jesu födelse. Det var änglar, som förkunnade hans uppståndelse. Det var änglar, som betjänade Jesus, när han i öknen segrat över frestelserna. Fortfarande är änglarna med i kampen och segern över det onda på jorden. I himmelen är det onda besegrat av ängeln Mikael, och den onde blev nedkastad därifrån. Men den kampen fortsätter på jorden och i varje enskild människas hjärta. Vi behöver därför be: Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden.

Det var Herren själv, som gjorde sig känd för Jakob. Människan är andligt blind och kan inte själv treva sig fram till Gud. Även om hon tror sig ha nått upp till höga trappsteg i det andliga, så har hon ändå den längsta biten kvar. Men när Herren är närvarande i sitt Ord ger han tillfällen att se och höra, vad vi förut inte hört och sett. Den glädje Jakob fick över att lära känna Herren kan även vi få. Det är nödvändigt att lära lära känna Jesus genom tron, för annars står man med synden oförlåten, och inget ont kommer in i himmelen.

Herren sa, att Jakob var välsignad, trots att denne bedragit sin far och sin bror. Men Herren kom till honom i hjärtats mörker, oro och fruktan. Det var inget hos Jakob som gjorde honom värd en så stor nåd och välsignelse, utan det var Guds barmhärtighet och kärlek till syndare han fick möta. En människa som lär känna Herren får erfara att Herren känner henne helt. Hon ska då inte fly bort från honom och stanna kvar under syndens makt. För Jesu skull kan ett liv i mörkrets gärningar och list och svek bli utstruket och glömt. Jakob kunde ju tänkt att Gud inte ville ha med honom att göra. Men i själva verket var Gud nära honom. Nåden räcker till för den mest skröplige och ångerfulle. Jesus har räknat människans synd som sin och lidit för den. Guds änglar i himmelen gläder sig, när en syndare omvänder sig.

”Jag ska vara med dig och skydda dig, varthelst du än går.” ”Jag kommer inte att överge dig.” Detta var Herrens löfte till Jakob. De som lärt känna Herren ska tänka på att Gud beskyddar och bevarar dem. Vi tänker särskilt på änglavakt. Ibland kan de påtagligt märka att de haft änglavakt. Men de får detta mycket oftare än de vet om. De är aldrig ensamma och övergivna när Herren och hans änglar är med dem och när de i Jesu segerkraft strider mot frestelser. Guds goda änglar är fler och starkare än de onda andarna. Änglarna ska föra deras själar till himmelen, där de ”i kraft av Lammets blod” ska stå som segrare.

”Här är himmelens port.” Det var Jakobs ord, när han lärt känna Herren och fått erfara att Herren bodde på denna plats, som han kallade ”Betel” som betyder Guds hus. Herrens trogna vill vara där Gud bor, i sin kyrka på jorden, i Guds Ord, gudstjänsten och nattvarden. Där öppnas himmelen för dem. Då befinner de sig i det hus, som är en början och förgård till Guds himmelska hus. Liksom änglarna lovsjunger Gud i himmelen, så får Guds folk instämma i denna himmelska lovsång vid himmelens port på jorden. Den himmelska lovsången riktas till Lammet Kristus, som gjort det möjligt för syndare att bli saliga. Jesu trogna ska uppmuntras av segern, som är vunnen i himmelen, så att de blir uthålliga i den andliga striden. Här på jorden lär de känna Gud som en början och som ett styckverk, men i himmelen får de fullkomligt se och känna honom. Håller de sig till sin Frälsare, ska han ge dem vad de behöver, för att inte bara stå vid himmelens port, utan också en gång få gå in genom den öppna porten och dela saligheten och glädjen där med alla Herrens trogna.

Ingemar Svenungsson