Trons kraft

Skriven av:
Publicerad: 19 oktober, 2017

Nittonde söndagen efter trefaldighet
Läsningar ur Skriften: Josua 2:1-15, Hebreerbrevet 11:29-33, Markus 2:1-12, Psaltaren 73:23-26.

Jesus vänder åter till Kapernaum och mycket folk har samlats kring honom. Huset, byggnaden där Jesus befinner sig är fyllt av människor. Alla får inte plats utan får stå utanför vid dörren nere på gatan. Det är många som kommit för att lyssna på Jesus. Det är en förtätad stämning. Markus skriver att Jesus ”predikade ordet för dem”. Så kommer fyra män och bär en lam man på bår, går längs yttertrappan upp på det platta taket, river undan risbädden, som taket vilar på och sänker ner den lame framför Jesus. Det måste ha väckts stor förvåning och förundran över det som skedde.

Tillit i tro

De som bär den lame mannen till Jesus gör det i tro. Det finns en längtan i deras hjärtan: att Jesus ska gripa in och bota honom. När Jesus ser deras tro säger han till den lame: ”Mitt barn, dina synder är dig förlåtna.” (Mark 2:5) Det finns en kraft i Jesu ord som får de skriftlärda att reagera. Att Jesus är Guds Son och världens frälsare slår de ifrån sig och tror inte på. ”Han hädar! Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud.” (Mark 2:7)

Det får Jesus att reagera. Han ser rakt igenom deras hårda och kalla hjärtan, deras otro och säger till dem. ”Varför tänker ni så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till den lame; Dina synder är förlåtna eller att säga; Stig upp, ta din bädd och gå? Men det ska ni veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder.” (Mark 2:9-10) Jesus har det som sker i sin hand, griper in med gudomlig makt från sin Fader. Den lame mannen botas och alla blir utom sig av lycka och glädje och prisar Gud för det som skett.

Det finns en växling i trons liv mellan ljus och mörker. Tron är inte en förtjänst, en merit som man kan få som en belöning. Tron är en gåva från Gud. Den kan liknas vid en tom utsträckt hand som sträcker sig mot Jesu, med en innerlig längtan efter liv med honom. Tron som gåva är viktig. Då släpper alla band som binder. Aposteln Paulus skriver till församlingen i Efesus och till kyrkan. ”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall kunna berömma sig.” (Ef 2:8-9)

I tro på syndernas förlåtelse

I evangeliet säger Jesus till den lame mannen; dina synder är förlåtna. Det finns en skiljemur mellan Gud och oss människor. När Adam och Eva åt av den förbjudna frukten i paradiset stängdes porten till Guds hjärta. Gud satte det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. 1 Moseboken 3:24. Det finns en längtan efter Gud i våra hjärtan. Gud finns och är nära men ingen människa kan nå fram till honom av egen kraft och vilja. Martin Luther säger, att människan är inkrökt i sig själv.

Jesus kom för att dö för våra synder och har öppnat porten till Guds hjärta. Det har kostat Gud mycket, sin ende Sons lidande och död på korset. Aposteln Johannes skriver: ”Jesu, hans Sons blod, renar oss från all synd.” (1 Joh 1:7) Det finns förlåtelse att ta emot, ta till sig. I gudstjänsten hör vi efter syndabekännelsen; dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Orden om förlåtelse ger en befriande glädje i hjärtat. Ett ord till tröst: ”Ingen fördömelse finns för de som är i Jesus Kristus.” (Rom 8:1) Det finns en källa som ger vårt inre liv. Du, som är i mörker och nöd, sök Jesus i bön och i hans ord! Jesus är källan med det friska vattnet.

Ny kraft i tron

Ny kraft behöver vi varje dag i livet. Det finns mycket som tynger och oroar. Det som sker i dag är mycket som tyder på Jesu återkomst. Det ökande våldet, motsättningar mellan länder och stater, orättvisor, rika och fattiga. Listan kan göras lång. Gud styr och leder sin kyrka efter sin vilja. Kyrkan är Kristi kropp, sänd att vara ett ljus i världen. Jesus har lovat att inte ens dödsrikets portar ska vara henne övermäktig. Matt 16:18. I Hebreerbrevet kapitel 11, där episteltexten är hämtad ifrån kommande söndag, står det: ”I tro gick folket genom Röda havet som på torr mark.” Hebr 11:29. I vers 32 och 33 räknas olika namn upp som exempel på trons människor. Se texten! Det är en stärkande läsning.

Det är Guds folks kallelse att leva i tro och kärlek till Gud och människor. Du får gå i tro på Jesus. Han ger styrka och kraft varje dag. Det är kyrkans kallelse att i ord och handling göra Guds rike synligt i världen. Gud vill i sin längtan utrusta sitt folk med den helige Andens gåvor till tjänst för Guds rike i världen. Låt oss be om väckelse i vårt land på Bibelns grund.

Vi ber:

Himmelske Fader,
Du som förökar de maktlösas styrka,
Hjälp oss att i tro hålla fast vid Jesus Kristus,
så att vi får del i den kraft som fullkomnas i svaghet.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen

Sv.ps 40

Martin Sandström