Första söndagen i Fastan – 2018

Skriven av:
Publicerad: 25 februari, 2018

Vid en genomläsning av texterna på Första söndagen i Fastan kan man lägga märke till att ordet fresta eller frestelse inte finns med. I den Evangeliebok många av oss vuxit upp med bar denna söndags namn rubriken Frestelsen. I Matteusevangeliet läste vi förr om hur Jesus fördes ut i öknen för att frestas av djävulen och i Hebr 4:14, som ingår i dagens epistel, talades om hur Jesus varit frestad i allting. Jesus lärde oss vidare att be ”inled oss icke i frestelse”. Nu rubriceras söndagen som Prövningens stund och nog har det diskuterats mer än en gång vilken översättning som är den rätta. I Kortfattad etymologisk ordbok sägs att ordet fresta är av omstridd härkomst. Herrens bror Jakob låter oss få veta att Gud inte kan frestas av det onda och inte heller frestar någon. Frestelsen kommer från vårt eget begär. Kanske är det ändå bättre att tala om prövningens stund?!

Matteus berättar redan i 1:1 att Jesus är Guds Son genom att berätta om Jesus födelse. I vår text ifrågasätter djävulen detta. Djävulen försöker lura Jesus att bevisa att han är Guds Son. Det kommer Jesus att göra senare, men på ett helt annat sätt än djävulen tänkt sig.

Jesus prövades först i Juda öken och fick då tillfälle att besegra djävulen och visa vem han är. Han skulle få många fler tillfällen till det. Kanske är avsikten med prövningarna just att få visa vilka vi är eller rättare sagt vem vi tillhör? Låt oss se närmare på veckans evangelium,

1. Om du är Guds son, så befall att de här stenarna att blir till bröd.

a) Om du är Guds son … Djävulen ifrågasätter Jesu person, men Jesus är trygg i sin identitet. Han vet att han är älskad av Gud och att Gud förser honom med allt han behöver. När Israels barn vandrar genom öknen försåg Gud dem med ”det bröd de behöver”. Jesus litade på det.

b) Alla människor prövas på olika sätt. Det hör till livets villkor. Det är så vi växer och mognar. Vi tingas välja mellan rätt och fel. Vi tvingas att ta ansvar.

c) För de kristtrogna är prövningar därför ett sätt att lära sig lita på Gud. Vi kan inte förvandla stenar till bröd som Jesus hade kunnat, tack och lov, då skulle vi förmodligen inte göra annat. Vi måste lära oss att lita på att Gud förser. Vi måste vända oss till honom och be: ”Ge oss idag det bröd vi behöver.”

2. Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: Han skall befalla sina änglar och de skall bära dig på sina händer.

a) Nu frestas Jesus just på punkten att lita på Gud. Om du litar på Gud, så kasta dig ner … Som om det inte räckte citerar djävulen Guds egna ord från Ps 91. Och än värre – Jesus kom just för att offra sitt liv. Rabbinerna menade att varje människa ska vara beredd att offra sitt liv för Guds skull. Nu prövas Jesus på denna punkt. Det tycks som att det blir fel hur Jesus än gör. Om han hoppar visar han att han litar på Gud, om han inte hoppar visar han att han är rädd och inte är beredd att ge sitt liv. Men Jesus visar bort djävulen. Han offrar inte sitt liv därför att djävulen stressar honom. Hans ”tid är ännu inte kommen”.

b) Detta med ”rätt tid” är viktigt redan på skapelsens plan. Allt har sin tid, skriver Predikaren. Det gäller i de politiska sammanhangen. Det gäller i affärsvärlden. Det gäller i kyrkan.

c) Detta är inte minst viktigt för oss som vill vara Jesu lärjungar. Det gäller inte bara att tro på honom och göra som han säger, utan också att göra det i rätt tid. Här behöver vi lära oss lita på att den Helige Ande leder oss varje dag och stund.

3. Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig.

a) Alla goda gåvor kommer från Gud. Plötsligt erbjuds Jesus världsherravälde. Djävulen lockar med makten och härligheten. Men vägen dit består i att kompromissa med djävulen.

b) Detta har ofta varit en svår prövning för människorna. När det finns en möjlighet att klättra eller förvärva rikedom är man beredd att gå hur långt som helst. Det tycks gälla inom alla samhällsområden, också inom Svenska kyrkan. Det finns unga människor som lär sig att kompromissa för att få bli prästvigda. Präster som hela sitt liv försöker tjäna Gud, men som ger upp det mesta för att bli biskopar och så vidare. Det är makten och härligheten som lockar.

c) Men idag ska vi inte se på hur andra människor kan misslyckas utan se på hur Jesus gjorde och lära av honom. Jesus lärde sig att urskilja vad som är en prövning och vad som inte är det. Han behövde inte sträva efter makten och härlighet därför att vår Gud redan har den. Du behöver inte frestas av något du redan har. ”Mig är given all makt på himmelen och på jorden.”

Skuld och dåligt samvete har sin betydelse, men denna veckas evangelium vill lära oss att lita på att Gud förser oss med det vi behöver, att handla i rätt tid och veta vilka vi är i Jesus Kristus. Alltför ofta blir rädda för prövningarna därför att vi så lätt kommer till korta. Vi vill gärna lyda och följa Herren Jesus men vet att den egna kraften inte räcker till. Ingen har utstått prövningar som Jesus. Ingen har en sådan integritet som han. Det är gott att meditera över att hans prövningar och senare slutseger ägde rum för vår skull. Han vann seger för att vi ska kunna fly till honom som segrar och för att vi ska lära oss av honom som är vårt exempel.

Håkan Sunnliden