Kyrka utan mission

Vid ett sammanträde i Svenska kyrkans kyrkostyrelse i våras dök förslaget om att släppa det nya begreppet ”Svenska kyrkans internationella arbete” – som sedan 2009 ersatt Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen. Det nya namn som antogs enhälligt och utan särskild beredning blev ACT- Svenska kyrkan.
Skriven av: Fredrik Sidenvall
Publicerad: 11 oktober, 2018

Vad står ACT för? Action by Churches Together, alltså kyrkor som handlar tillsammans. Denna världsvida organisation med huvudkontor i Geneve har bildats i ekumenisk samverkan mellan 120 kyrkor och kristna hjälporganisationer alltifrån den ryska ortodoxa kyrkan, över lutherska och reformerta samfund till frälsningsarmén.

Syftet är att så kraftfullt och professionellt som möjligt samla och använda resurser för att lindra nöden i världen. Det handlar både om insatser vid katastrofer och om långsiktigt arbete för att främja ekonomisk och social välfärd, främja mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan könen. Organisation hålls samman kring en minimal gemensam bekännelse:

”Alla människor är skapade till Guds avbilder. Gud är känd genom Jesus Kristus och uppenbarad genom den Helige Ande och Skrifterna. Gud står på de fattigas och förtrycktas sida. Kyrkan är kallad att manifestera Guds nåderika kärlek till alla människor och att arbete för en försonad mänsklig gemenskap i en enda Kristi kropp. Jorden och allt den rymmer är Guds gåvor och ska som sådana skyddas och för­delas.” (min övers.)

Formuleringarna är förstås mycket välavvägda för att dels kunna få stöd ifrån en stor ekumeniska bredd av kyrkor men också för att motivera både biståndsarbete och politisk aktivitet.

Vad som hade kunnat finnas med men som inte nämns är en den bibliska människosyn som till skillnad från en materialistisk beskriver människan som en helhet av kropp och själ med både kroppsliga och andliga behov, med behov både för tiden och evigheten.

Humanitärt bistånd – inte mission

En förklaring till att organisationen aktar sig för att peka på människans andliga behov finns förstås i att just samarbetet inom ACT Alliance närmast uteslutande syftar till att tillgodose människors fysiska och sociala behov och alla de politiska implikationer som finns i det. Skulle den organisationen ägna sig åt att förkunna och bygga församlingar skulle den ju omöjligt kunna hålla samman. Därför uttrycks också i statuterna i ett särskilt appendix mot proselytism närmast ett förbud mot att verka för att människor ska föras till omvändelse eller åtminstone byta religion eller samfund. ”Vi förkastar varje användning av bistånd till samhällen eller enskilda i syfte att främja religiösa eller politiska särmeningar.” (min övers.)

Välvilligt tolkat kan man ana att den etiopisk-ortodoxa kyrkan inte gärna vill att katastrofbistånd vid svält i hemlandet kommer sammanlänkat med protestantisk mission.

Här finns också formuleringar att företrädare för organisationer får svara om människor frågar dem vad som driver dem i deras humanistiska arbete. Där finns också öppenhet för att samverka med lokala kyrkor.

Ett närmare studium av ACT Alliance och dess dokument ger bilden av en kristet motiverad och seriös biståndsorganisation med långsiktiga syften.

Problemet är ett annat.

Medan det torde vara självklart för de allra flesta medlemskyrkor bakom ACT att de samtidigt har sina egna missionsorganisationer (jmf. Den ryska ortodoxa kyrkans framgångsrika mission i Afrika) så har nu Svenska kyrkan genom sin kyrkostyrelse beslutat att all Svenska kyrkans internationella arbete ska vara knut till ACT. Det betyder definitivt slutet för varje form av mission och internationell diakoni.

Uppmaning till läsaren

För våra läsare är det viktigt att ha klart för sig att alla testamenten som har Svenska kyrkans mission eller Lutherhjälp som mottagare måste skrivs om. Dessa ändamål finns inte längre till namnet och inte heller gagnet. ACT är mycket tydlig med att den tydlighet omkring evangeliet och den helhetssyn på människan som präglar kyrkomission och internationell diakoni är uteslutet i den här internationella biståndsverksamheten. Vill man genom gåvor och testamenten stödja biståndsarbete så kan man ju välja att stödja ACT – Svenska kyrkan. Väljer man SIDA eller Röda Korset blir skillnaden inte särskilt stor.

Men vill man verkligen främja människors väl både till kropp och själ då måste man välja någon organisation som bejakar att evangeliet om Jesus Kristus får möta människors djupaste nöd.

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.