Förrådet är välfyllt, ät och dela ut!

Kyrka och Folk skrev för ett par veckor sedan om den andliga svälten i vårt land och om behovet av stöd till nybyggarna, som ”kämpar för att långsiktigt kunna försörja vårt folk med vanlig, andlig, husmanskost”. Behovet är uppenbart. Det andliga tillståndet är mycket allvarlig och bristsjukdomarna påtagliga. Men det behöver inte förbli så eftersom det andliga förrådet ännu finns inom räckhåll och är välfyllt.
Skriven av: Gunnar Andersson
Publicerad: 18 oktober, 2018

Läget i vårt folk skulle nästan kunna liknas vid situationen i Samaria (2 Kung 7) då Herren gripit in och drivit bort araméerna som belägrat staden. Folket höll på att svälta ihjäl inne i staden helt i onödan. De visste inte att Herren befriat dem och att fiendens läger var fyllt av övergivna förnödenheter.

Några hungriga spetälska utanför stadsmuren gick på vinst och förlust till araméernas lägerplats och gjorde den glada upptäckten att där fanns rikligt med mat. De insåg snart att de drog skuld över sig om de inte skyndsamt meddelade den goda nyheten till de svältande i staden.

Tyvärr är det generella läget värre hos oss, då man inte ens känner av sin andliga hunger. Men saken är att vårt andliga fängelse är öppnat, dödens bojor är sprängda av Jesus Kristus och det finns mat i överflöd i nådens medel. Gud har själv genom sin Son besegrat våra andliga fiender och utplånat vår synd på en enda dag (Sak 3:9). Därför är det alldeles onödigt att en enda människa går förlorad!

Herren har gett en tydlig uppgift till sin kyrka: Dela ut mat till de andligt hungrande människorna. För Ordets tjänare som troget vill utföra den av Herren givna kallelsen, är uppgiften på sätt och vis enkel, trots mycket kamp och vånda. Man behöver nämligen inte hitta på något eget budskap, för det handlar om att förkunna Guds ord så som det är givet.

Den som känner Skriften vet också att Kristus och hans försoning är Skriftens centrum. Därför låter han denna underbara sanning vara i centrum i all undervisning och låter den belysa alla delar i läran.

För att kunna förmedla den mat den helige Ande vill, är det helt avgörande att själv leva av den. Annars börjar man svälta sig själv och förlora hungern och törsten efter att dricka ur nådens källor. Gud framstår då inte längre som den helige och rättfärdige och därmed försvinner efterhand också behovet av syndernas förlåtelse. Man börjar tala om Gud som en jämlike och låter sina egna mänskliga föreställningar färga talet om Gud. I själva verket har man gjort sig en avgud.

I stora drag kan man säga att det är detta som skett i kyrkorna i västvärlden. Ormens ord ”Har Gud verkligen sagt” har spridit sig som ett gift långt in i församlingarna. Ja, den onde har lyckats så väl i sitt uppsåt att prästutbildningen i hög utsträckning kommit att handla om att smula Bibeln i småbitar. Detta i stället för att lära känna Skriften och förstå och upptäcka Skriftens inre sammanhang, och så lära känna Herren själv.

Det är inte svårt att förstå att de präster som sedan kommit ut i församlingarna saknat redskap att ge människor den andliga kost de behöver för att lära känna och fördjupas i gemenskapen med Frälsaren. Man har istället spridit misstro mot Gud då man undergrävt förtroendet för Hans ord.

Det är lätt att bli modfälld om man bara betraktar omgivningen. Vi behöver lyfta blicken! Herren Jesus, som köpt oss fria med sitt blod, har fått makten (Dan 7:13f, Matt 28:18, Upp 5:7). Han sitter fortfarande på tronen, och ingen kan störta honom. Jesus kan inte överge sin kyrka och församling och han ger en väldig uppmuntran till de lärjungar som har liten kraft och håller fast vid hans ord och inte förnekar hans namn: ”Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga.” (Upp 3:8)

Jesu lärjungar kallas att frimodigt ta varje tillfälle att vittna om honom. Även om det ser omöjligt ut så tänk på att det inte är omöjligt för Herren. Det är inte genom mänsklig kraft Guds rike byggs, utan genom Guds Ande. Och Anden kallar människor genom evangelium.

Herren sitter på tronen! Förrådet är välfyllt, ät och dela ut!

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.