Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet – 2018

Skriven av:
Publicerad: 25 oktober, 2018

I. Därför sände Gud Jesus

”Så älskade Gud världen att Han utgav sin enfödde Son.”

Syndafallet gjorde stor skada. Genom de första människornas olydnad kom synden, själviskheten, döden och allt annat ont in i Guds skapelse. Vägen till Himmelen stängdes.

Jesus kom för att reparera syndafallets skada. Kristi huvudärende var människornas räddning. Det kostade Frälsaren livet. Guds eget blod offrades. Det skedde på Golgata. I ditt och i mitt ställe led Människosonen döden. Se här det största beviset på Guds kärlek! En dog för alla. Hela mänsklighetens syndaskuld betalades med Lammets blod. Detta är grunden för människans räddning.

”Gud, vår Frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.” Den gode Herden söker efter de förlorade fåren. Han letar. Han vill samla alla, ”så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna”. Villkoret för frälsningen är att komma till Jesus, lita på Honom och förbli hos Honom.

Gud vill rädda alla. Därför sände Gud Jesus. Därför grundade Jesus Kyrkan. Kristi Kyrkas uppgift är att peka på Jesus, på den enda sanna vägen till evigt liv. Det sker inte genom jippon och underhållning, inte genom andliga vaggvisor, inte genom vackert och känslofullt prat. Det sker genom Guds Ords förkunnelse, genom lag och evangelium, genom det oförfalskade budskapet.

Gud vill rädda alla. Men det finns ett problem.

II. Alla människor vill inte

Det är med sorg och vemod Jesus säger: ”Ni ville inte.”

Människan är sig lik genom årtusendena. Då liksom nu. Gud erbjuder sin nåd. Genom dop och undervisning. Ändå vänder de flesta Gud ryggen. Man vill inte följa Jesus.

Åtskilliga människor är förblindade av Mammon. Man inbillar sig att livets mål är att samla jordiska skatter, att vältra sig i lyx och överflöd. 

När det oroliga hjärtat gör sig påmint, söker man inte friden hos Jesus utan i kristaller, i gråstenar, i avslappningsövningar, i yoga, i indisk läkekonst, i spåkonst, i avgudareligioners skrifter, i färgsättning av rum, i ljusfenomen. Därmed får man ingen verklig ro, ingen ro på djupet, ingen varaktig ro. Varken här i tiden eller i evigheten.

De tomma kyrkorna vittnar om att flertalet inte vill tillhöra Jesu fårahjord. Det är bara några få procent i Sverige som regelbundet firar gudstjänst. Det finns ett samband mellan tomma kyrkor och överfyllda fängelser. Utan Jesus göds själviskheten. Själviskheten driver många till brott.

Alla människor vill inte låta sig räddas. Det blir en gång uppenbart.

III. Domen drabbar de obotfärdiga

Jesus säger: ”Se, ert hus kommer att stå öde.”

På domens dag håller inte goda gärningar, inte pengaguden, inte jaget, inte hemmagjorda religioner, inte kvacksalvare. Har du under jordelivet vänt ryggen åt Jesus kan det bara gå på ett sätt. Det blir fällande dom. Du blir utkastad i det eviga mörkret. 

Kära läsare! Tag därför emot Jesus medan nådatiden varar! Vänd om till Frälsaren! Du får komma till Kristi kors med all din synd, alla dina felsteg, alla dina svagheter, alla dina misslyckanden. Genom tron får du ta emot förlåtelse, nåd, frid, andligt liv och salighet. Du blir frikänd på den yttersta dagen för Kristi skull. Du kan vara helt viss om att få del av evigt liv i Guds himmelska Jerusalem. Amen.

Jan-Åke Karlsson, Älmhult