Bokens folk behöver böcker

Under 2018 fick ytterligare en av de fåtaliga kristna bokhandlarna i ­Sverige lägga ner sin verksamhet – denna gång var det Örebro som drabbades.
Skriven av: Fredrik Sidenvall
Publicerad: 14 februari, 2019

Det trängda läget för landets missionsbokhandlare (ett begrepp som verkligen står för en viktig form av mission) kan inte förklaras endast med den växande handeln via internet. Också de kristna bokhandlarna har förstås sina hemsidor där man kan beställa via nätet. Landets tilltagande sekularisering och krympande församlingar är förstås en viktig orsak men ändå inte tillräcklig förklaring till det sviktande underlaget. Den yttersta förklaring är mer skrämmande än så – de kristna som finns nu tycks fråga mindre efter kristen litteratur än tidigare kristna generationer.

Det skrivna ordet har från Mose tid spelat en avgörande roll för Guds folk. Språkförmågan har Gud skapat oss med och från tre års ålder utvecklar vi normalt förmågan till symbolisk representation – alltså vi kan börja tolka tecken, till exempel bokstäver. Så snart någon i Guds folk blir förtrogen med skrivtecken – först var det nog Egyptens hieroglyfer – tar Guds Ande vara på den möjlighet och driver profeter, evangelister och apostlar att skriva ned ord som Anden inger. När Jesus säger ”Det står skrivet!” bekänner sig Jesus till det skrivna ordet. När kristendomen kom till Sverige blev den första bok som det nyomvända kyrkfolket mötte evangelieboken som hanterades med vördnad och lästes i mässan. Några få förmögna fick fatt på eller lät förfärdiga handskrifter av delar av Bibeln.

Reformation fick sin omvälvande kraft genom att Bibelns texter fick goda översättningar från grundspråk till folkspråk. Med boktryckarkonstens hjälp kunde Martin Luther få sina små skrifter och pamfletter spridda över Europa i enorma upplagor och stor hast. Det hade en inverkan som ingen historiker kan bortse ifrån. När de blodiga religionskrigen under 1600-talet förvred bilden av kristendomen i Europa, var det spridningen av bönböcker, betraktelser och postillor som gjorde det möjligt för en personlig fromhet att övervintra och sedan blomstra. De som tog sin kristendom på allvar beskrevs som ”läsare”.

Finns det fortfarande läsare i vårt land? Finns det kristna som tar ansvar för sitt och kanske familjens andliga liv genom slita på andaktsböcker? Aposteln Paulus skriver att han i Korint fick nöja sig med att ge de kristna ”mjölk” istället för fast föda (1 Kor 3:1). Här får vi kristna en klar fingervisning om att det kristna livet utöver allt annat också ska vara en tillväxt i kunskap och insikt. Här kommer det livslånga lärandet och det livslånga läsandet in.

Den ständiga läsningen i första hand av själva Bibeln men där utöver också av böcker som förklarar och försvarar Guds ord, som hjälper oss att som kristna förstå oss själva och vår samtid.

Den kristna läran förändras inte men tiderna förändras och vi förändras. Därför kallar och vägleder Gud i varje tid och på olika språk kristna författare och skribenter, vars texter naturligtvis inte ska jämställas med Bibelns men som ur Bibeln lyfter fram de skatter och de sanningar som särskilt behövs i en viss situation eller som delar erfarenheter av Guds verk i levande människors liv. Ibland kan kristen litteratur bara förstås som ett underbart konstverk, som till Guds ära och människors förkovran uttrycker skönhet, sannhet och äkthet.

Ska dessa gåvor komma Guds folk till del så behöver vi ta ansvar både för våra kvarvarande kristna boklådor och för goda kristna förlag så att kristen litteratur kommer ut och sprids. Alla har inte förmågan att vittna och evangelisera men genom att förse sig med goda kristna småskrifter och böcker har man något att sätta i händerna på dem som visar något intresse. Genom att besöka de kristna bokhandlare som ännu finns är man också med att uppehålla dessa butiker som platser där ”läsare” kan möta varandra och stärkas.

De som förestår kristna boklådor kan säkert berätta om hur dörren in till dem också har blivit dörren in till Guds rike när sökare under samtal med en kunnig kristen expedit får hjälp att hitta de böcker som får kallelsen att befästas och föras vidare till omvändelse. Präster och andra medarbetare i församlingar kan också bidra till att uppehålla de kvar­varande bokhandlarna.

Vi vet hur det gick i Örebro. I Lund, Göteborg, ­Jönköping, Linköping, Stockholm, Uppsala och Piteå finns det fort­farande möjlighet att gå in i en affär och möta en kristen medmänniska och Guds ord i texter. Det hänger på Dig och mig om den möjligheten finns kvar om fem år.

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.