Fastlagssöndagen – 2019

Skriven av:
Publicerad: 2 mars, 2019

”Stunden har kommit”, säger Jesus till lärjungarna. Nu kommer ett nytt skede i Jesus liv. Nu blir sig inget likt längre varken för Jesus eller för hans lärjungar. Nu har stunden kommit då Herren Jesus Kristus ska fullborda det uppdrag, som han fått av Fadern. Sonen, Guds Son, som hela tiden visat lydnad för Fadern och kärlek till Fadern, ska nu genomföra huvuddelen av sitt uppdrag, den svåraste delen, den mest obegripliga delen: Han ska genomföra den gudomliga planen för vår och mänsklighetens räddning, frälsning och salighet. Nu finns det ingen återvändo längre. Stunden har kommit!

1. Genom lidande till härlighet

”Stunden har kommit då Människosonen ska förhärligas.” Lärjungarna trodde att vägen gick direkt till härlighet. Men Jesus hade förberett för en annan väg – genom lidande till härlighet. Jesu väg till härlighet går genom lidande och förnedring och död. Nu skulle Jesus bli världens Frälsare genom att ta på sig vår synd och skuld och skam och offra sig själv för oss, dö för oss och så försona för alla synder, så att vi kan bli förlåtna och vara barn hos Gud och få nåd, liv och salighet hos honom. Om Jesus inte hade gått korsets väg hade detta inte varit möjligt, ty den helige Guden kan inte strunta i synden och orätten. Den måste försonas. Syndaskulden måste betalas. Och eftersom vi själva aldrig skulle kunna betala den, gör Jesus det. Han betalar med sitt liv och sitt blod, sitt lidande och sin död för oss. Jesus använder bilden av ett vetekorn, som faller i jorden och död och som genom det ger upphov till liv och skörd och välsignelse.

Jesus går genom lidande till härlighet. Hans förnedring slutar med att han upphöjs och förhärligas. Han uppstår på tredje dagen. Han stiger upp till himmelen och delar Faderns härlighet och ära där. Kristus Jesus är nu den förhärligade. Och han har vunnit härligheten för att ta oss in i den. Först i nådens sammanhang här; att bli förlåtna och upprättade hos Jesus. Sedan; att få dela himmelens härlighet med Frälsaren. Han har berett rum åt oss. Han vill att där han är, där ska också hans lärjungar och vänner vara. Han har gjort det möjligt!

2. Att följa Jesus

I en kristens människas liv finns en tydlig beröringspunkt med Jesu liv: ”Den som upphöjer sig ska blir förödmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.” Vår väg är att ödmjuka oss inför Gud, för att han ska upphöja och förhärliga oss. 

Jesus talar om att tjäna honom och följa honom. Han säger att den som älskar sitt liv förlorar det. Det vill säga den som har Jag som centrum och älskar sitt eget liv, skilt från Gud, han/hon är fast i syndafördärvets självfixering. Den människan missar livets mening.

Den som hatar sitt liv, märkt av syndafördärv och själviskhet, ska rädda det till evigt liv, ty då tar Kristus över. Han blir livets centrum och mening och mål. När Kristus blir den stora huvudsaken får allt annat sin rätta plats.

Denna väg, helgelsens väg, i det kristna livet blir en människa inte färdig med. Guds Ande får hålla på länge. Gång på gång för en kristen börja om igen. Det är när vi tror att vi klarar det av egen kraft som Guds Ande måste få visa igen att allt beror på nåd. Vi måste se att vi är helt beroende av Jesus. 

Att följa Jesus på trons väg är också en väg till härlighet och ära. ”Om någon tjänar mig, skall Fadern ära honom.”

3. Att dras till Jesus

”När jag blir upphöjd från jorden, skall jag dra alla till mig.” På så sätt visade Jesus hur han skulle dö. Han skulle upphöjas på korset. Det som var en förskräcklig död har blivit en seger. Jesus vann seger på korset; vår frälsning, vår förlåtelse, vår salighet. Jesus på korset är djävulens nederlag, men det är Kristi seger. När det ser ut som om allt är hopplöst förlorat, då vinner han seger. Och därför har korsets tecken blivit ett segertecken. Det är en god kristen ordning att teckna sig med korsets tecken för att bekänna sig till Jesus Kristus och hans seger på korset och säga ja till honom. 

Det viktiga för oss är att vi låter oss bli dragna till Jesus; att Guds Ande får hjälpa oss till tro på honom. Det är räddning för oss, var och en. Det finns mycket som drar åt alla möjliga håll i livet. Det finns mycket som lockar bort från Gud. Men Guds Ande drar oss till Frälsaren på korset. Låt honom göra det. Låt honom måla Jesus som Frälsaren för dig, så att du vågar tro och lita helt på honom.

Tag vara på de tillfällen Gud ger för att söka och finna nåd hos Kristus.

Amen.

Bengt Ådahl

Slättåkra