Stöd till din egen beredskap – stärk din och din familjs förmåga att överleva en kris

”Stöd till din egen beredskap – stärk din och din familjs förmåga att överleva en kris” – rubriken är hämtad från Försvarsutbildarnas (tidigare FBU) hemsida. De erbjuder böcker och kurser som handlar om hur man som enskilda medborgare ska klara sig om samhället bryter ihop. Några dagars omfattande elavbrott lär räcka för att radikalt förändra […]
Skriven av:
Publicerad: 14 mars, 2019

”Stöd till din egen beredskap – stärk din och din familjs förmåga att överleva en kris” – rubriken är hämtad från Försvarsutbildarnas (tidigare FBU) hemsida. De erbjuder böcker och kurser som handlar om hur man som enskilda medborgare ska klara sig om samhället bryter ihop. Några dagars omfattande elavbrott lär räcka för att radikalt förändra förutsättningarna för vardagslivet.

Broschyren ”Om kriget kommer” sändes förra året ut för första gången på många år och skakade om många som trott att det finns en naturlag som säger att det i Sverige alltid ska vara fred, frihet och välstånd.

Om du genom dopet och tron är ett Guds barn och en Jesu Kristi lärjunge behöver du inte fundera på om och när kriget eller krisen kommer – de har börjat för länge sedan. Djävulen, världen och ditt eget kött bedriver under hela ditt liv ett skoningslöst krig mot dig i det entydiga syftet att döda och utrota Andens nya liv i dig. Glöm aldrig det! 

Varje ny dag är en kris som du behöver hantera för att överleva och till det behöver du rejält stöd. Jesus sade:

”Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den har hatat er. Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er.” (Joh 15:18, 19) 

Dessa ord innesluter varje kristen som fötts på nytt genom vatten och Ande och som i en levande tro håller fast vid sin Frälsare idag. 

Aposteln Petrus som hörde till de första som Jesus utvalde och kallade ut ur världen, han visste vad Jesus talade om och han visste också vem som är den fallna världens själv­utnämnde ledare: ”Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.” (1 Pet 5:8)

Men apostlarna insåg snart att den kristna församlingen inte är en belägrad stad med fiender utanför murarna – läget är mer förtvivlat än så. Paulus skriver: 

”Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. Det två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill.” (Gal 5:16, 17). 

Alltså: kriget och krisen har trängt in innanför huden på Guds barn – det är ett inbördeskrig som pågår: kvarter för kvarter, gata för gata, tanke för tanke, ord för ord, handling för handling, val för val.   

Kristna nationer och rena, fulländade kyrkor hör inte till en normalitet för Guds barn här i världen utan snarare förföljelse, förförelse och falska lärare. Så ser förutsättningarna ut. Att någon idag har trons gåva, att några nu i vårt land samlas till gudstjänst i Ande och sanning, det är inte bara onaturligt utan övernaturligt. Du som har fått denna gåva enskilt eller tillsammans med din familj och din församling, du har något ohyggligt dyrbart att försvara. 

Hur ska vi då kunna överleva krisen? Jesus har svaret på den frågan: ”När Hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.” (Joh 15:26) Du kan inte överleva som kristen utan den Helige Ande. Sluta att driva Anden ifrån dig genom synd och hädelse utan gör bättring. Sök dig dit där Anden sätter dig i förbindelse med Jesus, vittnar om Jesus. Anden ger dig Jesus i Guds ord som står skrivet och som förkunnas. Anden ger dig Jesus där nattvarden firas i enlighet med Jesu instiftelse. Den Helige Ande driver ditt hjärta till att i outsägliga suckar ropa till Fadern och sträcka dig i längtan och tro mot din Frälsare i hjärtats bön. 

Den Helige ger dig övernaturliga krafter och resurser.
Är du genom dopet och tron förenad med Jesus får du räkna med att du får samma sju grundgåvor som Anden kom med till Jesu mänskliga natur i dopet: ”Herrens Ande … vishet och förstånd … råd och styrka … kunskap och fruktan för Herren”, Jesaja 11:2. 

En kristen som går under i krisen är det ömkligaste som finns, ”då är vi de mest beklagansvärda av alla människor” (1 Kor 15:19). Men nu har Kristus uppstått och segrat och han skänker åt sin Kyrka den Helige Ande och lovar henne att dödsrikets portar inte ska bli henne övermäktiga. Matt 16:18. I Guds ord och sakrament, i den andefyllda boten, bönen och bekännelsen har du den överlevnadsutrustning och de vapen som du behöver för att inte gå under. Bruka dessa resurser dagligen, dela dem med de dina och din församling. Då ska du kunna ”stå emot på den onda dagen och behålla fältet” (Ef 6:13).

”All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen.” (1 Pet 5:11)

Fredrik Sidenvall

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.