Femte söndagen i Påsktiden – 2019

Skriven av:
Publicerad: 16 maj, 2019

Ni är mina vänner!

I Jesu namn. Amen.

Till skillnad från andra så kallade gudar, som Zeus och Allah, så gick vår Gud bort för att dö, för att betala för mänsklighetens synder. Till skillnad från så kallade gudar har Jesus tagit världens synder på sin kropp. ”Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav.” Åklagarens anklagelser är därmed tillintetgjorda. Han har krossat djävulens huvud, istället för att skicka oss till helvetet där vi hörde hemma. Han är inte rättvis. Han är barmhärtig. Han är nådig. Han är förlåtande. I Psaltaren läser vi: ”Tänk på din barmhärtighet och din nåd, Herre, för de är av evighet.” Hans kärlek är fullkomlig och förlåtande. Den försonar oss med Fadern. Vi fortsätter att fira påsk. 

Till skillnad från Buddha, Muhammed, Darwin, Marx och John Lennon, så har Jesus uppstått ur graven och vunnit seger över döden. De är fortfarande döda, men Jesus lever. Vi fortsätter att fira påsk. Och tack vare påskens budskap så kan Jesus idag säga till oss: ”Ni är mina vänner.”

Paulus skriver: 

”För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans Sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv?” 

Från fiender till vänner. Ni är mina vänner säger Herren Jesus.

Vilka vänner har vi? Vi vill ha vissa till vänner. Vi vill själva välja ut dem. Så finns det sådana som vi överhuvudtaget inte vill ha som vänner, de lite speciella, de jobbiga och de dominanta. Vad är det vi säger med det? Tänker Jesus så? Vi delar upp människor i grupper. Vi ser ner på andra, medan kanske se upp till vissa. Oavsett allt kretsar runt en själv.

Så finns det också många som lever i ensamhet och dör helt ensamma. Oavsett vår livssituation så vet vi och kan vara helt säkra på att vi har En Vän, som vi helt kan lita på, som aldrig sviker, som aldrig talar illa om en, och hans namn är Jesus Kristus. ”Jesus är min vän den bäste, vilkens like ingen är … Ingen ska mig kunna skilja ifrån den mig har så kär.”

Du har en vän och han älskar dig. Du kan vara helt säker på det för han gav sitt liv för dig. Du tog inte initiativet till denna relation med honom. Du valde inte honom. I kärlek utvalde han dig som sin egen. ”Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.” När du döptes, vad gjorde du då? Du gjorde inget. Men han gav dig allt; hans fullkomlighet, rättfärdighet, oskuld och helighet och förklara att allt detta är ditt helt av nåd. ”Ni är mina vänner”, säger Jesus. Det gäller fortfarande.

Jesus sa: ”Ni ska älska varandra så som jag har älskat er.” Kristi kärlek är den väg du som kristen så ska följa, det vill säga ovillkorlig och osjälvisk. En kärlek som håller fast vid Faderns bud. En kärlek som inte delar upp, utan älskar alla oavsett. En kärlek som hellre tjänar än tar för sig. En kärlek som utgår från Kristus. Jesus älskar dig och nu får du därigenom älska andra. Han utvalde dig och nu bär du frukt, kärlekens frukt. 

Men även när din kärlek inte håller måttet, när du själviskt vänder dig mot dig själv istället för att nå ut med kärlek till andra, även när du delar upp människor i grupper … hans kärlek till dig är konstant, den håller, den förändras inte. Han älskar och förlåter dig när du syndar och det gör du ofta. Varje dag får vi bära fram våra misslyckanden till honom … och därigenom kan vi älska vår nästa. Endast därigenom.

Ditt förhållande till Gud handlar inte om dina egna gärningar, dina frukter, utan endast tron på Jesus Kristus, oavsett hur mycket synd du har begått för han är din älskade vän. ”Ni är mina vänner”, säger Jesus. Det gäller fortfarande.

Han som älskar dig, gör det möjligt att älska andra, även att älska dem som hatar Jesus, även dem som du har svårt att vara med, som har en annan religiös övertygelse, en annan teologisk förståelse, som röstar på något annat parti än vad du gör, eller som inte tänker och agera som du.

Detta är inte lätt, så länge gamle adam kämpar emot och det kommer han göra så länge ditt hjärta slår. På egen hand är det omöjligt. Men du agerar inte på egen hand. Du är aldrig ensam. Den helige Ande är också alltid starkare än gamle adam. Med den helige Ande som du fick i dopet, fylld av Kristi kärlek, du älskar eftersom du har blivit och är älskad. I Psaltaren läser vi: ”Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar.”

Har du några vänner? Vänner kommer och går … men Kristi vänskap består. Oavsett många, få eller inga, genom dopet är Jesus din bäste vän och därigenom fullständigt förvissad om kroppens eller själens nöd ska dig ej från Jesus slita, inte liv och inte död. Inga djup och inga himlar, intet okänt eller känt ska dig från Guds kärlek skilja.

Amen.

Andreas Johansson