Om Gud är god varför skickar han då människor till helvetet?

Inte borde väl Gud kunna skicka någon till helvetet, han är ju kärleksfull. En gatuevangelist berättar om mötet med människor och deras frågor.
Skriven av: Michael Andreas Nilsen
Publicerad: 20 maj, 2019

Michael är gatuevangelist och tillhör Open Air Campaigners. Detta är hur han svarar på den vanligaste frågan som han möter:

Jag är ofta ute och förkunnar evangeliet för människor som inte tror på Jesus. En av de vanligaste frågorna jag får är: ”Om Gud är god varför skickar han då människor till helvetet?”

Detta är en fråga som jag vet att väldigt många människor har. Det är inte så konstigt att man ställer sig den frågan eftersom det kan verka väldigt märkligt att en Gud som ska vara så god skickar de som inte tror på honom till en evig plåga. Om man inte vet varför Gud gör det kan Gud fort framstå som en tvåsidig Gud. Å ena sidan så framstår Gud som endast god; men på den andra sidan framstår Gud som nästintill ondskefull. Jag tror att denna fråga är ett stort hinder för människor att tro på Jesus.

Det är viktigt att man vet svaret på denna fråga, inte bara för att man ska förstå att Gud inte är tvåsidig, utan främst för att man ska förstå varför det var nödvändigt för Jesus att lida en så förfärlig död på korset.

Denna fråga är mycket central i vår förståelse av evangeliet. När människor förstår varför Gud en dag måste skicka människor till förtappelsen så förstår de också varför Jesus måste dö på korset. De kommer då också se sitt eget behov av frälsning.

Guds godhet är rättfärdig

Hur kan det då vara så att en god Gud å ena sidan kan vara så kärleksfull och andra sidan skicka människor till en evig plåga? Grunden till att Gud skickar människor till helvetet beror endast på att han är en god Gud. Vad menar jag med det? Att Gud är en god Gud innebär att han är rättfärdig och helig. Gud är oändligt rättfärdig och helig. Bibeln talar flera gånger om Gud som ”helig, helig, helig”. När man uttrycker något tre gånger på hebreiska så betyder det att man inte kan uttrycka det starkare.

På grund av att Gud är så rättfärdig och helig måste han upprätthålla sin rättfärdighet och helighet. Om Gud sätter sin rättfärdighet och helighet åt sidan så är han inte längre en rättfärdig och helig Gud. För att Gud ska kunna upprätthålla sin rättfärdighet och helighet måste han en dag göra slut på vår synd. Han kan inte låta synden fortsätta att ödelägga hans skapelseverk för all evighet.

Gud måste därför en dag straffa all synd, ondska och orättfärdighet som vi människor förorsakat.

Vad sker med oss människor då? Jo, då måste vi själva ta det straff vi faktiskt förtjänar för våra synder. Många människor tänker att eftersom Gud är god så kommer inte detta att hända. Men det är faktiskt eftersom Gud är god som det kommer att ske.

Vi människor har en tendens att tro att vi är goda människor som inte förtjänar att dömas. Men sanningen är att ingen av oss är goda i Guds ögon eftersom vi alla har syndat mot Gud. Synd är inte något som är där ute någonstans; nej, synden är en del av oss och kommer från vårt inre. Jesus säger i Matteusevangeliet 15:19 att det: ”Från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser.”

På grund av våra synder står vi alla skyldiga inför Guds dom. I Romarbrevet 3:19 står det att hela världen står med skuld inför Gud. Det rättfärdiga straffet Gud måste ge människor för deras synd är en enighet i helvetet. Synd mot en oändligt helig Gud förtjänar ett oändligt straff.

Men de goda nyheterna är att Gud älskar oss trots att vi människor är syndare som förtjänar dom. Gud vill inte döma oss för våra synder trots att vi förtjänar det. Gud älskar oss trots våra synder och önskar så innerligt att förlåta oss allt ont som vi gjort.

Men för att Gud ska kunna förlåta oss och ända vara rättfärdig och helig så måste någon betala straffet för vår synd. Gud kan inte frikänna syndare från domen bara utan vidare. Om Gud hade gjort det så hade han inte upprätthållit sin rättfärdighet och helighet. Det var därför Jesus Kristus måste dö på korset för tvåtusen år sedan.

Gud älskade oss så högt att han sände Jesus för att ta straffet för våra synder så att Gud kan förlåta oss och ändå upprätthålla sin rättfärdighet och helighet. Jesus tog straffet för våra synder på korset så att vi kan bli frikända från domen som vi förtjänar. För att citera en gammal bibellärare, Øyvind Andersen: ”Domaren själv kom ner och tog på sig domen för de dödsdömda.”

Hur förklarar man detta?

Hur förklarar jag detta på bästa möjliga sätt för människor som inte tror på Jesus? Det första jag gör är att förklara att Gud är rättfärdig och helig genom att ta följande exempel:

”Tänk dig att en människa som stod dig nära blev kallblodigt dödad. Mördaren blev gripen och ställd framför domaren i rättssalen. Det rättfärdiga är ju att denna mördare får en rättfärdig dom för det som han har gjort. Men i stället säger domaren ’du får inget straff, du är fri’. Hade denna domaren varit en rättfärdig domare? Nej, absolut inte. Han skulle ha varit en orättfärdig domare. Är Gud en orättfärdig domare? Nej, han är en rättfärdig domare som måste ta tag i våra synder.”

När jag har sagt detta förstår de allra flesta att Gud inte kan låta synden bli ostraffad.

Det nästa jag brukar göra är att använda Guds lag för att få människor att inse att det står skyldiga inför Gud och behöver hans förlåtelse. I Romarbrevet 3:20 står det att insikt om synd kommer genom lagen. När en människa jämför sig med Guds moraliska standard (10 Guds bud) blir de fort överbevisade om att de står som skyldiga inför hans dom.

Samtalen låter i regel ungefär såhär:

Har du någon gång ljugit?

Ja, många gånger

Vad är man om man ljugit?

En lögnare …

Har du någon gång stulit något?

Ja …

Vad är man om man har stulit?

En tjuv …

Har du någon gång missbrukat Guds namn (Blasfemi)?

Ja, många gånger …

Har du någon gång sett på en människa med begär (lust) utanför äktenskapet?

Ja, flera gånger om dagen.

Jesus säger att man då har begått äktenskapsbrott i sitt hjärta. Jag dömer dig inte för något av det du just har sagt men genom din egen bekännelse så är du en lögnare och en tjuv som har missbrukat Guds namn och begått äktenskapsbrott i ditt hjärta. Om du dör idag och skulle bli dömd av Gud efter hans lag; hade du då varit skyldig eller oskyldig?

Skyldig …

Himmel eller helvete?

Helvete …

Väldigt ofta är jag har dessa samtal med människor förstår de varför en god Gud skickar människor till helvetet. De brukar då se sitt eget behov av frälsning. De förstår att de står skyldiga framför Gud och behöver hans förlåtelse.

Det jag sedan gör, när människor har förstått att de behöver frälsning, är att jag målar Guds kärlek för deras ögon. Jag berättar för dem att trots att vi har syndat så älskar Gud oss och att han sände sin Son för att råda oss. Jag berättar för dem att när Jesus hängde på korset på Golgata så tog han vårt straff så att vi kan få förlåtelse och en dag komma till himlen. Det fantastiska som då kan ske är att de vill bli frälsta. När de först har förstått att de står skyldiga inför Gud och sedan att Jesus är den enda som kan förlåta dem så flyr de till honom på en gång.

Jag har många gånger upplevt att människor kommer till tro efter ett samtal som detta. Evangeliet är fortfarande Guds kraft till frälsning om hela evangeliet förkunnas. Det är först när en människa verkligen ser sitt behov av frälsning som evangeliet kraftfullt verkar frälsning.

Idag är vi ofta så rädda att förkunna om de allvarliga sakerna eftersom vi fruktar att dessa sanningar kommer att stöta bort människor. Detta är anledningen till att så många låter bli att göra det. Men sanningen är att om dessa saker tydligt blir förkunnade så väcker det en syndanöd hos människor som i sin tur kan leda till frälsning.

Texten är publicerad i samarbete med For oss, foross.no.

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.