Söndagen före Pingst – 2019

Skriven av:
Publicerad: 29 maj, 2019

”Nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt, du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud.” (Joh 16:29-30)

När Jesus håller sitt avskedstal för sina lärjungar i nattvardssalen, har de under några få år fått uppleva oerhörda ting. De har fått se döva höra, blinda se och döda uppstå ur graven. De har fått se hur stora skaror samlats för att lyssna till Jesu mäktiga undervisning. Ändå har lärjungarna haft så svårt att förstå och att tro. Men nu händer det! Nu har Jesus just sagt till dem ”Fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern” (Joh 16:27, 28). Hur kunde dessa ord få en så avgörande betydelse att lärjungarna äntligen kom till tro?

Jesu andefyllda ord träffar människors dunkla frågor med den gudomliga klarhetens ljus

1. Jesus hör och besvarar människors frågor också när de är dunkla och omedvetna.

Det tycks har varit ett språkligt och intellektuellt mirakel som fick lärjungarna att bekänna sin tro på Jesus. Det Jesus nu talade till dem träffade rakt in i frågor som de länge velat få besvarade. Först när frågorna träffades av Jesu svar verkar lärjungarna fullt ut blivit medvetna om vilka frågor de burit på i det tysta. Upplevelsen att fullt ut få svar på frågorna som både kunde ha varit medvetna och omedvetna hos dem själva var tydligen mycket stark och överväldigande. De fick uppleva den fulla funktionen och kraften i den gudomliga förmåga som omtalas i Joh 2:25: ”Han behövde inte hör någon vittna om människan, ty av sig själv visste han vad som var i människan.”

2. Jesu ord är präglade av en sådan absolut klarhet och sanning att de inte behöver stödjas av några andra bevis.

Hur kan vi veta att Jesu ord och Bibelns ord i stort är Guds ord och sanna? Jo, genom att dessa ord har den inre klarhet som gång på gång lyser in i människors frågor, missförstånd och längtan med en övertygande kraft. Då kan människor få erfara: ”Nu har Gud talat och det Gud har sagt är tydligt och klart. Inför den sanningen böjer jag mig, på den tror jag och bygger mitt hopp. Vad Jesus talar i klarhet till mig vill jag i klarhet tala med honom inför andra”, alltså bekänna.

3. Klarheten och kraften i Jesu ord är den helige Andes kraft som skapar tro.

”De ord som jag har talat till er är ande och liv.” (Joh 6:63) Människor kan göra den bedömningen att ingenting kan vara effektivare för att skingra tvivel än att få se den Helige Ande åstadkomma fysiska underverk med människors kroppar och med materien. Men då glömmer vi att allt som vi ser och upplever översätter vi inom oss till våra egna ord för att sinnesintrycken ska kunna bli till tankar och insikter. I den översättningen går mycket förlorat och tvivlen kan bestå även sedan vi fått se mäktiga underverk. 

Men när den helige Ande för in sina egna klara och levande ord rakt in i människors tanke, vilja, minne och känsla då kan en människa i sitt allra innersta medvetande få uppleva den Helige Andes förklaringsljus. 

Så kan också du idag föras till den punkt då du säger med apostlarna till Jesus: ”Nu vet vi att du vet allt, du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud.” Då har undret skett, då har tron tänts!

Fredrik Sidenvall