Andra söndagen efter Trefaldighet – 2019

Skriven av:
Publicerad: 26 juni, 2019

Vi får en ögonblicksbild av de första lärjungarnas möte Jesus. Det förändrade deras liv. Mötet med Jesus lämnar ingen oberörd. Jesu kallelse till lärjungarna då gäller också oss nu!

Jesus väcker en törst efter livet med honom

Det är framför allt två frågor som blir närgångna för de första lärjungarna. 

Vem är du? Han ser rakt igenom Petrus (v. 42). Detsamma gör han med oss. Han ser våra ljusa och mörka sidor. Han ser vår innersta nöd. Frågan går till oss: Vem är du? Vem försöker du vara? Hur ser det ut längst inne i vårt inre? Han ser också vad vi kan bli när han får ta hand om oss. Därför kallar han Simon för Kefas. 

Vad vill du? Lärjungarna ville kanske vara lärjungar till Jesus, men liksom vi kan det vara så att vi vill hålla honom på behörigt avstånd. Jesus, kom inte för nära mig, kanske vi säger. På olika sätt kan vi försöka att komma undan när Jesus kallar oss. Kanske försöker vi kontrollera honom? Vi kanske inte vill att han ska nå vårt innersta rum. Där inne behöver det bli en personlig uppgörelse med Jesus. Det är det som händer med lärjungarna.

Jesus visar vem han är

Vem är det som kallar? Han kallas ”Guds lamm” (v. 36). Hela lärjungarnas referensram fylls av liv. Jesus är offerlammet som offras för världens synd. Han är också den utlovade Herrens lidande tjänare som Jesaja profeterar om i sitt 53 kapitel. Han är den som kan lösa oss från vår skuld. Det är ett ytterst anmärkningsvärt påstående. Vi bär alla på skuld i alla möjliga situationer. Hur kan vi bli fria? Det räcker inte med att kompensera genom goda insatser. Det behövs mycket mer. Jesus är offerlammet som tar på sig och bär bort vår synd och skuld. 

Jesus är uppfyllelsen av alla löften i Skriften (v. 45). Jesu person är ett fysiskt synligt bevis på att Gud håller sina löften. Han har lovat att inte överge oss utan att sända en räddare. Han har lovat att vara med oss. Eftersom Jesus är uppfyllelsen av alla löften i Gamla testamentet, så vet vi att Gud har full kunskap om framtiden. Han styr historien mot ett mål. Svaret på vårt livs mening och riktning finns i att Gud har en plan för varje människa, också för dig och mig! Den finns gömd för oss där i Guds hjärta, men Guds Ande vill uppenbara den genom Jesus och hans ord. Hos Jesus finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda (jfr. Kol. 2:9-10). Det är därför lärjungarna följer efter och ställer frågor till Jesus. Det betyder också att vi kan lyssna på Jesus som den store profeten som kan vägleda oss rätt. Han är, för att använda ett modernt uttryck, det stora och fullständigt trovärdiga språkröret. Vi kan inte tänka ut vägen, men Gud som har en plan för oss, han vill vägleda oss.

Jesus är Herren, Messias. Den smorde (v. 41) var kungen som styrde. Det grekiska ordet Kristus ger oss en ledtråd att Jesus är den smorde kungen. Han är Messias. Han är Gud. Han är. Hos honom finns all makt. Det betyder att vi får börja följa honom. Först då kan vi komma rätt i livet.

Jesus kallar dig och mig …

Dig och mig! Då kallade han alla sorters människor. Vi kan komma från olika miljöer; fromma eller sekulariserade. Betsaida var en hård stad. (Se Matt 11:20-24.) Där fanns ett motstånd mot Jesus, men kanhända fanns där en liten ungdomsgrupp bestående av Petrus, Andreas och Filippos. Jesu kallelse bröt mönstret i en annars så ogudaktig miljö!

Kallelsen når olika typer av människor; den potentielle ledaren Petrus, den eftertänksamme och unge Johannes, praktikern Filippos! Vi kan vara olika, ha olika begåvningar. Alla kallas vi att följa Jesus.

Kanske är några av oss uppbundna till vårt sammanhang, ett destruktivt mönster eller personer som hindrar oss att följa Jesus. Vi kanske har en färdig bild som Jesus ska passa in i. 

Någon kanske har blivit ljum och kraftlös i sin tro (Upp 3:1). Mitt i det är hälsningen att Jesus kallar dig och mig;

… till att följa honom.

Petrus, Andreas, Johannes och Filippos blev kallade att följa Jesus. De fick följa med och se.

• e blev kallade att få allt av Jesus. 

esus tar synden och befriar oss från skulden. I Jesu sällskap finns det plats för den störste syndaren.

esus visar vägen de ska gå. ”Följ mig”. De följde hans röst. Det får vi göra. Jesus talar än idag genom bibelordet. När vi lyssnar på hans röst och samtalar med honom i bönen, då kommer han att visa oss vägen.

an har allt i sin hand. Han är Herren. Vi blir till genom Honom. Vi lär känna oss själva när vi möter honom som är JAG ÄR. Då blir vi dem vi är ämnade att vara! Han bär hela universum med sitt ord (Heb 1:3). Då är det ju en enkel sak för honom att ta hand om mig. Allt detta fick lärjungarna upptäcka. Det är även en hälsning till oss! Jag finner mig själv hos denne Jesus!

an ser oss och formar oss. Jesus såg lärjungarna. De var inte färdiga. Han såg Petrus med hela hans spontanitet och tanklöshet, men han såg också vad han kunde bli. Hur kunde Petrus bli en sådan ledare? Han förvandlades när han började vandra med Jesus. Jesus vill också göra något av oss. Så hoppfullt! Även jag kan bli den som jag är tänkt i Guds tanke!

• e blev kallade att ge allt för Jesus.

De blev vittnen. Budskapet spreds prästen (Johannes Döparen), familjen, vännerna och det direkta mötet. De vittnade alla om Jesus. Han kallar även oss att vara vittnen! Mycket annat väntade. Underbara händelser och gudomliga ingripanden, men även svåra lidanden. Det stora i allt var att de fick vara med Jesus och följa honom. Bara där, hos Honom, finns det liv vi alla längtar efter. Bara hos Honom är vi i tillvarons mitt. Vi är med JAG ÄR själv och då finner vi oss själva, vår djupaste identitet!

Nu får vi ta denna kallelse på allvar. Jesus ser oss precis där vi är. Det är hoppfullt. Vi kanske tänker att det är ingen idé för mig. Mina försök att följa Jesus är så taffliga. Men, Jesus gav inte upp Petrus. Jesus har inte gett upp dig och mig! Nu får vi vandra med honom. Varje dag är ett nytt äventyr med honom: ”Följ med och se!”

Göran Landgren