Sextonde söndagen efter trefaldighet – 2019

Skriven av: Gunnar Andersson
Publicerad: 3 oktober, 2019

Ut från Nain kommer dödens tåg – en änkas ende son är död och en stor skara är på väg för att begrava honom. Samtidigt anländer Livets tåg med livets furste och dödens övervinnare, Jesus, i täten. 

Vid mötet förvandlas död och sorg till liv och glädje! Änkan får sin son tillbaka! 

Dödens tåg går fram genom vår värld. Vi märker det varje dag genom dödsannonser, rapporter om olyckor, krig och våldsbrott. Och vi känner det nära inpå oss när nära och kära blir sjuka och dör. Ja, vi känner att dödens krafter är verksamma i våra egna kroppar, särskilt då vi drabbas av sjukdom eller märker av åldrandet. Vi vet att döden är en verklighet som ingen av oss kan fly undan. 

Samtidigt går Livets tåg ut i världen. Genom evangelium bär den helige Ande Jesus, livets segerherre, till människor. Där mörker, oro och hopplöshet råder vill Jesus få komma in med ljus, frid och hopp. Där Han får komma till skapas nytt liv. Där ges ett överflödande liv, det eviga livet som börjar redan här och sedan fortsätter i den eviga och fullkomliga glädjen hos Gud. 

Dödens tåg orsakas av ett annat tåg som dragit fram i världen allt sedan Adam och Evas tid: Synden, avfallet från Gud och hans goda vilja. Att Jesus kan gå fram med livets segertåg beror på det motsatta, att han försonat och utplånat synden genom sin död på korset och uppfyllt Guds lag genom sin fullkomliga lydnad. 

När sorgeföljet kom ut från Nain på väg mot gravplatsen står det inte att Jesus såg den döde. Nej, fokus ligger på änkan. ”När Herren fick se henne, förbarmade han sig över henne och sade till henne: Gråt inte.” 

Jesus ser också din nöd, din sorg, din saknad, och han har makt att hjälpa. Sjukdom och död är inget naturligt, utan människans fiende, något i grund och botten djupt onaturligt, som inte hör hemma i skapelsen. Du kan vara helt förvissad om att Jesus på samma sätt ser dig som han såg änkan i Nain. Och det han ser, det går också in i hans hjärta. 

Men varför uppväcker inte Jesus våra döda idag? Han kan göra det. Men tänk efter: De skulle väckas upp till ett liv i en fortfarande lika dödlig värld. Sonen i Nain dog igen. Han uppväcktes till ett liv i en av synden skadad värld. Undret var inte minst ett tecken på att löftena om Frälsaren gick i uppfyllelse. Och folket sa: ”Gud har besökt sitt folk.”

Jesus kom inte främst för att uppväcka döda här och nu. Han kom för att göra dödens makt om intet och ge alla möjlighet till uppståndelse och evigt liv. Detta genom att själv dö på ett kors, genom att själv bära vår synd och ta dess konsekvenser, den eviga döden. På så vis ryckte Jesus undan dödens orsak (1 Kor 15:55) 

Jesus säger till den döde: ”Unge man, jag säger dig: Stå upp!” Det var säkert mer än en som förundrade sig över vad Jesus gjorde. Tala till en död?! Han hör ju inte. Men vid tre tillfällen omtalas det att Jesus uppväcker döda, alla gångerna sker det på samma sätt: Jesus talar till dem. 

Han kallar på det som inte är som om det vore till. (Rom 4:17) Jesu ord är Ande och liv. De är skaparord. Det han säger, det sker. Nu talar Jesus genom evangelium och väcker upp människor från andligt död till andligt liv. Han säger: ”Den stund kommer, ja, den är nu inne, när de döda skall höra Guds Sons röst, och de som hör den skall få liv.” (Joh 5:25)

Det är vad som sker idag. Hos den som inte avvisar hans röst blir resultatet andligt liv. I många länder får det konsekvenser: man blir utesluten eller utfryst i sin familj, man kan förlora jobbet, det kan handla om öppen förföljelse. Men med Jesus genom tron i hjärtat vet de att inte ens döden kan skada dem. De har vunnit det liv som har övervunnit döden. 

När du dött, vad kan du göra för att bli levande? Vad kan vi göra för att frälsa oss själva? Vi försöker gärna förbättra oss. Men Guds ord säger att det är omöjligt, vi kan inte bli levande genom att göra något nytt. Det måste ske en ny skapelse, ett nytt liv måste bli till. Att bli frälst, Guds barn, är inget vi kan besluta oss för, ingen förbättring av något gammalt. Frälsning är ett nytt liv det Jesus kommit med. Därför uppmanar Skriften oss till att lyssna till, och bevara, Guds ord som har denna frälsande kraft. 

Jesus sa till änkan: Gråt inte! Hon fick sin son tillbaka, som kunde vara till glädje och hjälp på ålderns höst. Men även du får höra: Gråt inte! Eftersom Jesus är din Frälsare och dödens överman kan du äga en djup glädje under alla livets förhållanden. Även då döden gör sig tydligt påmind, när du plågas av någon speciell frestelse eller möter svåra prövningar. 

Mitt i allt kan du säga: Jag är döpt i Jesu namn, jag tillhör honom, jag har dött och uppstått med honom. Han är min Frälsare. Nu får jag leva tillsammans med Honom varje dag under livet, och min egen död, blir på grund av Jesu seger, en övergång till saligheten hos Gud. 

Bibeln försäkrar oss också om att alla människor en dag ska uppstå ur sina gravar, och att de som dött i gemenskap med Jesus ska uppstå till evigt liv och glädje. Det ser omöjligt ut för oss men aposteln Paulus skriver: ”Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått i ringhet uppstår i härlighet. Det som blir sått i svaghet uppstår i kraft.” (1 Kor 15:42-43)