Alla helgons dag – 2019

Skriven av: Daniel Johansson
Publicerad: 31 oktober, 2019

”Det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp.” (Matt 4:12).

Likt en lastbil som susar fram med strålkastarna påslagna på en kolsvart landsväg och solens plötsliga frambrytande över den svarta öknen beskriver evangelisten Matteus Jesu framträdande. Jesus bosatte sig i Kapernaum för att profeten Jesaja profetia skulle gå i uppfyllelse, den som utlovande att Messias skulle stråla fram i ­Sebulons and Naftalis land, i hedningarnas ­Galileen (Jes 9:1-2). Nu hade ljuset brett ut sig i området. Jesus hade lyst på dess invånare och sagt sitt ”kom!” och en grupp människor hade börjat följa honom. Dagens evangelium berättar om hur Jesus sätter sig ner och förklarar för sina efterföljare att han ska fortsätta uppfylla Jesajas profetia genom dem.

1. Jesu lärjungar är salt och ljus!

Det är sina lärjungar Jesus tilltalar i Bergspredikan från vilket dagens evangelium är hämtar. Han beskriver deras identitet, vilka de är genom att använda två bilder. ”Ni är jordens salt!” Det betyder: ”Ni är det som saltar jorden!” Vad menade Jesus? Salt hade då och har än idag många viktiga funktioner. Det förhindrar förruttnelse, är konserverande, ger smak och renar. Det användes i offren i templet och förknippades dessutom med vishet. Jesus poäng är helt enkelt den att hans lärjungar är en nödvändig ingrediens i en värld som är ond, skämd och bristfällig. Jesu har precis innan han börjar beskriva sina lärjungar som salt och ljus förklarat för dem att lärjungaskap innebär motstånd och förföljelse. Men det är som han fortsätter: ”Motståndet kan ni bära med stolthet. Ni är i själva verket det salt som förhindrar förruttnelsens stank från synd och död att göra den här världen till en outhärdlig plats.” Jesus kallar sig själv för världens ljus, men här ger han alla sina lärjungar samma epitet. ”Ni är det ljus som upplyser världen och gör den till en mindre mörk plats leva på!”

På satellitbilder som visar jorden nattetid ser man ljuspunkter och fläckar av ljus (som visar var städerna ligger). Så torde Gud också se på jorden, men ljuspunkterna är hans barn. Det är svårt att finna en större hedersbeteckning från Jesus sida.

I vår dopordning tänds dopljuset och prästen påminner om att Jesus kallar sig själv för världens ljus. Men dopljuset är också vara en påminnelse till dig som är en döpt kristen om att du är ett ljus kallad att lysa på dem runt omkring där lever fram ditt liv. Varför? Vad är syftet? Jo, det avslöjar Jesus i slutet på vår text. ”Ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.” Jesu lärjungar är kallade leva på ett sådant sätt bland sina medmänniskor att det väcker deras positiva intresse. Ett positivt intresse som i förlängningen leder till ett intresse för tro på den Gud som gjort den troende till salt och ljus. Att prisa den himmelske Fadern kan bara den människa göra som själv blivit hans barn. En kristen ljuskallelse består därför i att leva så bland sina medmänniskor att Jesusljuset lyser.

2. Måtte inte saltet blir dåraktigt och ljuset täckas över!

Jesu ärende i dagens text är tvåfaldigt, att tala om en kristens höga kallelse och varna för att inte leva ut kallelsen, att bara vara kristen till namnet. Ska man översätta ordagrant vad Jesus säger frågar han vad man ska göra om saltet blir dåraktigt. Här används samma ord som senare används om de ovisa eller dåraktiga jungfrur som glömt olja till sina lampor. Vad har man för nytta av saltet om det inte är salt? Ingen!, säger Jesus. Våra svenska översättningar talar om att få saltet salt igen. Men det är bättre att översätta: Men om saltet blir dåraktigt, med vad skall jorden saltas? Om Jesus lärjungar inte är det salt de är kallade att vara, då har de förlorat den funktion de har i förhållande till jorden. Istället för att förhindra förruttnelsens stank bidrar de till den. Salt är salt och är det inte det återstår bara domen. På ett liknande sätt med ljuset. Ljusen från husen på staden på berget syns ofrånkomligen på långt håll. Det visste alla som någon gång vandrat upp till Jerusalem. Och alla Jesus åhörare visste också att ingen tände ett ljus för att sedan gömma det under en spann. Har Jesus gjort en människa till sin lärjunge och ett ljus för världen lyser ljuset för människorna. Ja, det kan inget annat, därför att människan genom tron är förenad med ljuset Kristus.

Det ligger ett konstaterande i Jesu ord till dig idag. Som kristen är du salt och ljus. Det är inte något du ska sträva efter att bli. Jesus vill idag få dig att besinna denna höga kallelse. Men om du vet med dig att du omöjligt är salt och ljus då kallar han på dig nytt. Vänd dig till honom och bekänn din synd. Förlita dig sedan på att han inte bara förlåter dig utan att han tillräknar dig sitt saltiga och ljusfyllda liv. Så får du för hans skull på nytt vara salt och ljus i världen. Salig är du då!

Amen.