Vecka 4 i Kristi lidandes historia. 2020

Skriven av: Mats H Giselsson, präst
Publicerad: 12 mars, 2020

30 silverpengar klirrar skönt … eller?

Där är han. Jesus hade avslöjat honom som förrädare. De hade hört Judas steg nerför trappan när han slog igen dörren.

Judas visar vägen för ett hop-plock av romerska soldater med hjälmar, plymer och harnesk, tempelvakter och andra med svärd, knölpåkar och facklor. 

Det är kyligt. Deras hjärtan bultar. De kramar nävarna om sina vapen. Judas går fram leende, viktigare än de andra. ”Guds frid, Rabbi!” och så kyssen. Läderpåsen klirrar när han stöter till Jesus. 

Kommandorop och svordomar. Ett svärd blixtrar till. Örat! Han hann inte ducka tillräckligt snabbt.

Vad var i Getsemane?

Där var svek.

Det knastrade från grenar som bröts när våra stand-in med bultande hjärtan snubblade in i mörkret först en, sen flera, sen resten. De hade sagt till Jesus: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord.”

Där var låtsasvänlighet. Judas hade predikat Guds rike, omvändelse, drivit ut onda andar och döpt.

Där var orena begär som spritt sig som cancer från det materiella till det andliga. Du har kanske rest dig besviken från ett lönesamtal? Varför?

Satan som for in i Judas var där. Feghet i skolan, på arbetsplatsen, i affärer, i kyrkan. Hela mitt jag skulle bekänna Kristus. Varför skriver Friedrich Nietzsche att Gud är död? Jo, för han såg att de kristna dödar honom. Än idag kysser vi Jesus med svek.

Där var hat och hämnd …

Vad är människan? Vad är jag?

Jesus var där

Där inne bland olivträden med blad som blänker som silver i månskenet ropade Jesus blöt av svett. Han vred sina händer, grät högt våra tårar och tampades, som Jakob vid Jabbok, med Gud i blodig bön utlämnad på grund av våra synder. Till slut kunde han säga nu går vi. Nu går vi för att fullfölja Jesaja 53:5.

Hela Bibeln är Guds ofelbara ord med oinskränkt auktoritet. Därför uppfylls profetiorna om Jesus som Guds lamm som offras för att ta bort, korsfästa, förinta världens synd.

Nu går han för att köpa tillbaka den miserabla mänskligheten från syndens, dödens och djävulens makt. Köpa tillbaka inte från uppdiktade eller små synder utan från alla synder från hemliga och uppenbara synder, från helvetets fasor och från den illasinnade vilseledaren.

Jag ser Petrus stå bakom ett knotigt olivträd med sitt blodiga svärd och iakttar hur de drar åt repen runt Jesu handleder och brutalt för bort honom, så som folket gjorde med syndabocken då de spottade, sparkade och ryckte hår från pälsen medan de drog iväg med den för att störta den baklänges nerför klippan.

”Jesus hade bett mig, Jakob och Johannes vaka och be, men vi somnade. Jesus kan kalla på 72   000 änglar som kan befria honom. Gör det då!”

Han gör det inte för Skrifterna måste uppfyllas varje dag för att han ska kunna säga: ”Du är förlåten!”

På en gravsten utanför porten till Björnekulla kyrka är inristat: ”Upprättelsen är större än fallet.” Under gravstenen vilar predikant Anders Nilsson.

Syndafallet består i att vi söker vårt eget. Därför kysser Judas Jesus och Petrus bryter sitt löfte och vi tänker fula tankar om dem och om Quisling och spionen Wennerström. I vårt högmod tycker vi att de är en skam. Ändå fegar vi oss då vi skulle stå upp för Jesus och sanningen. Det är en skam inför Gud.

I en sång från väckelsetiden står det: ”Allt är förtappat, förlorat i mig, Allt är, o Jesu, fullkomnat i dig.”

Jesus söker dig och vill förlåta din otro och ditt svek. Han vill förlåta alla dina synder. Vänd om till honom!

Kunde Judas fått förlåtelse? Ja, Jesus dog för alla. Judas ångrade sig men kom aldrig till Jesus. Kunde Petrus få förlåtelse? Ja, Jesus förlät Petrus som var förtvivlad. Och du är förlåten för upprättelsen är större än fallet!

På en målning ser jag Judas hänga i ett träd med soluppgång i bakgrunden. Tänk vad pengar kan ställa till. De är ingen lösning. 

Inte heller är svärd en lösning. Svärdet misstänkliggör Mästarens ärende. Petrus, dra inte ditt svärd. Svärdet kan staten använda.

”Alla som tar till svärd ska dödas med svärd.” De judiska myndigheterna tog hjälp av den romerska maktens svärd och det romerska svärdet ödelade 40 år senare Jerusalem och landet. Jesusfolkets bästa vapen är lidande, bön och Guds Ord.

Du får för vad Jesus gjort vara med och lova Gud med alla helgonen där hemma i himmelen.