Bönsöndagen. 2020

Skriven av: Göran Landgren
Publicerad: 14 maj, 2020

MATT 6:5-8.

Det är svårt att tala om bön. Det är svårt för att det finns så många brister hos oss i bönen. En tröst kan vara att lärjungarna uttrycker samma nöd. De säger till Jesus:

 ”Herre lär oss att be.”

Vi ska låta det orden bli utgångspunkten för vår denna betraktelse. 

1. Här finns en nöd

Vi kan alla känna av den. Vår bön känns ibland som om den faller platt till marken. Vi kanske har bett gång på gång utan att ha sett någon förändring. Våra liv är ett rop till Herren under dessa corona-tider.

Jesus lyfter här fram några saker som försvårar vår bön.

Jagiskhet. Vi sitter fast i oss själva. Det är som en bubbla som vi inte kan komma ur. Jesus beskriver det så ”för att människor skulle se dem”. Syftet var att bönen skulle ge en något. Vi ber för att det ska ge resultat; hjälp i nöden, bättre ekonomi, må bättre och så vidare. Gud vill möta oss på varje område i våra liv, men han vill mycket, mycket mer. Bönen blir för oss ett medel för vårt välbefinnande.

När vi ber så handlar bönen om jag, jag, jag. Gud ser också att vi så lätt fastnar i oss själva och våra problem. Det vill Han lösa oss från.

Lagiskhet. Det är den andra faran. Hedningarna tror att de blir bönhörda ”för sina många ords skull” (v. 7). Bönen blir då en förhandling med Gud för att engagera Honom i vår sak. 

Vi vill visa upp våra andliga framsteg. Har vi bara lyckats besegra en del av de värsta synderna, då ska väl Gud höra mig. 

Det här sitter så djupt i oss för vi är av naturen lagiska. Med lagiskheten följer också att vi ser att alla synder i våra liv stänger dörren till Guds hjärta. ”Vad ska vi göra för att komma nära Honom?”, tänker vi. Jesus vill bryta igenom den här nöden.

Hjälplöshet. Lärjungarnas fråga hängde samman med att de inte visste hur de skulle göra. De var hjälplösa. Den norske professorn Ole Hallesby skriver i sin bok om bönen att det behövs två saker för bön; hjälplöshet och tro. Inte minst i denna tid kan vi känna hjälplösheten. Vi är rädda för smitta, sjukdom och ensamhet. Vi får inte möta våra närmaste. Vi kan inget göra åt det. Det kan vara andra områden där vi känner en hopplöshet och en hjälplöshet. Bryr Gud sig om min innersta nöd? 

2. Jesus vill lära oss att be

Tänk, Jesus tar initiativet och lär oss att be. Bönen börjar hos honom. Lärjungarna hade sett Jesus be. Nu längtade de efter att få samma närhet till Fadern. 

Han vill visa att Gud är min far. Tre gånger säger Jesus er/din fader. Han vill betona att vi kan få ha en nära relation till Fadern. Gud vill att vi ska få vara hans små barn. Han är en god Fader som vill oss allt gott. Han ser i det fördolda och Han vet vad vi behöver!

Den som är döpt och tror på Jesus är hans barn. Vi får tala med honom om allt. Ingenting konstigt för honom. Bön är att vara med honom. Det finns ingenting som är större eller tryggare än att ha Gud som sin far!

Han vill visa att Gud är nära. Gud är i det fördolda, ser i det fördolda och vet vad vi behöver. Mitt i det som är gömt, eller obegripligt finns Gud. Se på korset! Något mer obegripligt finns inte för oss människor. Att Gud själv skulle dö på ett kors?! Ändå finns kraften i den kristna tron där. På korset bär Jesus alla mina synder. Där har Gud samlat upp min bråte. Från Jesus kommer alla Guds välsignelser. ”Fader förlåt dem”, säger Jesus! Det gäller också mig, och Dig! Allt som Du och jag behöver av hans kärlek, förlåtelse och hans Ande strömmar ner till oss från korset och den uppståndne Herren!

Vi kanske kämpar med om vi får jag vara med. Då viskar Gud till oss: ”Se på min Son på korset. Han är nära dig.
Det finns plats för dig för han har dött för dina synder.”

Vi kanske befinner oss i dödsskuggans dal fyllda av ångest och förtvivlan. Gud är i det fördolda, även när det inte känns så.

3. Jesus visar oss hur vi ska be

Han vill ge oss sin Ande som kan lära oss att be och tala med honom.

Han vill ha vårt hjärtas bön. Jesus talar om att vara ensam med honom. Här är bilden från husets innersta rum där man låste in sina skatter. Nu vill han att vi ska söka ensamheten med honom. Bön är just hjärtats samtal med Gud. Kanske behöver Gud få låsa upp vårt innersta rum för att vi ska få tala med Honom om det som finns där?

Vi behöver stillheten och ensamheten. Vi kan sitta ner i en stol, falla på knä – det som passar oss bäst. Nu vill Gud att vi ska få gå in i ett stort äventyr genom att öva oss att be.

Vi får tala med Gud om allt. Jesus är intresserad av hela vårt liv. Paulus skriver att vi ska bära fram alla våra önskningar (Fil 4:4-7) och att Gud ska ge oss vad vi behöver (Fil. 4:19). Petrus talar om att vi får kasta alla bekymmer på honom (1 Petr 5:7).

Hur gör vi då?

Jesus lär lärjungarna Fader Vår. Vi kan använda Luthers lilla katekes och hans förklaringar och sakta be oss igenom punkt efter punkt. Det rådet gav Luther till sin barberare. Vi kan använda egna eller andras ord. Vi kan be tillsammans. 

Vi får börja med att kalla Gud vår Fader! Vi får be att Han ska bli stor för oss och be om hans Ande!

Tänk vilka möjligheter Gud har gett oss. Vi har tillträde till den största supermakten i världen: den Treenige Guden! Vilka möjligheter!