Kristi himmelsfärds dag. 2020

Skriven av: Fredrik Sidenvall
Publicerad: 21 maj, 2020

”Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida.”

Det är de orden i trosbekännelsen som idag står i centrum och som genom bibeltexterna får sin djupare förklaring. 

Den händelse som vi kallar Kristi himmelsfärd är mycket viktig och har ett angeläget budskap till oss idag. Ibland har människor gjort sig allt för förenklade bilder av det som verkligen hände när Jesus lämnade jorden i synlig måtto. Men det handlar här inte om någon färd på ett moln högt upp i rymden. Den sovjetiske astronaut som trodde sig ha bevis för att Gud inte finns eftersom han inte såg Gud under sin rymdfärd, hade grovt missuppfattat saker och ting. 

Det moln som det talas om vid Kristi himmelsfärd, var inget vanligt moln, utan Guds härlighets moln, som flera gånger beskrivs i Gamla testamentet när Gud är mycket nära. Jesus har tagits upp i Guds härlighet, han har gått in i evigheten, i en existensform, som fanns innan tid och rum blev till. 

Vetenskapsmännen talar idag om att det finns andra dimensioner i tillvaron, världar som finns mitt ibland oss men som vi aldrig kan iaktta eller komma in i. Dessa teorier kan hjälpa oss att förstå något av vad himlen är. Himlen kan vara oss mycket nära. Den kan omsluta oss på alla sidor. Från himmelens för oss osynliga värld kan Jesu därför ha en direkt nära kontakt med varje punkt i vår värld och vara alla människor mycket nära. 

Men budskapet på Kristi himmelsfärd handlar nu inte främst om att vi ska försöka spekulera om sådant som vi inte har möjligheter att förstå, utan om att vi med ett jublande hopp och outsäglig glädje ska bekänna att Jesus har stigit upp till himmeln och sitter på Faderns högra sida. För detta har med sig många goda följder för oss. Därför ska vi med glädje och förundran idag samla våra tankar inför budskapet:

Jesus sitter på Faderns högra sida

1. Därför kan Jesu leda världens öden mot ett gott mål.

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.” 

När Jesus alldeles före sin himmelsfärd säger de orden så handlar det inte bara om att Jesus som Guds son har del i den Treenige Gudens allmakt, för det är inget nytt. Det nya är att Jesus också som människa har beklätts med all makt i himmel och på jord. Detta är det oerhörda. Att vår tillvaro, vårt universums och vår framtid styrs inte av något opersonligt öde, inte av en avlägsen och obegriplig gudomlig makt som vi inget vet om, utan av en människa – Marias son, som föddes i Betlehem. Han som trampat samma jord som vi, varit beroende av samma närings­ämnen som vi, som inifrån vet vilka svagheter och svårigheter och sorger som vi människor har att kämpa med – han är det som givits all makt. 

Just detta som är människans stora frestelse, att försöka bli som Gud och få makt över allt, detta som varit så förödande för oss människor, just detta ger Gud alldeles gratis åt den ödmjukaste av alla människor, åt honom som var allas tjänare, som var lydig Fadern ända in i döden och som utblottade sig på allt. ”Därför har Gud upphöjt honom och givit honom det namn som är över alla andra namn, för att i Jesu namn alla knän skall böjas, deras som är i himlen, deras som är på jorden och deras som är under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus är Herre.” Jesus är Herre – det betyder att vi lever i ett mycket personligt universum – det är vår broder och bäste vän som har världens öde i sina händer. 

Detta betyder nu inte att allt som sker är vad Jesu vill. Tvärtom det pågår fortfarande en kamp mellan Guds rike och mörkrets välde. Men Jesu har på korset tillfogat den onde ett avgörande nederlag. Den onde har inte längre rätt att kalla sig denna världens furste. Utan den titeln har Jesu erövrat. Nu pågår som bäst den sista befrielsekampen, där striden går från hus till hus, från hjärta till hjärta. 

Fortfarande är de många som inte vet att det är Jesus som är herre, många som inte velat bli befriade. Därför sker det mycket ont, eftersom Jesus inte vill ta ifrån oss människor möjligheten att välja det onda. Men dagens glada budskap är att mänsklighetens historia leds av Jesus mot ett gott mål. Under kamp och lidande och hårt motstånd så leder Jesus historien mot den punkt då allt ont ska förgöras, då allt lidande, all orättvisa, all sorg och all död får sitt absoluta slut. Då ska det jubel som vi redan får stämma in i idag på Kristi himmelsfärd dag bli fulltonigt. 

Aposteln Johannes har i sin väldiga uppenbarelse redan sett den punkten i framtiden och beskriver den så här: 

”Och jag hörde liksom rösten från en stora skara och liksom rösten av stora vatten och rösten av stark åska. Halleluja ! Herren vår Gud, allhärskaren, är nu konung. Låt oss vara glada och ge honom vår hyllning.” (Upp 19:6, 7)

Fram till denna dag arbetar nu Jesus från himlen genom sin kyrka för att befria människor från det onda och fylla dem med hopp och tro som bär dem genom kampen.

2. Därför fyller Jesus sin kyrka med kraft.

Det är inte så att vi i kyrkan bara får höra talas om Jesus, i kyrkan handlar det inte bara om gamla minnen eller om högtidliga gamla ceremonier som bara skulle ha en symbolisk betydelse. Nej, i kyrkan handlar det om att Jesus som sitter på Faderns högra sida är aktiv med sin närvaro och kraft. 

Vi kan tycka att det verkar lite gripande men också odramatiskt och kraftlöst när ett litet barn döps i kyrkan. Men detta dop sker på en uttrycklig befallning från honom som har all makt himlen och på jorden. Han har makt att, just i den stund en människa döps i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn, iordningställa en personlig plats åt den människan i himlen; han har makt att fylla det jordiska vattnet med sådan himmelsk kraft, att det renar en människa från hela det onda arv av bortvändhet från Gud och själviskhet som vi alla bär på; han har makt att göra två människors gemensamma barn till Guds eget barn och han har makt att fylla barnet med Helig Ande, så att där finns en levande tro i barnets ande och så att det fylls av glädje och frid. 

Jesus har lovat att våra gudstjänster här på jorden inte ska vara meningslösa mänskliga ritualer och torra föredrag utan levande möten med Honom som lovar: ”Där två eller tre är församlade i mitt namn, se där är jag mitt ibland dem.” Med bön i våra hjärtan och med trons blick ska vi därför skåda efter den levande Herren i templet. Det är Jesus som är aktiv här. Han talar i dag som den store profeten genom sitt ord i Bibeln och i predikan. Jesus är här och hör våra böner. Jesus är den som gång på gång från himlen gör sin kropp och sitt heliga och dyra blod närvarande i altarets bröd och vin. Det är Jesus som från himlen lyfter sina händer över oss i gudstjänstens slut och fyller oss med himmelsk välsignelse så att vi kan gå till våra hem och sedan ut i våra vardagsliv omslutna av Guds välbehag.