Annandag pingst. 2020

Skriven av: Andreas Johansson
Publicerad: 28 maj, 2020

Joh 12:44-50

I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Amen.

Livet är inte alltid svart eller vitt. Det finns många nyanser. Å ena och andra sidan. Du kan ha rätt, men å andra sidan har jag också rätt. Båda sakerna kan vara rätt. Man kan se saken på olika sätt. Livet är inte alltid svart eller vitt.

Men det finns sådant i livet där det inte finns några nyanser, där det inte finns någon gråzon, där man måste ta ställning. Jesus talar om det idag. Här är det tal om antingen det ena eller det andra, antingen ljus eller mörker. Här är det verkligen tal om vitt eller svart. När det gäller vårt förhållande till Jesus så handlar det om antingen eller. Inför honom kan man inte vara neutral. Man kan inte både vara för honom och emot honom. Man kan inte både vara i mörkret och ljuset.

I början av Johannesevangeliet heter det: ”I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.” Jesus är ljuset, ja, han säger själv: ”Jag är världens ljus.”

Men kan man säga det om oss människor? Kan man säga det om dig och mig? Bibelns budskap är tydlig att så inte är fallet. Vi är av naturen mörker och vi lever i en mörk värld, med all synd och all ondska, med alla sjukdomar och inte minst döden som är en konsekvens av mörkret. Vi är syndare och därigenom måste vi alla dö en gång.

Men för Jesus är det alltså annorlunda. Han som är Ordet som blev kött och som tog boning bland oss, han som också är Guds lamm som borttager världens synder, han kom till världen för att besegra allt det mörka. Och det har han också gjort på korset. Han har besegrat allt mörker; synd, död, djävul och värld. Det var därför han kom ner till oss, för att frälsa oss och krossa mörkrets makter. Allt är fullbordat. Allt.

Jesus har besegrat mörkret och dött för oss alla, ingen undantagen. Han vill att vi alla ska bli ljusets barn, från mörker till hans underbara ljus. Han vill att ingen ska bli dömd. Han vill inte att någon ska gå förlorad.

Ljus eller mörker? Eller man kan uttrycka det så här: Tro eller inte tro. Vi möter människor dagligen. En del tror, andra eller de flesta tror inte. Vi lever i samma värld. Det är dock två helt olika världar. Vi som lever i ljuset och de som lever i mörkret. Vi som tror och de som inte tror.

Här handlar det inte om ursprung, klass, kön, hudfärg eller annat, utan här handlar det om vi tror på Herren Jesus. Jesus sa: ”Jag är ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret.” Det är att vara ett ljusets barn och därigenom ha syndernas förlåtelse och evigt liv.

Men för alla andra, för de som förkastar honom och hans ord, hans ord kommer att fördöma dem. Istället för att bekänna synden, bejaka och älska de synden och menar att Guds ord och Guds lag kan tolkas på olika sätt. Det är inte så svart och vitt menar de. De hade chansen under detta livet, men de valde synden och mörkret. Att förkasta Ljuset Jesus, hans förlåtelse och hans ord leder till dom och evig död.

Men hur vet jag om jag tror? Jag ser in i mig själv och vad ser jag där – mycket synd, mycket jag, mycket avguderi, mycket begär, mycken människofruktan. Eller kanske jag tänker på allt det goda jag har gjort, alla goda gärningar och jämför mig med andra. Vi som tror, vi ser inte in i hjärtat, där är det mörkt, vi ser heller inte på det vi har gjort, utan vi ser på Jesus. Jag är viss om att han har dött för mig på korset och besegrat allt det onda, även det som fortsatt finns i mig. Jag är viss om att jag är lika helig och rättfärdig som Kristus själv, lika ljus som han, han som själv är ljuset. Allt mörker som fortsatt finns i mig, ser inte Gud, för Gud ser bara Kristus som har betalat allt med sitt eget blod. Därför ser jag även på mitt dop, för där i dopet, där kom Kristus och hans död och uppståndelse just till mig. Där i dopet har jag mitt hopp, för där är min tro.

Även på den sista dagen, handlar det om att han är vår frälsare. Vi som tror ser inte Jesus som en domare, utan en älskad frälsare som älskar oss av hela sitt hjärta och som är trofast i det han gav oss i dopet.

HERREN är mitt ljus och min frälsning, för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt försvar,

för vem skulle jag vara rädd?

Ps 27

I Jesu namn. Amen.