Pingstdagen 2020

Skriven av: + Bengt Ådahl
Publicerad: 28 maj, 2020

Text: Johannes 7:37-39

Det är Lövhyddohögtid i Jerusalems tempel. Högtiden påminde om hur Gud var med Israels folk under ökenvandringen. Man bodde i lövhyddor eller tält under högtiden. Varje dag var det procession med vatten från Siloadammen till altaret i templet till påminnelse om hur Gud gav Israels folk vatten att dricka ur klippan. 

1. Törsten

Är någon törstig!”, ropar Jesus. Den som inte är törstig frågar inte efter något att dricka. Idag tycker många att man egentligen inte behöver Gud. Man lever sitt liv lika bra utan honom. Likgiltigheten för Gud är ett stort frälsningshinder. Man blir då mån om att fylla sina materiella behov men struntar i de andliga behoven. Då mår en människa egentligen inte bra. Gud har skapat människan som en enhet med kropp och själ och ande. Kroppens behov, själens behov och andens behov måste tillgodoses om en människa ska vara hel och i balans. 

När Guds Helige Ande kommer åt och får beröra, då kommer törsten och längtan efter Gud fram. Det blir ett andligt uppvaknande. Frågor blir aktuella och påträngande: Vad är det för mening med livet? Hur ska jag få det rätt i förhållande till Gud. Hur ska jag leva och vad ska jag tro?

2. Att komma till Frälsaren

Är någon törstig, så kom till mig och drick”, säger Jesus. Att sök är viktigt, men det gäller att söka på rätt ställe. Att ställa frågor är viktigt. Men ännu viktigare är svaren. Jesus Kristus är Guds tydliga svar på våra allra djupaste frågor. Guds Son är Guds bevis på att han vill ta oss in i sin gemenskap.

Jesus var medveten om detta och därför för han tydligt fram det och drar sig inte undan i falsk blygsamhet. Han vet sitt uppdrag och sin sändning från Fadern. Därför säger han:

”Jag är Livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.” ”Jag är Världens ljus, den som tror på mig skall inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus.” ”Jag är Vägen, Sanningen och Livet.” ”Jag är den gode Herden.” ”Jag är uppståndelsen och livet.”

Alla dessa bekännelser från Jesus uttrycker att hos honom finns något som vi inte kan få någon annanstans. Jesus, Guds Son, är Guds svar på vår djupaste fråga. Han är inte bara ett svar i ord utan hela hans liv är ett svar. Han går in i vår bortvändhet från Gud och bär vår skuld upp på korset för att försona oss med Gud. Han är den som stiger allra längst ner, för att kunna bära varje människa hem till Gud. 

Därför att det viktigt att vi, var och en, kommer till Jesus Kristus, i tro och bön, och söker honom som Frälsaren. Vi ska komma till honom för att han ska stilla vår hunger och vår törst. Då blir Bibelordet ett levande Ord från Herren själv, ett livets bröd att tugga och smälta. 

Där Jesus Kristus står i centrum, där kan törsten stillas. 

3. Den Helige Ande

”Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som Skriften säger. Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få.”

Guds Helige Ande utgår från Fadern och Sonen för att livet från Gud ska komma in i oss och leva i oss. Det är Guds Ande som gör så att vi börjar söka Gud. Det är Guds Ande som gör så att vi tror på Jesus och vågar lita på och ta till oss hans nåd. Det är Guds Ande som öppnar våra hjärtan, så att Kristus kan komma in. Det är Guds Ande som förvandlar en människas hjärta, så att det blir en tron, där Jesus Kristus ensam är Herren.

Då händer det något i en människas hjärta. Då blir det inte bara en plats som tar emot livets vatten, utan som det flyter strömmar av levande vatten ut till andra. Med andra ord en människa som får vara en kanal och ett redskap som Gud använder för att livet och nåden ska nå fler.

Utan Guds Ande är kristendomen död. När Guds Ande får beröra blir det liv. Vi bestämmer inte över Anden. Men Anden måste få förfoga över oss.

Guds Ande kan komma i eld och storm, mäktigt och kraftigt, som på Pingstdagen med yttre manifestationer, med tungotal och nådegåvor. Guds Ande kan komma som en stilla susning.

Guds Ande kommer alltid i nådens medel. Han verkar alltid i Bibelordet, Dopet och Nattvarden. Där ska vi hålla oss. Där ska vi be om Guds Ande och vara öppna för Guds Ande. Det är där som Guds Ande verkar strömmar av levande vatten.

Kom alltid ihåg att genom ditt dop har du en fri och öppen tillgång till Guds Helige Ande.

Amen!