Herre, lär oss att be

Vad är bön?
Skriven av: Rune Espevik
Publicerad: 18 juni, 2020

Genom alla tider i kyrkans historia har kristna bett. ’Alla’ kristna ber, likväl är det många som tycker att det är svårt och flera funderar på vad bön egentligen är.

I Lukas 11:1 har Jesus varit själv och bett. När han kom tillbaka sa lärjungarna: ”Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.” Jesus lärde då lärjungarna Herrens bön. Många kristna kanske känner samma önskan som lärjungarna gjorde, man vill lära sig att be.

Bön är att prata med den treenige Gud. Bönen kan riktas till Gud Fader, Jesus eller den Helige Ande, var för sig eller tillsammans. Innehållet i bönen kan handla om önskemål, frågor, omsorg om andra, sorg, förtvivlan, frälsning, om Guds ledning och Guds ingripande och så vidare.

Bönens innehåller beror på vad personen som ber önskar att prata med Gud om eller lägga fram inför honom. Sagt på ett annat sätt: bönens innehåll handlar om var man vill släppa in Jesus. I Uppenbarelseboken läser vi:

”Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.” (Upp 3:20)

Jesus står vid dörren och klappar på. Om man öppnar dörren för honom så kommer han att gå in. Versen kan kanske hjälpa oss på ett enkel sätt att förstå vad bön är. Bön är ett svar på att Jesus är nära och önskar att komma in i våra liv. Genom att be öppnar vi för att Jesus ska komma in i våra liv och ger honom tillgång till att beröra, styra och leda oss.

Jesus stod inte utan Jesus står och bankar. Han har aldrig gett upp önskan om att få komma in. Måltid är i detta sammanhang förknippat med öppenhet och ärlighet. 

Som kristna har vi redan släppt in Jesus i våra liv. Men till skillnad från gäster som vi släpper in i vardagsrummet och köket så vill Jesus komma in i alla delar av våra liv. Jesus vill in i de mörka rummen i livet som vi inte öppnar för så många andra. De rummen där vi gömmer det vi sagt, tänkt och gjort som vi inte är så stolta över. In i det rummet där vi gömmer synden.

Jesus vill som världens ljus komma med sitt ljus in i vårt mörker. Jesus vill som Sanningen tala sanning om vår synd och om hans nåd för en ångrande syndare.

Bön i vårt hjärta

Ett annat sätt att definiera vad bön är finner vi hos Ole Hallesby som skrev boken Från bönens värld. Hallesby definierar bön bland annat såhär:

”Bön går djupare än alla våra ord och är kvar i själen när bönens sista ord har passerat våra läppar. Bön är ett tillstånd i vårt hjärta, ett sinnestillstånd. Bön är en specifik inställning i hjärtat till Gud som i sin himmel direkt känner igen som en bön, som ett rop till sitt eget hjärta. Om den formas i ord eller inte spelar ingen roll för Gud, bara för oss.”1

Vår bön ligger kvar i själen och försätter att förmedla en bön när vi slutar att med ord eller tanke. Det kan vara bra att få sätta ord på bönerna men när vi bett färdigt eller när vi saknar ord kommer det likväl att finnas en bön i vårt inre. Det kan kanske liknas vid den Helige Andes bön?

”Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord.” (Rom 8:26)

Den Helige Ande kan be med en suck. Om vi suckar, ber i ord och tankar, eller när vi saknar uttryckssätt för bönen, kommer Gud likväl att känna igen och förstå bönen.

Sanningar om bönen

Olika upplevelser i livet kan få oss att ha olika förhållande till bönen. Då kan det vara till hjälp att hålla fast vid några grundläggande sanningar om bönen. Jens Bjørnsgård har i boken Bønn & Liv delat några grundläggande sanningar om bönen:

  • Bön är ett svar på Guds närvaro i mitt liv,
  • Bön är vårt svar på Guds ord och börjar med lyssnande och tystnad,
  • Bön är att prata enkelt och förtroligt med Gud i sitt hjärta,
  • Bön är hjärtats lyssnande stillhet. Det heliga kommer oss nära på ett speciellt sätt,
  • Bön är inte mer invecklat än att släppa in Jesus Kristus i vår nöd,
  • Att be är att låta Jesus få använda sin kraft på vår nöd.
  • Att be är att låta Jesus få upphöja och förhärliga sitt namn i vår nöd,

Bön är inte först och främst ett medel för att uppnå det vi önskar eller till att förverkliga våra planer. Bönen är ett medel till att förverkliga Guds vilja och plan med oss,

Bön är tro i praktiken. Att be är att begära himmelsk audiens.

Bön är i sin renaste form en hängivelsens och tacksamhetens lovsång till Gud. Bönens avsikt och mening är att förhärliga Guds namn.

Gudsnärvaron gör att ditt livs alla vägar ligger öppna under, och efter, en stund i bön.

Texten är publicerad i samarbete med For oss, foross.no.

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.