Själavård och väckelse

Men väckelse uppstår också när den en enskild människa väcks till ett sådant evighetsallvar att hon drivs att söka själavård.
Skriven av: Fredrik Sidenvall
Publicerad: 27 augusti, 2020

”Hur ska jag få det rätt ställt med Gud?”, ”hur ska jag kunna vara säker på att jag är kallad och utvald av Jesus att vara hans lärjunge?”, ”är den Helige Ande fortfarande kvar i mitt hjärta?” – sådana här frågor kan växa fram hos en människa när hon uppfattar Bibelns ord som Guds ord. Sådana här starkt berörande tankar kan förstärkas av händelser i vardagen som man uppfattar som personliga tecken från Gud: en motgång, en förlust eller en plötslig välsignelse. ”Vad vill Gud säga mig genom det här?” Sådana frågor kan ligga och mola i det tysta men ibland kan det också börja eka i det inre med öronbedövande kraft. 

Vart tar man vägen med sina frågor? Naturligtvis finns det hjälp att få och svar att finna i bibelläsning och bön. Varje gudstjänst i ande och sanning syftar förstås till att föra en kristen från tvivel och anfäktelse till tro och salig visshet. Förkunnelsen av lag och evangelium, syndabekännelsen och avlösningen liksom nattvarden är alla Guds kraftfulla medel att föra in en människa i nådens tillstånd och övertyga henne om att hon har frid med Gud. Men ibland får en predikan bara de gnagande frågorna att växa sig starkare. Ibland kan en kristen mitt i gudstjänstgemenskapen uppleva ett inre utanförskap och avstånd till allt som sägs och allt som händer; ”det här gäller bara de andra, inte mig!”. 

Vad gör man som kristen då? Själavård! Man söker själavård. Det är en av prästernas allra viktigaste arbetsuppgifter men tyvärr också den allra ovanligaste för många. Att be en präst, som man känner förtroende för, om själavårdssamtal är inte att vara till besvär utan det är att bidra till att församlingen fungerar som den ska. Prästen har i själavården en absolut tystnadsplikt. 

Själva själavården består i att prästen uppmärksamt lyssnar in vad den själavårdssökande, konfidenten, har på hjärtat. Den bilden växer fram genom vad som sägs och vad som inte sägs. När själasörjaren har fått en klarare bild av vilka angelägenheter som driver konfidenten så utförs den verkliga själavården när prästen på ett personligt sätt tillämpar Guds ord på den enskilda personen och lyfter fram de sanningar, de bud och de löften som bedöms behövas för att få konfidenten att bryta med synden, att ta till sig förlåtelsen, att avvisa anfäktelserna och finna tillbaka till glädjen i Gud. Det själavårdande samtalet kan också mynna ut i bikten med en personlig absolution, tillsägelse av syndernas förlåtelse.

Men har vi verkligen tid med själavård när hela kyrkan tycks rasa sönder och samman och kristendomen tycks trängas bort från vårt folk? Den lutherska reformationen föddes ur en enorm väckelse i Tyskland, den väckelsen föddes i sin tur ur den enskilda själavården, den själavård som Martin Luther fick och den han senare gav till många andra. Den djupgående och långvariga väckelse som hade Henric Schartau som redskap var i stor utsträckning en själavårdsväckelse. Henric Schartau var så förtrogen med Guds ord, med Andens inre liv och med människans själ att han på ett effektivt sätt kunde utöva enskild själavård i samtal och i brev, till tusentals personer. All denna erfarenhet av själavård gjorde honom till en bättre predikant, så att också hans förkunnelse blev själavårdande. 

En själavårdande predikan ger själavård genom att förbinda Guds ord med olika själstillstånd hos dem som lyssnar, men en själavårdande predikan kan också väcka behov av själavård. När präster inte längre ser att deras predikningar är insatta i ett sammanhang av dialog i enskilda samtal under veckan som följer efter söndagens predikan, blir följden lätt att förkunnelsen blir ytlig och slätstruken. I själavården kan en församlingspräst få inblick i hur förkunnelsen ”landade” och kan där komplettera undervisningen eller lägga om de sår som rivits upp.

Mänskligt att döma kan de stora gudstjänstförsamlingarna, den starka sången, de utåtriktade missionsinsatserna vara de säkraste tecknen på en väckelse. Men väckelse uppstår också när en enskild människa väcks till ett sådant evighetsallvar att hon drivs att söka själavård. När de som predikar i kyrkorna samtidigt är erfarna själavårdare ökar möjligheterna för en väckelse som går på djupet för många. 

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.