Bibeln

För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen. (Ps 119:89) Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. (Ps119:105)
Skriven av: Claes Sjödahl
Publicerad: 21 september, 2020

Att vakna på morgonen och kunna sätta fötterna på golvet är för mig en stor glädje. Stunden fyller mig med tacksamhet över att ytterligare en dag har uppenbarat sig för mig. Trisse, vår katt, uppskattar även ljudet av mina fötter på golvet. Han vet att jag är på väg till köket och ser möjligheten att få något gott av husse. Ljudet av kaffebryggaren och kaffedoften fyller köket. Frukosten börjar tillagas och äts under tystnad och med stor tillfredsställelse. Kaffet väcker kroppen ytterligare och huvudet blir klarare. 

Nu kommer det stora ögonblicket, nämligen att få öppna Bibeln och få glädjen att i stillhet och tystnad läsa dagens texter enligt min bibelläsplan. Innan jag börjar läsa, ber jag en kort bön att den Helige Ande ska öppna ordet för mig. Nu är allt klart för att ge sig in i bibeltextens välsignelse.

För någon låter kanske detta som en sorts ”rutin” eller en ”disciplin” som till punkt och pricka måste följas. Jag kan med frimodighet säga att så inte är fallet, allt sker i stor glädje. Anledningen till det är att jag varje morgon har en förväntan att den Helige Ande ska uppenbara något för mig. Drivkraften ligger i Guds kärlek till mig. 

”Kristi kärlek driver oss, för vi är övertygade om att en har dött för alla, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem.”
(2 Kor 5:14-15)

Det finns kanske även de som tycker att beskrivningen är alldeles för idyllisk och inte baserad på verkligheten. Min verklighet är den som jag beskriver, men den har inte alltid varit så. Fråga min hustru! Jag kan bara säga att just Guds kärlek har drivit mig till att ta dessa beslut. Varför? Jag kan idag säga att, bibelläsningen på morgonen är en stor välsignelse. 

Jag skriver inte detta för att skapa fördömelse, utan snarare för att visa på möjligheterna att förvalta sin tid efter de olika omständigheter som finns i livet. Gud har gett oss en fri vilja och även möjlighet till personliga val. Han använder inga pekpinnar, utan Han vill att vi ska komma till Honom av fri vilja.

Jesus var ofta i ensamheten och tillbringade många timmar i bön och samtal med sin Fader i himlen. Det var i dessa stunder som Jesus fick besked om vad han skulle göra. Dessa stunder var ofta i gryningen på ett avlägset berg.

”Sedan for Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberiassjön. Mycket folk följde honom, eftersom de såg de tecken som han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära.” (Joh 6:1-3)

Jesus tillbringade inte bara sin egen tid på berget, utan han tog även med sig sina lärjungar upp dit. Han ville ha de som han hade utvalt på samma välsignade plats, i avskildheten.

För att komma nära Guds närvaro, behöver vi ha en avskild plats för att kunna lyssna. Gud finns överallt, även i livets fulla kaos. Men vårt behov att lyssna, finner vi i avskildheten. Jag rekommenderar dig att söka en plats i ditt hem där du kan hitta stillheten. Finns det ingen sådan, be Gud om en plats att vara nära Honom.

”Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: ’Förstår du vad du läser?’ Mannen svarade: ’Hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig?’ Och han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i Skriften som han läste var detta:

Som ett får som förs bort till slakt,
som ett lamm som är tyst
inför den som klipper det,
så öppnade han inte sin mun.
Genom hans förnedring
blev hans dom upphävd.
Vem kan räkna hans släkte,
eftersom hans liv rycks bort
från jorden?” (Apg 8:30-33)

Hur ska jag läsa Bibeln?

Då kommer den centrala frågan: ”Hur ska jag läsa Bibeln och hur mycket?” Jag tror den frågan är felställd och det beror på att den är baserad på prestation och även gärningstänkande! Därför tänker jag inte berätta för dig hur du ska läsa din Bibel. Jag har sökt på nätet och funnit förslag på hur man ska läsa Bibeln och bara kommit fram till att det inte fungerade för mig.

Jag tror det är en väl gillrad fälla att få oss att ’kopiera’ någon annans väg in i bibelläsningen. Att hitta sitt eget mönster är det absolut bästa och den finner jag när jag ber uppriktigt om vägledning. Filippus är mycket vis i sitt närmande och ställer en rak fråga till hovmannen på vagnen. Filippus har upplevt mannens ärliga längtan efter att förstå vad Jesaja skriver. Ordet talar till hovmannen och det skapar en djup längtan och denna längtan förvandlar hovmannens liv.

Martin Luther sa vid något tillfälle att om du inte förstår, så lyft på hatten och gå vidare. Jag tror inte på det påståendet riktigt. För står det något i Bibeln, så har det en mening för oss. Jag tror mer på att sätta hatten ännu fastare på huvudet och ropa på hjälp. 

”Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker förvilla er. Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er, och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt, och den är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.” (1Joh 2:26-27)

Johannes, en av de tolv, som också benämns som en av Åskans söner fick också frid och nytt liv efter Jesu uppståndelse. Allt som Jesus hade undervisat om och visat på föll på rätt plats. Vad berodde det på? Den Helige Ande hade fått sitt insteg i Johannes och blev den Hjälpare som Jesus hade lovat. 

Uppståndelsen och pånyttfödelsen hör ihop och har en avgörande betydelse för vårt andliga liv. Har vi svårt med detta finns hjälpen på nära håll, genom att stilla be om hjälp och få uppenbarelse av dess hemlighet. 

Helige Andes hjälp

Tyvärr undervisas det alldeles för lite om detta med den Helige Ande i våra församlingar. Men tack och lov finns undervisningen i Bibeln. Orsaken till bristen på undervisning om den Helige Ande är en rädsla som bottnar i vårt kontrollbehov. Tänk om det händer något främmande med mig eller hur vet jag att det är den Helige Ande! All sådan rädsla bottnar i att vi inte lärt känna Gud och kärleken från Jesus Kristus, vår Herre.

Gud ger oss utifrån den situation vi enskilt befinner oss i och skulle aldrig gå utanför vad vi klarar av att ta emot. Han är alltigenom god och vill ge oss det bästa i den rätta tidpunkten när Han ser att vi är beredda och mottagliga.

Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens Far, som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker.I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord till att vara en förstlingsfrukt bland dem han har skapat. Detta vet ni, mina älskade bröder.” (Jak 1:17-19)

När vi har fått in en vana och glädje, driver den oss att läsa Bibeln. Vi kommer ihåg texter som denna här ovan. Den berättar mycket för oss vem Gud är och vilka egenskaper Han har och vilka uttryck de tar sig gentemot oss.

I Folkbibeln finns ett register och en uppslagsdel och där finns två sidor om Guds egenskaper. Läs dessa två mycket viktiga sidor och upptäck vem Gud är. Jesus säger på några ställen i Johannes evangeliet ”att min Fader och jag är ett”. Jesus vill visa på att allt han gjorde och gör är kopplat till Gud. För att vi ska se den fulla betydelsen av detta behöver vi den Helige Ande som Vägledare eller Hjälpare.

”Jesus svarade: Stunden har kommit när Människosonen ska förhärligas. Jag säger er sanningen: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska Fadern ära honom.” (Joh 12:23-26)

Efterföljelse

Att läsa Bibeln är en del av efterföljelsen! Det innebär bland annat att offra sin egen bekvämlighet och avsätta tid till gemenskap med Honom i bibelordet! Där finns alltid Jesus och Han vill visa för oss vem han är.

Jag tror också att han har en helt unik väg skapad för dig som är förberedd för din vandring. Han vet om dina svagheter och även dina andra egenskaper. 

”Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte så längre.

Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord.

Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud! Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.” (2 Kor 5:16-21) 

Bibelläsningen och bönen på morgonen är min för­beredelse för dagen. Den bär mig igenom alla olika passager och visar mig också alternativ när svårigheter dyker upp. Jag är mycket tacksam att jag funnit denna välsignade möjlighet!

För evigt, Herre,
står ditt ord fast i himlen.
Ditt ord är mina fötters lykta
och ett ljus på min stig.”(Ps 119:89, 105)

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.