Den Helige Mikaels dag. 2020

Skriven av: Jan-Erik Appell
Publicerad: 1 oktober, 2020

Den gammaltestamentliga texten berättar om en märklig dröm. Jakob såg en stege som var rest på jorden och nådde ända upp till himlen. Stegen talar om förbindelsen mellan himmel och jord.

Förbindelsen mellan himmel och jord

1) … var från början hel men bröts när Satan fick människorna på fall.

Ni kommer att få se himlen öppen”, sa Jesus till Natanael. Från början var himlen öppen. ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”, heter det i Bibelns första vers. När Gud fullbordat skapelseverket, ”såg han på allt som han hade gjort”. Han kunde då konstatera, att ”det var mycket gott”. Det var något av himmel över jorden. Det gällde också, och framför allt, människorna. För endast om dem gäller, att de var skapade till Guds avbild, till att vara Honom lika. Guds vilja var också deras vilja. De gjorde också som Gud ville. Som Guds goda barn var de lyckliga. De kände frid och glädje i sina hjärtan, var fria från lidande och död, hade det himmelska paradiset att vänta.

Till Guds skapelse hör också änglarna. Bibeln låter oss få veta namnet på flera av dem, till exempel den som fått ge namn åt den här söndagen, ängeln Mikael. En annan ängel som vi vet namnet på är Gabriel, som vi möter i samband med såväl Johannes döparens som Jesu födelse. Som skapade av Gud var änglarna goda. Men en av dem, som inte var nöjd med att vara underställd Gud, ville själv vara den högste och försökte därför avsätta Gud. Det var naturligtvis dömt att misslyckas. Ingen kan avsätta Gud.
I stället slutade upproret med att han inte fick vara kvar i himlen. Sedan dess är han motståndare, som hans namn Satan betyder, inte bara till Gud utan också till människorna. Detta visade sig snart. Skapelseberättelsen är nätt och jämt avslutad, förrän vi läser om syndafallet: hur Satan fick människorna att inte bara lyssna till honom utan också göra som han föreslog dem. Med list lyckades Satan få dem på fall. Men vilken olycka var inte detta, inte vara för dem själva utan också för alla deras efterkommande, det vill säga alla människor i alla tider. Lidande och död kom in i skapelsen. Och det olyckligaste av allt: Himlen stängdes för dem.

2) … blev hel igen genom det som Jesus har uträttat för oss.

Ni kommer att få se himlen öppen”, sa alltså Jesus. Ja, hur skulle den stängda himlen på nytt öppnas? Hur skulle den brutna förbindelsen mellan Gud och människorna bli hel igen? Från människornas sida var det omöjligt att reparera den uppkomna skadan. Ingen fanns som kunde laga stegen mellan himmel och jord – ingen utom en, Jesus. Men Han kunde det verkligen. Och Han ville det också. Jesus kunde det, därför att Han som är sann människa också är sann Gud. Och Han ville det, därför att Han älskar oss och vill vårt bästa.

Hur hopplöst, om Jesus inte hade kommit! Då hade det aldrig mer blivit någon förbindelse mellan himmel och jord. Då hade allt ont som våra fördärvade hjärtan inger oss att tänka, säga och göra, för alltid stått emellan Gud och oss. Men nu har Jesus kommit. Han har helat den brutna förbindelsen mellan himmel och jord. Han har hållit alla Guds bud och så levt det liv vi skulle ha levt men inte klarar av att leva. Han har dött för alla våra synder och så burit det straff vi skulle ha burit men inte klarar av att bära. Och Han har uppstått igen och så visat, att Han verkligen segrat över synden och döden. Och allt detta har Jesus uträttat för dig och mig och alla. Det som Jesus sa till Natanael, ”Ni kommer att få se himlen öppen”, har alltså gått i uppfyllelse. Jakobs dröm om den resta himlastegen har blivit verklighet. Den i syndafallet brutna förbindelsen mellan himmel och jord har Jesus gjort hel igen. 

3) … innebär att det är öppen väg mellan Gud och människorna.

En sådan väg är bönen. På den får vi gå till Gud som den ene vännen till den andre. Och vi får tala med Gud lika enkelt som barnet med sina föräldrar. Och ”låt Gud i allt få veta era önskningar”, säger Bibeln, ”och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg er”. Inget är för stort och inget heller för smått för att tala med Gud om. Men på bönens väg kommer också Gud till oss. Han kommer med sin bönhörelse. ”Ty var och en som ber, han får”, säger Jesus. Det är väl inte säkert, att Gud alltid svarar så som vi kanske tänkt eller önskat. Hans tankar är inte alltid våra. Ändå får vi lita på att det svar Gud ger oss är det bästa. 

Men förbindelsen mellan himmel och jord innebär öppen väg mellan Gud och oss också på ett annat sätt. Om stegen Jakob drömde om, står det att ”Guds änglar steg upp och ner på den”, och Jesus säger att lärjungarna ska få se ”Guds änglar stiga upp och ner över Människo­sonen”. Jesus tänker närmast på de änglasyner lärjungarna fick uppleva, till exempel vid Jesu himmelsfärd. Men nu var det inte bara över Jakob och Jesus änglarna steg upp och ner utan också över lärjungarna, fast de inte såg det, för normalt är änglarna osynliga. Ja, också i dag stiger Guds änglar upp och ner över människor. Ibland kan vi läsa om änglavakt, ett uttryck man tar till när man inte har någon naturlig förklaring till att någon klarar sig i en olycka. Men änglavakt är inte bara ett vackert ord. Änglavakt är verklighet, om än en osynlig sådan. Änglarnas uppgift är inte bara att sjunga lovsånger inför Guds tron utan också att gå Guds ärenden på jorden. Bibeln säger att änglarna är ”utsända för att tjäna dem som ska ärva frälsningen”. 

4) … hålls levande genom uppriktighet inför Gud och tro på Jesus.

Förbindelsen mellan himmel och jord blev en personlig verklighet för oss i vårt dop. Vi sjunger så vackert om dopet, att ”över späda huvun spänns nådens himmel utan gräns”. Det Jesus har uträttat för oss är så väl gjort, att Gud aldrig i tiden stänger den öppna vägen för oss. Men vi kan själva stänga den. Vi kan bryta förbindelsen med himlen. Det sker då vi upphör att tala med Gud i bönen och lyssna till Honom i Bibeln och gudstjänsten; då vi inte bekänner och vill lämna det som Guds Ord säger är synd; då vi låter det som är på jorden bli viktigare för oss än det som är i himlen.

Nej, ska förbindelsen mellan himmel och jord hållas levande, behöver vi likna Natanael. Jesus säger: ”I honom finns inget svek.” Och själv säger han till Jesus: ”Du är Guds Son, du är Israels konung.” Just genom en sådan uppriktighet inför Gud och tro på Jesus hålls förbindelsen mellan himmel och jord levande. En sådan uppriktighet och tro kan vi nu inte själva prestera. Men vi får be att Gud, när vi hör och läser Hans Ord, gör oss sådana Han vill ha oss. Det är en bön efter Guds vilja, och den har Han lovat höra. Vill vi att förbindelsen med Honom hålls levande, så vill Han det ännu mer. Vi får lita på att Han verkligen hör oss och hjälper oss att uppriktigt bekänna alla våra synder och tro på Jesus till syndernas förlåtelse och till glädje för änglarna. Så ska förbindelsen mellan himmel och jord hållas levande hos oss, ända tills vi en gång får se, verkligen se, inte bara änglarna utan också, och bäst av allt, vår Gud och Frälsare, Honom som ensam gör himlen till en plats där det är gott att vara. Amen.