Språkets utveckling och Kyrkans

Nu lever vi i en tid då skriv- och läsförmågan är på tillbakagång.
Skriven av: Fredrik Sidenvall
Publicerad: 15 oktober, 2020

Kyrkan – själens paradis – skapades samma dag som kroppens paradis stängdes bakom Adam och Eva. Eftersom de fallna människorna i deras förtvivlade förnedring fick höra evangeliet om Kvinnans säd som ska trampa sönder ormens huvud, så kan vi hävda att kyrkan uppstår på syndafallets dag. Kyrkan finns ju överallt där Guds löften förkunnas och tas emot i tro. 

I Kyrkans allra första stund var det det talade ordet som var bärare av Guds rike. Långt senare hade Guds folk slagit sig ner i Egypten där det ju kom att bli slavar. Men där fick ju också Mose som vistades i Faraos hov lära sig bokstävernas hemlighet. Så kunde Mose bli Guds ”sekreterare” på Sinai berg och teckna ned alla Guds bud och löften som uppenbarades där. Med skrivkonstens fantastiska gåva kunde Guds rike tränga fram genom texter på pergament och papyrus. Det talade ordet blev nedtecknade. Den mäktiga appellen: ”Så säger Herren” kunde förenas med slagordet “Det står skrivet!”. Gud besvarade bönen som i psalm formuleras så här: ”Låt komma Gud till oss ditt ord” dels genom att låta profeter tala Guds ord men också genom att låta profeterna, evangelisterna och apostlarna skriva ned ord och texter inandade av den Helige Ande. 

Det största och starkaste tilltal Gud någonsin har gett oss är att låta det personliga, eviga Ordet, Gud Sonen, bli sann människa i Jesus. Överallt dit Jesus kom och blev välkomnad och hörd där bröt Guds rike fram och Kyrkan tog gestalt. Först skedde det med henne som sade: ”Se jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt” och sedan i en ständigt växande krets av lärjungar genom alla tider. 

Och liksom Ordet kom i världen i kroppslig, materiell gestalt så når oss nu Guds rike i en ny gestalt – genom sakramenten, ”där Gud genom synliga jordiska ting ger oss himmelska, osynliga gåvor”. 

När Kyrkan bredde ut sig genom tiderna tog den alltid tillvaro de bästa och effektivaste teknikerna för att bevara och förmedla Guds ord. I klostrens skrivarverkstäder växte undersköna biblar och bönböcker fram. Den stora kyrkoförbättringen med återupptäckten av evangeliets radikala budskap fick ett så kraftigt genomslag tack vare att Martin Luther kunde utnyttja den nya boktryckarkonsten både till att ge ut biblar på folkspråk och genom att trycka och sprida sina egna bibeltrogna skrifter i massupplagor. För första gången kunde nu vanliga, enkla människor äga Guds ord i skriftlig form i sina hem. 

Nu lever vi i en tid då skriv- och läsförmågan är på tillbakagång. Allt färre håller sig med dagstidningar och det finns en oro att en ung generation inte ska klara av att läsa och tillgodogöra sig böcker och andra längre texter. Orsaken till detta är förstås alla de texter, bilder, filmer och ljud som strömmar över oss från datorskärmar och mobiltelefoner. 

Kommer detta leda till slutet för Guds rike på jorden? Knappast! Under den pågående pandemin har många kyrkor varit stängda men istället har den kristna kyrkan på allvar erövrat den digitala världen. Som aldrig förr kan människor få tillgång till förkunnelse av Guds ord från hela landet, ja, från hela världen för den som förstår andra språk. Kristna kan också meddelas sig med hundratals andra och ge varandra inblick i deras fördolda liv med Gud. Den som trodde sig vara ensam om att bedja, läsa och sjunga där hemma får plötsligt en utkikspunkt in i många andra kristnas liv i vardag och helgdag via datorns nätuppkoppling. 

Gud kan tvinga själva skadan att tjäna sig till gagn och så sker också nu när Kyrkan vägrar att låta sig tystas och marginaliseras, utan med hjälp – inte minst av unga kristna – är hon med och låter Guds ord nå människor genom nya medier. Självklart är det kristnas kallelse att samlas till gudstjänster i kyrkorummet på söndagar. Men det hindrar inte att Gud kan låta stora ting ske när Guds ord och Kyrkans liv tränger fram över internet. 

De som trodde och kanske hoppades att pandemin skulle vara slutet för en ålderssvag kyrka får vänja sig vid att Guds rike alltid finner vägar att bryta sig in i tiden. Låt oss med glädje och tacksamhet ta emot Guds ord digitalt och själva bidra till att sprida det digitalt om vi har den förmågan.

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.