Väldoft

Då är frågan: ”Hur sprider vi denna väldoft som Paulus beskriver?”
Skriven av: Claes Sjödahl
Publicerad: 19 oktober, 2020

”Men vi tackar Gud, som ständigt för oss fram i Kristi segertåg och sprider sin kunskaps doft genom oss överallt. Vi är en Kristi väldoft inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som går förlorade: för några en doft av död till död, för andra en doft av liv till liv. Vem räcker till för det här? Vi är inte som de flesta, som förfalskar Guds ord för egen vinning. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det som kommer från Gud.” (2Kor 2:14-17)

Vad innebär en väldoft? Låt mig dela något personligt! Jag tycker om att dofta rent och fräsch. Sedan får jag bekänna att jag tycker om mitt rakvatten, Lagerfeldt. Monica och våra barn brukar säga att Lagerfeldt doftar pappa. De identifierar mig genom doften av Lagerfeldt. Jag hoppas att jag även har andra egenskaper.

Låt oss gå till texten ovan som har ett kraftfullt budskap och som berättar om lärjungaskapet och mycket annat. Paulus är en stor ordkonstnär när han skriver om olika saker till församlingarna. Hans intention är att ingen ska missuppfatta hans budskap.

Innan vi går vidare vill jag gärna kommentera bilden ovan en stund. Bilden illustrerar berättelsen från Luk.7:36-50. Jesus är inbjuden till en farisé och dit kommer en kvinna, hon kallas en synderska och är allmänt föraktad. Hon kommer dit med en längtan, bekräftar sin kärlek till Jesus med sin balsam. Med sitt hår torkar hon sina tårar från Jesu fötter.

Detta blir för mycket för fariséerna runt bordet. Deras tankar drar iväg! Denne man kan inte vara en profet eller den han säger sig vara. Han tillåter en synderska närma sig honom.

Jag är så tacksam för att denna berättelse finns som vi ständigt kan återkomma till den för att se hur vår vandring med Jesus fungerar.

Det jag vill göra är att koppla ihop dessa två texter (Luk 7:36-50 och 2 Kor 2:14–17) för mycket av lärjungaskapet finns i både texterna. Huvudpersonerna, Paulus och synderskan har en brokig bakgrund, men har fått göra samma resa tillbaka till ett värdigt liv. Både är syndare och både har fått del av Guds nåd genom omvändelse. De har gjort ett personligt möte med Jesus Kristus.

Då är frågan: ”Hur sprider vi denna väldoft som Paulus beskriver?” Det finns många svar på den frågan och svaren blir olika utifrån vem du frågar. En sak som jag är övertygad om är att det inte handlar om fromhet och moral! Jag tror att allt springer fram ur vårt inre och hur vi ser på oss själva och relationen med Jesus.

Redan när Jesus blev omskuren på åttonde dagen efter sin födelse fick han följande profetiska ord från Simeon i templet:

”Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: ’Se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel, och till att vara ett tecken som väcker motstånd.’” (Luk 2:34)

Jesus gick runt och var en återspegling om hur Gud verkligen är och det blev hans död. Hans väldoft var så stark att det religiösa inte stod ut. De ville med alla medel få bort honom. Samtidigt blev korsfästelsen vår räddning och denna föder en stor tacksamhet till efterföljelse. Jesus var radikal och sann, men full av nåd och sanning. Hans koncept är också vårt koncept.

”Då sade Jesus än en gång: Jag säger er sanningen: Jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete.Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.” (Joh 10:7-10)

Det har hänt ett antal gånger att jag suttit och pratat med någon och vederbörande har oroligt börjat ”skruva på sig.” Han/hon har ställt frågan: Är du troende/religiös eller kristen?” I samtalet har inget nämnts om kristen tro. Jag tror att det på något sätt har ”pyst ut” något från mig, som en ”väldoft.” Varje gång detta hänt har det blivit som en påminnelse om att alltid vara den jag är, utan att förställa mig.

Allt ”konstlat” skymmer Gud och Hans närvaro. Jag tror att detta är extra viktigt för alla som är förkunnare. ”I judiska skrifter liknas Guds vishet vid en väldoft.” (från Svensk Studiebibel 2015) Klädsel och högtravande ord kan skymma budskapet, hur vackert det än kan vara! Paulus skriver: ”Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det som kommer från Gud.”

Paulus vill att vi ska inse att det är i Kristus som allt gott kommer. Det är bara Paulus som ständigt återkommer till detta med att vara i Kristus. Endast då kan vi förmedla den väldoft som jag försöker att beskriva. Vi kan göra tusentals gärningar, men är vi inte i Kristus är det inget värt. Väldoften kommer av att köttet, vår mänskliga natur, har fått ge vika för längtan efter att vara i Honom och att allt sedan sker genom Honom.

Frågan är då hur du/jag kommer fram till detta med att sprida ”väldoften?” Jag tror inte att det finns någon manual som vi bara kan öppna med en lista på olika punkter och steg. Däremot vet jag att Bibelns budskap till oss, uttolkad av den helige Ande, även här är en säker källa. Desto mer vi är bekanta med Guds ord, desto tydligare kommer allt att bli för oss.

Vi ska läsa en text som är en vägvisare till uppenbarelsen om hur vi får del av ”väldoften!”

”Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och i stället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet: att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Så ska du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig.” (Tit 2:11-15)

– Frälsningen är till alla människor

– Att säga nej till all ogudaktighet och världsliga begär

– Att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i vår tid

– Att ständigt vänta på saliga hoppet att Jesus ska träda fram i härlighet

Frågan är då om vi klarar av detta? Vi kan bara bekänna, att detta är omöjligt i oss själva och inse det totala beroende av Jesus Kristus. V14-15 beskriver hur det ska gå till för att vi ska bli del av gudomlig natur och utifrån denna sanning kunna sprida ”väldoften!”

Märk väl, här finns ingen plats för egen prestation! Det är lönlöst och tar bara onödig tid ifrån oss. Allt beror på att ta emot de sanningar som denna text berättar för oss. Våga lägga ner alla våra egna ambitioner, de leder bara till förvirring.

Jag minns vid ett tillfälle i köket, när jag stod och diskade. Plötsligt kom en väldoft som fyllde hela köket. Notera att det inte fanns några blommor eller annat som kunde avge denna underbara doft. Inte ens min Lagerfeldt kan ge en sådan doft. Väldoften förde också med sig en frid som är omöjlig att beskriva.

Fanns det något som jag gjort, sagt eller presterat som gjorde att jag fick känna denna doft. Nej, det var en hälsning av Guds nåd och Hans härlighet. Jag kommer aldrig att glömma denna stund.

Varför berättar jag om denna välsignade stund? Gud är Gud och Han gör precis vad Han vill, genom att visa på sin godhet och omsorg om oss. Sådana här ögonblick går inte att stoppa i en burk, och sätta på locket för att bevara härligheten.

”Tänk inte på det som har hänt,

 bry er inte om det som var förr.

 Se, jag gör något nytt.

 Redan nu visar det sig.

 Märker ni det inte?

 Jag ska göra en väg i vildmarken

 och strömmar i öknen.

Markens djur ska ära mig,

 schakaler och strutsar,

 för jag förser vildmarken med vatten

 och öknen med strömmar,

 så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka.

Det folk som jag format åt mig

ska höja mitt lov.” (Jes 43:18-21)

Jesaja profeterar detta till Israels folk under en svår tid. Hela hans profetia gick i uppfyllelse, Jag tror att Jesajas ord är lika mycket till oss i vår tid. V18 är själva nyckeln till att komma in i Herrens närvaro. Hur bra det än har varit, eller hur dåligt vi upplevt olika situationer, så kommer allt att bli bättre med Jesus i hjärtat. Han är den som gör det möjligt till en ny start i livet. Det är genom Honom vi kan bli de som sprider ”väldoften om Guds rikes glädje.” Vi är däremot inte skyddade från olika problem eller svårigheter när vi befinner oss i denna värld. Tillsammans med, och i Kristus, har vi lättare att rida ut alla olika ”stormar” som kommer emot oss. Det är den stora skillnaden.

”Detta ord kom till Jeremia från Herren. Han sade: ’Res dig och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord.’ Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde det till ett annat kärl, så som han ville ha det.” (Jer 18:1-4)

Res dig och gå!

”Men välsignad är den

 som litar till Herren

 och har Herren till sin trygghet.

Han är som ett träd

 planterat vid vatten

 som sträcker sina rötter till bäcken.

 Det fruktar inte om hetta kommer,

 dess löv är alltid gröna.

 Det oroas inte under torra år,

 och det slutar aldrig

att bära frukt.” (Jer 17:7-8)

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.