Söndagen före Domsöndagen

Skriven av: Rolf Pettersson
Publicerad: 12 november, 2020

I evangeliet nu på söndag hör vi fariséerna ställa en fråga till Jesus när Guds rike ska komma. Det är samma fråga som lärjungarna senare skulle komma att ställa på himmelsfärdsdagen. ”Är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?” (Apg 1:6) Frågorna uttrycker en väntan på att Gud ska agera, handla. Och denna fråga formulerar vi i bön dagligen när vi ber Herrens bön: tillkomme ditt rike.

Väntan

Att vänta är ett av trons tecken och det handlar om en särskild väntan: väntan på att Herren ska handla i den tid som behagar honom, en väntan på Jesus. Ett av otrons tecken är att man inte väntar. Alltså ungefär som på Noas och Lots dagar – man åt och drack, köpte och sålde utan tanke på slutet med räkenskapsdagen. 

När vi läser om människorna på Noas tid och Lots dagar, kan vi ställa den rannsakande frågan till oss själva: Är detta en beskrivning också av mig? Låter jag det vardagliga uppsluka mig så till den grad att jag glömmer varför jag är här och vartill mitt jordiska liv syftar?

Denna tid på kyrkoåret och det dagliga bedjande av Herrens bön hjälper mig med riktpunkten. Nu i slutet av kyrkoåret får jag rikta mitt liv till Herren Jesus i vaksamhet och väntan på hans ankomst. 

Guds rike är här!

Vi hör att Jesus får en fråga om när Guds rike ska komma. Svaret han ger är att Guds rike är av ett annat slag än de riken vi är vana vid. Till skillnad från andra riken kan man inte peka ut det på en karta. ”Nej, Guds rike är inom er”, säger han. Detta är en omdiskuterad översättning. Det kan översättas så, men också ”Guds rike är mitt ibland er”. En översättning måste välja en betydelse. Bibel 2000 väljer den förra Folkbibeln den senare men båda är sanna.

Guds rike är mitt ibland er, säger Jesus. Det beror på att han själv är mitt ibland dem. Där Jesus är, där är Guds rike. Guds rike är också här mitt ibland oss i denna tid. För Jesus är närvarande enligt sitt löfte i sitt Ord och sakrament. När vi – inför kommunionen – hälsar varandra med Guds frid, är den Uppståndne mitt ibland oss, som han var bland lärjungarna en gång.

Men Guds rike är också inom oss. Genom tron och framförallt genom kommunionen är Jesus inom oss, ett med oss, i vårt hjärta med sin heliga närvaro. Dit vill han komma med sin rening från synden, med försoningen för allt ont vi gjort, sagt och tänkt men också med sin helgande kraft till ett heligt kristet liv. Guds rike är här, mitt ibland oss, inom oss i vårt hjärta.

Lita på Guds löfte

Detta är något som stryks under för oss i slutet av kyrkoåret. Vi uppmanas att lita på Guds löfte, att han håller allt i sin hand och att han vid tidens slut vill komma åter till oss för att döma levande och döda. 

Spring inte dit de pekar!” uppmanar Jesus i evangeliet. En tid av väntan är också en tid av spekulationer. Då och då poppar det upp spekulationer om framtiden och världens undergång. Men en kristen väntar inte på världens undergång utan hon väntar på att Jesus ska komma tillbaka, och det är en oerhörd skillnad.

Idag säger Jesus att vi inte behöver oroa vårt hjärta med spekulationer om framtiden och tidens slut. Det finns något annat som är mycket viktigare. Det kan sammanfattas i det som Luther säger om bönen tillkomme ditt rike. Guds rike kommer självfallet vår bön förutan men vi ber i denna bön att Guds rike ska komma till oss. Och Guds rike kommer till oss här i tiden genom ordet och tron men också i evig­heten genom fullkomlig uppen­barelse, säger han.

Istället för att oroa oss med meningslösa spekulationer får vi lita på Guds löften. De säger att Herren är med oss alla dagar till tidens slut, att han besegrat dödens makt och vunnit det eviga livet åt oss. 

Vi vet att tiden kommer att ta slut. Vi vet att Herren kommer åter. Men vi vet också att Herren med sitt rike verkar mitt ibland oss och befäster sin närvaro i våra hjärtan och liv. Därför ber vi varje dag i Herrens bön: Tillkomme ditt rike.