Nyårsdagen. 2021

Skriven av: Fredrik Sidenvall
Publicerad: 28 december, 2020

”Han skall bli stor och kallas den Högstes son.” Luk 1:32

Nyårsdagen, dagen då Jesus omskars och fick sitt mänskliga namn, ändras perspektivet i julens budskap. Hittills har vi talat om hur Han som är evig över tidens gränser och oändlig över rummets gränser kommer till oss i ett litet barns gestalt. Den som är stor blir liten. Men idag vill Guds ord också säga oss att den som är liten blir stor. Marias lille son, som liksom tusentals andra judiska pojkar fick namnet Jesus, han är också den Högstes son och därför blir allt som är litet och begränsat i Jesus lika evigt och oändligt som Gud själv. Det är inte bara så att den Treenige Guden går in i barnet Jesus utan människan Jesus ingår nu också i den Treenige Guden. Namnet Jesus som Josef och Maria gav till barnet, det gav de också till Gud. Så har det mänskliga namnet Jesus blivit Guds eget namn, namnet på Gud. Därför vill den Helige Ande göra detta namn stort, heligt och kärt för Guds församling på jorden, för dig och mig.

Det stora namnet Jesus

1. – det fyller avståndet mellan Gud och mänskligheten  

”Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar.” Jes 55:10

Så beskriver Guds ord genom profeten Jesaja det väldiga avståndet mellan himmel och jord, mellan Gud och människa. Guds tankar och Guds vägar är obegripliga och ouppnåeliga för oss. Och våra vägar och våra tankar är inte Guds vägar. Nej, de är sådana att Gud måste säga: Jag känner er inte, gå bort ifrån mig ni ogärningsmän. 

På olika sätt har människorna tiderna igenom försökt överbrygga det där väldiga avståndet mellan himmel och jorden. Man har skapat sig bilder av gudar, man har skapat sig tankar om Gud, man har försökt fylla avståndet med väldiga tempel och med röken från tusentals offer och man har på moralens väg försökt höja de mänskliga vägarna till himmelsk nivå. Men inget har lyckats. 

Men det som är omöjligt för människan det är möjligt för Gud. Nu har den Högste låtit sin son bli människa och hans vägar är lika höga som Guds vägar och de når ända upp till himmelen, det vittnar hans himmelsfärd om, och hans tankar är lika höga som Guds tankar, ja, de är Guds tankar. I Jesus ser Fadern äntligen en människa som inte är främmande, som han inte måste visa ifrån sig, utan som han känner och älskar och bekänner sig till med orden: ”denne är min älskade son.” 

Så har det omvälvande undret skett att det väldiga avståndet mellan himmel och jord, mellan Gud och människa, inte länge är tom och kall rymd utan det är fyllt av namnet Jesus, av hans namn som förenar himmel och jord, ja, förenar Gud och människa. Namnet Jesus, Jeschua på hebreiska, det rymmer i sig ett budskap. Det betyder Gud frälser, Gud räddar. Så om det fortfarande finns mycket som du inte vet om Gud, mycket av Guds vägar och tankar som du inte kan fatta, så ska du i alla fall fatta denna sanning – Gud kan och vill frälsa, Gud kan och vill frälsa dig och rädda dig och alla människor från synden, döden och djävulen. 

I religionernas värld finns det många män och kvinnor som gör anspråk på att ha gjort andliga resor in i det mystiska gudsmörkret och därför erbjuder sig att bli andras färdledare. Men du behöver inte dem. Gudsmörkret är skingrat, det är upplyst av det ljus som strålar från namnet Jesus. Du får se på Jesus, du får lyssna till Jesus, du får tro på Jesus, han ensam kan försona dig och förena dig med Gud. 

Om du en stjärnklar vinternatt ställer dig och blickar ut i rymden så kan du känna dig svindlande liten. Du kan undra vem du är och om det finns någon som bryr sig om dig. Stjärnorna kvittar det lika, säger en del. Men du ska veta att ända från jordens yta ända bortom den yttersta stjärnan så är rymden fylld av ett personligt namn, Jesus, och rymden är fylld av det jublande budskapet Gud frälser sitt folk.

2. – i det kommer Gud till vår räddning idag.

”Vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen.” Joh 14:13

Hos en känslig människa kan den tanken uppstå att det kan finnas en risk att den himmelske Fadern skulle hamna i skuggan av sin Son, av Jesus. Men nu lär oss Guds eget ord att Fadern och Sonen är ett och att Fadern älskar Sonen mer än något annat. Det är Fadern som har sänt Sonen och allt vad Sonen gör det gläder Fadern och förhärligar Faderns makt och kärlek bland människorna. 

Vad Jesus nu lär oss är att när vi ber till Fadern i Jesus namn så väljer Fadern att också besvara vår bön i Jesu namn. Fadern sänder alltså åter Sonen för att besvara Kyrkans böner. När vi ber att Guds ska samla sitt folk kring ordet och sakramenten så kommer Jesus och kallar män­niskor till dopets frälsande vatten, och han ger dopets sakrament dess kraft att föda på nytt. Jesus kommer till sin församling och ger oss den Helige Andes gåva som tänder vår tro och fyller oss med nya krafter. Med kunglig makt ger Jesus kraft åt förkunnelsens ord så de inte vänder tillbaka fåfängt utan att ha verkat vad han vill. 

Där Jesus ser att människor behöver få uppleva underverk för att kunna börja lita på Guds ord så låter han också idag underverk ske runt hela vår jord i Jesu namn. Ibland märkbart för många, ofta i det tysta får människor uppleva hur deras böner blir besvarade; en sjukdom blir helad, en olycka blir avvärjd, pengarna som saknades kommer plötsligt som en skänk från ovan, en relation som varit sårig blir god igen, ett förhärdat hjärta öppnas. 

Vi kan inte tro för mycket om Jesus och hans makt att göra det vi ber om i hans namn. Men ofta tror vi alldeles för lite och gör för lite bruk av gåvan och ansvaret att bedja i Jesu namn. Må Jesus under detta nya år besvara den bönen att bönens heliga låga skulle sprida sig i vår församling, brinna allt starkare ibland oss.

Kanske tycker någon nu att det blivit för mycket talat om Jesus. Kanske är det så för oss fallna människor att till och med det stora och heliga namnet Jesus kan bli slitet i våra öron och vi får därför vara noga med att använda det rätt. Men i sig själv kan namnet Jesus aldrig förslitas, aldrig minska i strålglans och makt. Jesus Kristus är den samme i går och idag och i evighet. Och du som inte har vant dig att använda det namnet, att bedja i det namnet att tro på det namnet, du får börja vänja dig för du ska veta att den dag kommer snart då i Jesu namn alla knän skall böja sig och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herre. Må han före den dagen ha fått bli din älskade Herre och Frälsare.