Guds ord är verksamt i er som tror

När vi läser evangelierna och alla breven i Nya testamentet upptäcker vi hur ofta det berättas om villigheten att läsa och forska i Guds ord.
Skriven av: Claes Sjödahl
Publicerad: 11 januari, 2021

”Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som människors ord utan så som det verkligen är: Guds ord som är verksamt i er som tror. Ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judeen som lever i Kristus Jesus.” (1Tess 2:13-14)

Paulus använder och betonar ordet ”verksamt” i texten ovan. Jag tror inte han menar att det ska skapas olika verksamheter, utan att Ordet ska vara i rörelse! I texten refererar även Paulus till församlingarna i Judéen. Han vill visa på att där finns själva mönstret, som han vill att alla ska följa.

Notera att det inte är människorna i sig han visar på, utan vad Guds ord gjort genom villiga människor. Återigen kan vi lägga märke till det lilla ”i” som Paulus ofta återkommer till. Paulus använder ofta ordet ”i” för att vi ska vara observanta på det han skriver.

När vi läser evangelierna och alla breven i Nya testamentet upptäcker vi hur ofta det berättas om villigheten att läsa och forska i Guds ord. Det refereras om och om igen till Skrifterna. Det finns en gemensam strävan efter att vi ska förstå vem Jesus är och vad han gjort för oss alla.

Skrifterna är genom Jesu löfte nu möjliga att ta emot på ett annat sätt, tack vare den helige Ande. Det finns nu en möjlighet att få den vishet som Gud vill att vi alla ska ha, som hans barn.

”Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.” (Joh 14:25-26)

Vi kan se i texten att Paulus vill mer än att vi ska forska och studera Skrifterna; Bibeln. Han vill en förändring i våra liv och då räcker det inte bara med Guds ord till våra huvuden; förståndet. Paulus vill att ordet ska befästas i våra hjärtan. Det är där livet börjar och visheten får sitt fäste. Paulus är medveten om Jesu ord i verserna ovan. 

Idag börjar olika sammanhang och även enskilda att förlora detta med att söka svar och vägledning i Guds ord. Spärrarna har släppt och det blir mer och mer vanligt att söka på felaktiga ställen i världen. Detta har en förödande effekt på Guds folk, eftersom det leder oss vilse. 

Bibeln har många bilder på betydelsen av att söka på rätt ställe och ofta refererar Bibeln till vatten. Det är egentligen inte konstigt, när vi vet var Bibeln hemvist finns. Alla var lika beroende av vatten, strömmande friskt vatten, i ett torrt land. 

Vattnet är också en bild på liv och framförallt ett rent liv. Vi ska komma ihåg att moral och rent liv inte är samma sak. Moral har sin betydelse, men det motsvarar inte Jesu undervisning. Det rena livet har vi i Honom!

Rubriken vill berätta om en hemlighet. Guds ord ÄR verksamt i er som tror och här passar det strömmande vattnet väl in. Guds ord vill alltid vara i rörelse, det finns ingen stagnation.

Ofta när vi kommer till en å eller bäck visar Monica på en ”eda” (där det finns sådana). ”Eda” är en ficka där vattnet bara snurrar runt och kommer ingenstans. Det rör sig, men är ändå stillastående. Jag tror att det är en bra bild på hur ”kristenheten” lever idag. Allt snurrar runt i sin egen ”eda” bara en liten bit från det strömmande vattnet.

”När de säger till er: ’Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar’, skulle då inte folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda i stället för de levande? Gå till lagen och vittnesbördet! Om de inte talar i enlighet med dessa, så kommer de inte att få se någon gryning. Lidande och hungrande ska de dra fram genom landet, och eftersom de är utsvultna ska de rasa mot och förbanna sin kung och Gud. De ska se uppåt och ner på jorden, men överallt finns bara bedrövelse och mörker, en ångestens natt, och de ska drivas ut i det yttersta mörkret.” (Jes 8:19-22)

Jesaja berättar för oss att det är inget nytt fenomen att vi ställer frågorna på fel ställe. Jesaja varnar folket att bege sig till andebesvärjare och spåmän som viskar och mumlar. Jesaja var villig att med Herrens egna ord varna för allt vad avguderi medför. Han var inte speciellt populär på grund av sitt profeterande. Omgivningen såg honom som ett stort hot. Herrens ord var verksamt genom Jesaja. 

”Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt.” (Matt 7:15-17)

Jesus visste att det skulle komma ”villolärare” och ”ordvrängare” som skulle förvilla och skapa splittring. Oftast skulle de komma från de egna sammanhangen, mitt i församlingen/gemenskapen. Lika säkert som räkningarna kommer i brevlådan, så dyker dessa upp med sina vilseledande påståenden. Ofta kommer det i en vacker förpackning och med kraftiga appeller, som har ett vilseledande syfte. 

Hur ska vi då skydda oss mot allt som kommer emot oss och som är ont? Guds ord är starten till en stark skyddsbarriär, tillsammans med den helige Ande. Desto mer vi tar del av Guds ord, desto större blir skyddet. Bilden av en växande lök kan påminna oss om ett bra skydd. Lager på lager, med en skyddande hinna.

”Guds ord är nämligen levande och verksamt. Det är skarpare än ett dubbeleggat svärd, och det tränger djupt in i vårt innersta. Det åtskiljer själ och ande, leder och märg, och avslöjar hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting skapat kan döljas för honom. Allting är naket och uppenbart för honom, och inför honom måste vi en gång stå till svars. (Heb 4:12-13)

Guds ord har en förmåga att visa oss på liv och död, både vad det gäller omgivningen och vårt eget inre, hjärtat. För att en bilmotor ska fungera utan problem krävs underhåll och välgörande olja, sen är det bara köra iväg och njuta av färden. Det är ingen tillfällighet att det även i Bibeln skrivs mycket om oljans välsignelse.

”Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lasarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Där ordnade de en festmåltid för honom. Marta passade upp, och Lasarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en hel flaska dyrbar äkta nardusolja[a] och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår, och huset fylldes av doften från oljan.” (Joh 12:1-3)

Maria ville visa sin kärlek till Jesus, och även bekräfta honom genom att låt den dyrbara oljan komma över honom. Jesus Kristus; den smorde. Oljan var väldoftande och spred sin doft i hela huset. När vi tar del av Guds ord och det blir verksamt i oss, sprider vi en ”väldoft” omkring oss. Vi märker det inte, men omgivningen lägger märke till ”doften av det verksamma Ordet i oss!

Genom att Ordet är verksamt i oss får vi del av Jesu uppståndelse och hans liv. Den renheten och glädjen handlar inte om moral eller fromhet, utan bara om det gudomliga livet i Kristus.

”Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp, för att vinna Kristus och bli funnen i honom – inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda.” (Fil 3:7-11)

Jag kan riktigt se Paulus sträcka sina händer upp mot himlen med glädjens ljus i sina ögon när han har dikterat dessa ord. Det som har hänt är att Guds ord har blivit så levande för honom och orden blir till en lovsång till Herren. Paulus tillät inga främmande elements påverkan, utan han ville att Guds ord skulle vara levande och verksamt. Grunden till allt detta var att han hade ett då och ett nu.

Frank Mangs, evangelist-förkunnare på 30-talet har sagt följande: ”Du kan inte ta nåden och lämna sanningen, du kan inte ta löftet och lämna villkoret.”

Gudsordet var levande och verksamt, Anden talade till Frank Mangs och det Anden sa det talade och gjorde han. Frank Mangs var ingen fullkomlig eller komplett människa, däremot var han villig att vara ett språkrör för evangeliet. 

Han sa även följande: ”Himlens Gud har förenat nåden och sanningen – sinnesändringen och tron – löftet och villkoret.”

För många år sedan hade jag ett samtal med en man på Furuboda, en kristen kursgård. Han var nästan totalförlamad. Han kunde inte prata utan använde en lite dator som han kommunicerade genom. Vi hade många och långa samtal. Till saken hör att jag alltid har haft lite svårt för att prata med människor med handikapp. Denne underbare man löste mig från detta och jag fick en ny stor frihet. Jag minns att jag frågade honom om vad som var hans största bekymmer. Han svarade mig att hans största bekymmer var att hans flickvän inte var frälst.

När han gav detta svar upplevde jag att allt stod stilla och tårarna rann ner för bådas våras kinder. 

Guds ord var mycket verksamt i hans liv, trots hans svåra livssituation. Hans tankar kretsade inte kring honom utan den ofrälsta flickvännen. Stunderna med honom gav mig mycket lärdom om livets mysterium. Jag är mycket tacksam över att jag fick möta denne gudsman.

”Men om vi som söker rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare, står Kristus då i syndens tjänst? Verkligen inte! Bara om jag bygger upp igen det jag rev ner gör jag mig till överträdare. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.” (Gal 2:17-21)

Paulus var nog med vad han ”byggde upp” för att det skulle bli bestående. Anledningen till att Paulus var noggrann, var att Guds ord var verksamt i honom. Han hade gjort ett möte med Jesus och det mötet bevarade honom levande i Kristus.

”Det är därför vi behöver vända om från vårt eget självcentrerade liv, böja knä inför Gud och ta emot hans utgivande kärlek (agape) in i våra hjärtan. Då kommer Guds ord genom den helige Ande att planteras, växa och bära frukt i våra liv. Jesus tar gestalt i oss! ” (Monica)

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.